АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

I. Загальні дані

Педагогічний працівник, що атестується                 Бойко Віктор Анатолійович

Дата народження                                            16.10.1959 р.

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації                                                                             учитель фізики, астрономії

                                                                                            25 років

Загальний стаж  педагогічної  діяльності (роботи за спеціальністю) 25 р.

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень,  найменування навчального  закладу, рік його закінчення, спеціальність)                            вища, закінчив КДПІ

ім. Горького, 1982 р., учитель фізики, астрономії

Науковий ступінь (вчене звання)                                немає
Підвищення кваліфікації   протягом   останніх   5  років    якої спеціальності,  номер та дата  видачі  документа,  що  підтверджує  підвищення кваліфікації)

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», свідоцтво 12СПВ 006857

за категорією «Начальники відділів освіти районних держадміністрацій», № 324/13Ц, 27.06.2013 р.

Дата та результати проведення попередньої атестації

2008 р., відповідає займаній посаді,

спеціаліст вищої категорії, старший учитель

 

Характеристика діяльності      педагогічного      працівника    

у міжатестаційний період 

Бойко Віктор Анатолійович працює в Згурівській гімназії та Згурівському навчально-виховному комплексі "Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня" вчителем фізики та астрономії. За час роботи зарекомендував себе досвідченим педагогом, який глибоко володіє теоретичним матеріалом. Добре володіє методикою викладання фізики та астрономії, в роботі проявляє високий рівень професіоналізму.

Система педагогічної діяльності вчителя ґрунтується на трьох позиціях: розвитку логіки, тісне співробітництво з учнями, практична спрямованість набутих знань. У процесі викладання фізики  та астрономії Віктор Анатолійович використовує всі можливі методи для формування у школярів уміння здійснювати такі логічні операції як аналіз і синтез, порівняння, встановлення причинно- наслідкових зв’язків, використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу. Проблемно- пошуковий виклад матеріалу сприяє розвитку логічного мислення, виробляє вміння співставляти факти, явища, закони. Ефективність засвоєння навчального матеріалу забезпечує проведенням фізичних експериментів, дослідів, використанням демонстрацій при пояснені теми. Інтеграція та нестандартні форми навчальної праці, екскурсії, досліди розвивають кругозір дітей, допомагають набути життєвого досвіду.

Оптимальна структура уроку, повага до думки учнів забезпечують високу результативність праці. Учні Бойка Віктора Анатолійовича беруть участь в олімпіадах. Протягом 2009-2014 років всі його учні займали перші та другі місця на районних олімпіадах з фізики та астрономії: у 2012-2013 н.р. переможцями стали Ткаченко Ірина, Купріянчик Володимир, у 2013-2014 н.р. переможцем став Кононенко Віталій. У 2010-2011 н.р. та 2011-2012 н.р. Йосипок Владислав на обласній олімпіаді займав третє місце, у 2013-2014 н.р. Кононенко Віталій зайняв друге місце.

Колеги поважають Віктора Анатолійовича за доброзичливість, готовність надати допомогу, за високу культуру.

 

Керівник установи

_________________________________________В.М.ЧУЖА

                                                       (підпис)                (прізвище, ініціали)


 

II. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії: відповідає займаній посаді

За результатами атестації: порушити клопотання  перед  атестаційною комісією  вищого   рівня

про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання старший учитель

Результати голосування: кількість голосів: за – 6 (шість),

проти – 0 (нуль), утримались – 0 (нуль).

Характеристика діяльності  учителя фізики й астрономії

Згурівського навчально-виховного комплексу

"Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня"  

Бойка Віктора Анатолійовича

 

               Бойко Віктор Анатолійович має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «учитель фізики, астрономії».

Учитель має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії відділу освіти Згурівської районної державної адміністрації в 2008 році та педагогічне звання «старший учитель», нагороджений Нагрудним знаком «Антон Макаренко». У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 4,5 години на тиждень.

У 2013 р. Бойко В.А.  підвищив кваліфікацію у ЦІПО.

Бойко Віктор Анатолійович працює в Згурівській гімназії та Згурівському навчально-виховному комплексі "Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня" вчителем фізики та астрономії. За час роботи зарекомендував себе досвідченим педагогом, який глибоко володіє теоретичним матеріалом. Добре володіє методикою викладання фізики та астрономії, в роботі проявляє високий рівень професіоналізму.

Система педагогічної діяльності вчителя ґрунтується на трьох позиціях: розвитку логіки, тісне співробітництво з учнями, практична спрямованість набутих знань. У процесі викладання фізики  та астрономії Віктор Анатолійович використовує всі можливі методи для формування у школярів уміння здійснювати такі логічні операції як аналіз і синтез, порівняння, встановлення причинно- наслідкових зв’язків, використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу. Проблемно- пошуковий виклад матеріалу сприяє розвитку логічного мислення, виробляє вміння співставляти факти, явища, закони. Ефективність засвоєння навчального матеріалу забезпечує проведенням фізичних експериментів, дослідів, використанням демонстрацій при пояснені теми. Інтеграція та нестандартні форми навчальної праці, екскурсії, досліди розвивають кругозір дітей, допомагають набути життєвого досвіду.

Оптимальна структура уроку, повага до думки учнів забезпечують високу результативність праці. Учні Бойка Віктора Анатолійовича беруть участь в олімпіадах. Протягом 2009-2014 років всі його учні займали перші та другі місця на районних олімпіадах з фізики та астрономії: у 2012-2013 н.р. переможцями стали Ткаченко Ірина, Купріянчик Володимир, у 2013-2014 н.р. переможцем став Кононенко Віталій. У 2010-2011 н.р. та 2011-2012 н.р. Йосипок Владислав на обласній олімпіаді займав третє місце, у 2013-2014 н.р. Кононенко Віталій зайняв друге місце.

Колеги поважають Віктора Анатолійовича за доброзичливість, готовність надати допомогу, за високу культуру.

 

Директор Згурівського НВК                             В.М.Чужа

 

 З характеристикою ознайомлений ____________________
                                                                       (підпис працівника, який атестується)

31.03.2014 р.