АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

I. Загальні дані

Педагогічний працівник, що атестується,

Прокопенко Ірина Олександрівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження                                   16.01.1960 року

(число, місяць, рік)

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж  роботи на займаній посаді на час атестації          бібліотекар, 12 років

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 28 років

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) повна вища, спеціаліст, Іркутський педагогічний інститут, 1981 рік, учитель російської мови та літератури

Науковий ступінь (вчене звання) _______________немає___________
Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) вихователь ГПД, бібліотечна справа, спеціальна підготовка з викладання спецкурсів з освітньої галузі Державного стандарту початкової загальної освіти, АГ 1398 №6326, 21 березня 2014 року, КОІПОПК

 Дата та результати проведення попередньої атестації  14.04.2009 року. Відповідає займаній посаді, підтвердити кваліфікаційну категорію «провідний бібліотекар», нагородити Грамотою управління освіти та науки


Характеристика діяльності

педагогічного працівника у міжатестаційний період

                      Прокопенко Ірина Олександрівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель російської мови та літератури. Працює в Згурівському НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» бібліотекарем із 2002 року. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 0,5 ставки.

Обізнана з нормативно-правовими документами щодо діяльності шкільної бібліотеки, сприяє реалізації державної політики в галузі освіти, вдало реалізує мету і завдання шкільної бібліотеки: забезпечення навчально-виховного процесу та самоосвіти через бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування учнів, педагогів, батьків. Систематизувала й змоделювала універсальний за галузевим складом бібліотечний фонд відповідно до бібліотечних стандартів, навчальних, виховних, інформаційних, культурологічних, пізнавальних, інтелектуальних інтересів читачів..

Ірина Олександрівна поєднує традиційні та інноваційні форми роботи, постійно працює над тим, щоб заохотити учнів до читання, стимулює вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів, уміло створює комфортне бібліотечне середовище. Використовує різні форми масової, групової та індивідуальної роботи з читачем у межах спільної діяльності педагогічного колективу щодо розвитку дитячого читання, формування компетентного читача. Має досвід використання сучасних інформаційних технологій у своїй діяльності.

Проводить бібліотечно-бібліографічну роботу: складає бібліографічні списки літератури, проводить бібліографічні огляди, постійно поповнює картотеку статей із фахових журналів, науково-методичних збірників тощо. Із метою популяризації літератури Ірина Олександрівна регулярно оформляє тематичні книжкові виставки, організовує презентацію нових книжкових надходжень до бібліотеки, постійно добирає необхідну літературу для проведення виховних заходів, класних годин, педагогічних читань, науково-практичних конференцій, проблемно-методичних семінарів тощо. Активною формою пропаганди книги є заняття з основ бібліотечно-бібліографічної грамотності.

Значну увагу приділяє проведенню моніторингу стану і якості читання, відвідування користувачами бібліотеки, інформаційних потреб, запитів читачів. Систематично аналізуються читацькі формуляри, ведеться журнал запитів читачів, анкетування. Усе це слугує підґрунтям у плануванні системи роботи бібліотеки та предметом обговорення на науково-методичних зібраннях, батьківських зборах.

Разом із адміністрацією НВК розробила низку заходів, спрямованих на посилення ролі книги в освітньому процесі, поліпшення роботи зі збереження підручників, художньої, довідкової та іншої літератури. Результатом спільної роботи бібліотекаря, заступників директора, класних керівників, учителів-предметників є успішне проведення предметних тижнів, олімпіад, конкурсів, позакласних заходів.

Традиційними є конкурси «Найкращий читач», «Найрозумніший», «Хочу читати!», захист читацьких щоденників і формулярів. Щороку на високому рівні організовує участь у Всеукраїнській акції «Живи, книго!», доброчинній акції «Подаруй бібліотеці книгу», тижні дитячого читання. Дієвою формою прищеплення любові до читання й потреби в ньому є щорічне вшанування найкращих читачів бібліотеки з врученням їм дипломів і пам’ятних призів — книг. Цілеспрямована діяльність бібліотекаря Прокопенко Ірини Олександрівни допомагає учням зорієнтуватися у розмаїтому світі книг, навчає любити й берегти книгу, шанувати працю тих, хто причетний до її появи.

Ірина Олександрівна не лише володіє високим рівнем фахової підготовки, але й найкращими людськими якостями, які сприяють спілкуванню її з вчителями, дітьми та батьками. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, щира і добра, з відкритою душею легко вступає в контакт з людьми і розкривається у глибокій людській сутності.

                               II. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії: Прокопенко І.О. відповідає займаній посаді.

 

 За результатами атестації: порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти Згурівської РДА про підтвердження кваліфікаційної категорії «провідний бібліотекар» та нагородження Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.

 

Результати голосування:   кількість голосів:  за  __6___, проти ___0___, утримались ____0___.                        

                                                                                                                     

Рекомендації   атестаційної   комісії   (зазначення    заходів,   за   умови   виконання    яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді: рекомендації не надавати.

 

 

 

Характеристика

діяльності бібліотекаря

Згурівського НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня»

Прокопенко Ірини Олександрівни

          Прокопенко Ірина Олександрівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель російської мови та літератури. Працює в Згурівському НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» бібліотекарем із 2002 року, має кваліфікаційну категорію «провідний бібліотекар», підтверджену рішенням атестаційної комісії ІІ рівня від 14.04.2009 року. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 0,5 ставки. У 2013-2014 навчальному році підвищила кваліфікацію у КОІПОПК на курсах підвищення кваліфікації за інтегрованою програмою.

Обізнана з нормативно-правовими документами щодо діяльності шкільної бібліотеки, сприяє реалізації державної політики в галузі освіти, вдало реалізує мету і завдання шкільної бібліотеки: забезпечення навчально-виховного процесу та самоосвіти через бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування учнів, педагогів, батьків. Систематизувала й змоделювала універсальний за галузевим складом бібліотечний фонд відповідно до бібліотечних стандартів, навчальних, виховних, інформаційних, культурологічних, пізнавальних, інтелектуальних інтересів читачів..

Ірина Олександрівна поєднує традиційні та інноваційні форми роботи, постійно працює над тим, щоб заохотити учнів до читання, стимулює вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів, уміло створює комфортне бібліотечне середовище. Використовує різні форми масової, групової та індивідуальної роботи з читачем у межах спільної діяльності педагогічного колективу щодо розвитку дитячого читання, формування компетентного читача. Має досвід використання сучасних інформаційних технологій у своїй діяльності.

Проводить бібліотечно-бібліографічну роботу: складає бібліографічні списки літератури, проводить бібліографічні огляди, постійно поповнює картотеку статей із фахових журналів, науково-методичних збірників тощо. Із метою популяризації літератури Ірина Олександрівна регулярно оформляє тематичні книжкові виставки, організовує презентацію нових книжкових надходжень до бібліотеки, постійно добирає необхідну літературу для проведення виховних заходів, класних годин, педагогічних читань, науково-практичних конференцій, проблемно-методичних семінарів тощо. Активною формою пропаганди книги є заняття з основ бібліотечно-бібліографічної грамотності.

Значну увагу приділяє проведенню моніторингу стану і якості читання, відвідування користувачами бібліотеки, інформаційних потреб, запитів читачів. Систематично аналізуються читацькі формуляри, ведеться журнал запитів читачів, анкетування. Усе це слугує підґрунтям у плануванні системи роботи бібліотеки та предметом обговорення на науково-методичних зібраннях, батьківських зборах.

Разом із адміністрацією НВК розробила низку заходів, спрямованих на посилення ролі книги в освітньому процесі, поліпшення роботи зі збереження підручників, художньої, довідкової та іншої літератури. Результатом спільної роботи бібліотекаря, заступників директора, класних керівників, учителів-предметників є успішне проведення предметних тижнів, олімпіад, конкурсів, позакласних заходів.

Традиційними є конкурси «Найкращий читач», «Найрозумніший», «Хочу читати!», захист читацьких щоденників і формулярів. Щороку на високому рівні організовує участь у Всеукраїнській акції «Живи, книго!», доброчинній акції «Подаруй бібліотеці книгу», тижні дитячого читання. Дієвою формою прищеплення любові до читання й потреби в ньому є щорічне вшанування найкращих читачів бібліотеки з врученням їм дипломів і пам’ятних призів — книг. Цілеспрямована діяльність бібліотекаря Прокопенко Ірини Олександрівни допомагає учням зорієнтуватися у розмаїтому світі книг, навчає любити й берегти книгу, шанувати працю тих, хто причетний до її появи.

Ірина Олександрівна не лише володіє високим рівнем фахової підготовки, але й найкращими людськими якостями, які сприяють спілкуванню її з вчителями, дітьми та батьками. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, щира і добра, з відкритою душею легко вступає в контакт з людьми і розкривається у глибокій людській сутності.

Прокопенко І.О. відповідає займаній посаді та їй може бути підтверджена кваліфікаційна категорія «провідний бібліотекар».  

 

Директор Згурівського НВК                                                              В.М. Чужа

(підпис)          (ініціали, прізвище)

З характеристикою ознайомлена:

 ___________            І.О.Прокопенко

  31  березня 2014 року


 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

I. Загальні дані

Педагогічний працівник, що атестується,

Прокопенко Ірина Олександрівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження                                   16.01.1960 року

(число, місяць, рік)

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж  роботи на займаній посаді на час атестації          вихователь ГПД, 10 років

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 28 років

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) повна вища, спеціаліст, Іркутський педагогічний інститут, 1981 рік, учитель російської мови та літератури

Науковий ступінь (вчене звання) _______________немає___________
Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) вихователь ГПД, бібліотечна справа, спеціальна підготовка з викладання спецкурсів з освітньої галузі Державного стандарту початкової загальної освіти, АГ 1398 №6326, 21 березня 2014 року, КОІПОПК

 Дата та результати проведення попередньої атестації  14.04.2009 року. Відповідає займаній посаді, підтвердити кваліфікаційну категорію «провідний бібліотекар», нагородити Грамотою управління освіти та науки


Характеристика діяльності

педагогічного працівника у міжатестаційний період

                      Прокопенко Ірина Олександрівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель російської мови та літератури. Працює в Згурівському НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» вихователем ГПД із 2009 року. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 0,5 ставки. За час роботи зарекомендувала себе як досвідчений, ініціативний, сумлінний педагог.

Обізнана з нормативно-правовими документами щодо діяльності групи продовженого дня, сприяє реалізації державної політики в галузі освіти. Володіє сучасними формами, методами організації навчально-виховного процесу забезпечує результативність та якість своєї праці.

Ірина Олександрівна створює сприятливі умови для формування учнівського колективу та надає кваліфіковану допомогу учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань. Формує  в учнів ціннісні орієнтації, здійснює заходи, спрямовані на збереження, зміцнення здоров»я учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу життя. Планує і проводить з учнями корекційно-розвивальну роботу на основі вивчення їхніх індивідуальних особливостей. Сприяє формуванню в учнів моральних якостей громадянина, формує в них культуру поведінки, відповідальне ставлення до навчання, праці, повагу до прав людини, проводить роботу з профілактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок. Надає допомогу в організації самоуправління в учнівському колективі.

Постійно вивчає індивідуальні здібності, інтереси й нахили учнів, їхню поведінку в сім'ї, житлово-побутові умови проживання сім'ї, взаємини учнів з батьками

Дотримання вихователем режиму роботи групи продовженого дня сприяє підвищенню успішності, збереженню достатньої працездатності, попередженню втомлюваності учнів, виховує в учнів такі цінності як дисциплінованість, організованість, відповідальність.

Реалізує комплексний підхід до виховної роботи на основі єдності національно-патріотично­го, морально-естетичного, духовного та фізичного виховання. Забезпечує наступність, неперервність взаємозв'язків і взаємозумовленості ступенів ста­новлення всебічно розвиненої особистості. Ефективність виховних заходів підтверджується  розширенням пізнавальних інтере­сів учнів, поліпшенням виконавчої і творчої дисципліни, розвитком самостійності, активності, культури спіл­кування зі старшими, молодшими й ровесниками.

Проводить консультативну, роз»яснювальну роботу з батьками з питань навчання і виховання дітей.

Ірина Олександрівна не лише володіє високим рівнем фахової підготовки, але й найкращими людськими якостями, які сприяють спілкуванню її з вчителями, дітьми та батьками. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, щира і добра, з відкритою душею легко вступає в контакт з людьми і розкривається у глибокій людській сутності.

                               II. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії: Прокопенко І.О. відповідає займаній посаді.

 

 За результатами атестації: порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти Згурівської РДА про підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та нагородження Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.

 

Результати голосування:   кількість голосів:  за  __6___, проти ___0___, утримались ____0___.                        

                                                                                                                      

Рекомендації   атестаційної   комісії   (зазначення    заходів,   за   умови   виконання    яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді: рекомендації не надавати.

 

 

Голова атестаційної комісії                              В.М.Чужа

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Характеристика

діяльності вихователя групи продовженого дня

Згурівського НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня»

Прокопенко Ірини Олександрівни

          Прокопенко Ірина Олександрівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель російської мови та літератури. Працює в Згурівському НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» вихователем групи продовженого дня  із 2009 року, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», підтверджену рішенням атестаційної комісії ІІ рівня від 14.04.2009 року. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 0,5 ставки. У 2013-2014 навчальному році підвищила кваліфікацію у КОІПОПК на курсах підвищення кваліфікації за інтегрованою програмою.

Обізнана з нормативно-правовими документами щодо діяльності групи продовженого дня, сприяє реалізації державної політики в галузі освіти. Володіє сучасними формами, методами організації навчально-виховного процесу забезпечує результативність та якість своєї праці.

Ірина Олександрівна створює сприятливі умови для формування учнівського колективу та надає кваліфіковану допомогу учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань. Формує  в учнів ціннісні орієнтації, здійснює заходи, спрямовані на збереження, зміцнення здоров»я учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу життя. Планує і проводить з учнями корекційно-розвивальну роботу на основі вивчення їхніх індивідуальних особливостей. Сприяє формуванню в учнів моральних якостей громадянина, формує в них культуру поведінки, відповідальне ставлення до навчання, праці, повагу до прав людини, проводить роботу з профілактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок. Надає допомогу в організації самоуправління в учнівському колективі.

Постійно вивчає індивідуальні здібності, інтереси й нахили учнів, їхню поведінку в сім'ї, житлово-побутові умови проживання сім'ї, взаємини учнів з батьками

Дотримання вихователем режиму роботи групи продовженого дня сприяє підвищенню успішності, збереженню достатньої працездатності, попередженню втомлюваності учнів, виховує в учнів такі цінності як дисциплінованість, організованість, відповідальність.

Реалізує комплексний підхід до виховної роботи на основі єдності національно-патріотично­го, морально-естетичного, духовного та фізичного виховання. Забезпечує наступність, неперервність взаємозв'язків і взаємозумовленості ступенів ста­новлення всебічно розвиненої особистості. Ефективність виховних заходів підтверджується  розширенням пізнавальних інтере­сів учнів, поліпшенням виконавчої і творчої дисципліни, розвитком самостійності, активності, культури спіл­кування зі старшими, молодшими й ровесниками.

Проводить консультативну, роз»яснювальну роботу з батьками з питань навчання і виховання дітей.

Ірина Олександрівна не лише володіє високим рівнем фахової підготовки, але й найкращими людськими якостями, які сприяють спілкуванню її з вчителями, дітьми та батьками. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, щира і добра, з відкритою душею легко вступає в контакт з людьми і розкривається у глибокій людській сутності.

Прокопенко І.О. відповідає займаній посаді та їй може бути підтверджена кваліфікаційна категорія «провідний бібліотекар».  

 

Директор Згурівського НВК                                                              В.М. Чужа