АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

I. Загальні дані

Педагогічний працівник, що атестується  

Жиглій Ірина Олександрівна

Дата народження                                          

21.02.1990 р.

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації

практичний психолог,  

2 роки

Загальний стаж  педагогічної  діяльності (роботи за спеціальністю)

2 роки

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень,  найменування навчального  закладу, рік його закінчення, спеціальність)

вища, закінчила Київський університет ім. Б.Грінченка,

2012 р., практичний психолог

Науковий ступінь (вчене звання)                                                                              немає
Підвищення кваліфікації   протягом   останніх   5  років    якої спеціальності,  номер та дата  видачі  документа,  що  підтверджує  підвищення кваліфікації)

 

Дата та результати проведення попередньої атестації

 

Характеристика діяльності      педагогічного      працівника    

у міжатестаційний період 

Жиглій І.О. має вищу психологічну освіту, працює практичним психологом в Згурівській гімназії та Згурівському НВК з 2011 р. У своїй роботі керується Законами України з питань освіти, Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку закладу, дотримується Конвенції про права дитини.

Ірина Олександрівна організувала психологічне діагностування учнів закладу, консультативну, профілактичну роботу з учасниками навчально-виховного процесу. Тримає під особистим контролем перехідні, переломні, кризові моменти у фізичному і психічному розвитку дітей та підлітків. Велику увагу приділяє профілактиці шкідливих звичок. Щорічно проводиться діагностування учнів на вживання алкоголю, тютюнопаління та наркотичних засобів. За результатами тестування надаються рекомендації класним керівникам та батькам.

Розробляє та впроваджує розвивальні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних , статевих, вікових особливостей різних категорій, бере участь у розробці посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного процесу. З досвідом своєї роботи Жиглій І.О. ділиться з колегами на районних семінарах. Її робота «Програма психолого- педагогічного супроводу розвитку особистості обдаровавної дитини»  представлена на районній педагогічній виставці. Бере участь в проведенні семінарів та засідань методичних об‘єднань Згурівського НВК.

Бере участь в  роботі  пункту психологічної допомоги для проведення індивідуальної і групової роботи з постраждалими і учасниками подій протесту.

Жиглій І.О. проводить роботу з обдарованими учнями, веде гурток та науково-дослідницьку роботу. У 2013-2014 н.р. була науковим керівником Стукало Наталії, робота якої зайняла І місце на районному етапі конкурсу- захисту науково- дослідних робіт учнів- членів МАН України.

Жиглій І.О. в своїй роботі дотримується педагогічної етики та етичного кодексу психолога. Користується повагою та авторитетом у колег, громадськості та учнів.

                  

  Керівник установи __________________________________В.М.ЧУЖА

                                                       (підпис)                (прізвище, ініціали)


 

II. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії: відповідає займаній посаді

За результатами атестації: присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» та нагородити Грамотою відділу освіти Згурівської районної державної адміністрації

Результати голосування: кількість голосів: за – 6 (шість),

проти – 0 (нуль), утримались – 0 (нуль).

 

 

Характеристика діяльності  практичного психолога

Згурівського навчально-виховного комплексу

"Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня"  

Жиглій Ірини Олександрівни

 

        Жиглій І.О. має вищу психологічну освіту, працює практичним психологом в Згурівській гімназії та Згурівському НВК з 2011 р. У своїй роботі керується Законами України з питань освіти, Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку закладу, дотримується Конвенції про права дитини.

Ірина Олександрівна організувала психологічне діагностування учнів закладу, консультативну, профілактичну роботу з учасниками навчально-виховного процесу. Тримає під особистим контролем перехідні, переломні, кризові моменти у фізичному і психічному розвитку дітей та підлітків. Велику увагу приділяє профілактиці шкідливих звичок. Щорічно проводиться діагностування учнів на вживання алкоголю, тютюнопаління та наркотичних засобів. За результатами тестування надаються рекомендації класним керівникам та батькам.

Розробляє та впроваджує розвивальні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних , статевих, вікових особливостей різних категорій, бере участь у розробці посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного процесу. З досвідом своєї роботи Жиглій І.О. ділиться з колегами на районних семінарах. Її робота «Програма психолого- педагогічного супроводу розвитку особистості обдаровавної дитини»  представлена на районній педагогічній виставці. Бере участь в проведенні семінарів та засідань методичних об‘єднань Згурівського НВК.

Бере участь в  роботі  пункту психологічної допомоги для проведення індивідуальної і групової роботи з постраждалими і учасниками подій протесту.

Жиглій І.О. проводить роботу з обдарованими учнями, веде гурток та науково-дослідницьку роботу. У 2013-2014 н.р. була науковим керівником Стукало Наталії, робота якої зайняла І місце на районному етапі конкурсу- захисту науково- дослідних робіт учнів- членів МАН України.

Жиглій І.О. в своїй роботі дотримується педагогічної етики та етичного кодексу психолога. Користується повагою та авторитетом у колег, громадськості та учнів.

                  

  Керівник установи ________________________________В.М.ЧУЖА

                                                       (підпис)                (прізвище, ініціали)

 

 З характеристикою ознайомлений ____________________
                                                                       (підпис працівника, який атестується)

31.03.2014 р.