Понеділок, 21.06.2021, 00:40
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

1. Навчальні екскурсії як форма пізнавальної діяльності учнів.

2. Навчальні екскурсії з географії

3. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час

проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх

навчальних закладів (Додаток до листа МОН від 06.02.08 № 1/9-61)

4. Орієнтовна тематика екскурсій, практичних занять та навчальної практики

5. Типові розробки екскурсій (практична частина

 

1.Навчальні екскурсії як форма пізнавальної діяльності учнів

Природнича екскурсія — це одна з форм організації навчального процесу, яка

потребує застосування активних методів навчання. Екскурсія має тісний логічний зв"язок з

попередніми та наступними уроками, але проводиться в іншій зовнішній та емоційній

обстановці, ніж звичайний урок, а саме: серед природи, на виробництві, в музеї тощо.

Екскурсії мають велике навчально-виховне значення. Без проведення відповідних

екскурсій вивчення природничого матеріалу набуває схоластичного характеру. К.Д.

Ушинський підкреслював, що чудовий краєвид має такий великий виховний вплив на

розвиток молодої душі, з яким важко змагатися впливові педагога, що день, проведений

дитиною серед гаїв і полів, вартий багатьох тижнів, проведених

па навчальній лаві.

Екскурсії цінні тим, що на відміну від уроків у класі учні можуть сприймати природу

безпосередньо різними органами чуттів. Діти бачать об"єкти в природному середовищі,

спостерігають взаємозв"язок рослин і ґрунту, тварин і рослий. Це дає можливість

сформувати уявлення про природу як єдине ціле, в якому всі елементи перебувають у

тісному взаємозв"язку, утворюючи природний ланцюг.

Екскурсії розширюють кругозір учнів, розвивають спостережливість, уміння бачити

те, що раніше відбувалося поза їх увагою, виробляють практичні навички і вміння —

орієнтування в просторі» визначення швидкості і напрямку течії ріки, видів ґрунтів, рослин,

комах, птахів, формують уявлення про їх. життя, живлення, значення та ін.

Під час екскурсій на колгоспні поля, тваринницькі ферми, дослідні

сільськогосподарські станції діти ознайомлюються з культурними рослинами і бур"янами,

свійськими тваринами, і сільськогосподарською технікою, трудовою діяльністю людей. Діти

переконуються в тому, що людина використовує результати наукових досліджень для

підвищення ефективності виробництва, поліпшення умов праці. Отже, екскурсії є однією з

форм поєднання навчання з життям, з практикою.

Виховне значення екскурсій полягає в тому, що спостереження взаємозв"язку і

взаємообумовленості в природі виховує в учнів основи матеріалістичного світогляду,

викликає інтерес і почуття любові до природи і рідного краю, виробляє навички роботи в

колективі. Екскурсії сприяють вихованню естетичних почуттів і бережливого ставлення до

природи й до наслідків людської праці, викликають почуття гордості за свою країну і народ,

виховують патріотизм.

Підготовка до екскурсій складається з кількох етапів:

1. Розробка вчителем річного календарного плану, де намічаються екскурсії з кожної

теми з урахуванням конкретних місцевих умов.

2. Визначення навчально-виховної мети кожної екскурсії.

3. Вибір місця екскурсії і попереднє ознайомлення з ним, визначення об"єктів для

вивчення.

4.Підготовка дитячого колективу — ознайомлення з метою і завданням екскурсії,

виділення учнівських ланок і розподіл завдань та обов"язків, ознайомлення з правилами

поведінки на екскурсії.

5. Підбір екскурсійного спорядження та інвентаря, розподіл його між ланками,

призначення відповідальних.

6. Визначення маршруту і зупинок екскурсії, позапрограмних об"єктів, які можуть

викликати інтерес у дітей і до розповіді про які треба завчасно підготуватись.

Потім учитель складає розгорнутий план екскурсії за такою схемою:

1) дата, клас;

2) тема;

3) мета;

4) маршрут;

5) обладнання;

6) проведення екскурсії (спосіб пересування, огляд об"єктів, пояснення, дослідницька

робота учнів, збирання зразків рослин, шкідників, гірських порід, визначення напрямку і

швидкості течії річки, визначення частин горба та ін., зарисовки, складання плану тощо);

7) опрацювання матеріалів екскурсії.

На місці екскурсії в короткій бесіді вчитель нагадує мету і уточнює завдання, які учні

виконуватимуть. У разі потреби вчитель показує прийоми виконання тієї або іншої роботи.

Учні під керівництвом учителя виконують свої завдання. Потім учитель заслуховує

повідомлення про наслідки роботи окремих ланок і оглядає зібрані зразки. Під час екскурсії

учні повинні добре розглянути об"єкти вивчення, зробити відповідні записи і малюнки.

Учитель дає вичерпні відповіді на запитання, докладно розповідає про об"єкт, що

вивчається, пояснює причини виникнення тих або інших природних явищ.

Під час екскурсії в природу в дітей виникає багато запитань, вони цікавляться

багатьма предметами і явищами природи, які безпосередньо не стосуються теми екскурсії. У

таких випадках треба давати правильні й зрозумілі учням пояснення, всіляко заохочувати до

спостережень і задовольняти їхню допитливість. В учнів розвиватиметься інтерес до

природи.

В педагогічній літературі існує дві точки бачення на екскурсію: екскурсія, як метод і

екскурсія, як організаційна форма вивчення.

Урок повинен проводитись не в класі, не в школі: в природі, на виробництві, в музеї, на

виставці і т.д. Під час екскурсії вчитель поєднує фронтальну роботу з груповою та

індивідуальною.

Одним у методів вивчення на екскурсії є бачення предметів, явищ і процесів. Він

проводиться з поясненням вчителя з бесідою, з демонстрацією окремих об’єктів.

Етапи екскурсії:

1) підготовка вчителя до екскурсії;

2) підготовка учнів до екскурсії;

3) проведення екскурсії;

4) підсумок екскурсії.

В час екскурсії учні знайомляться з об’єктами, явищами і процесами, які проходять

безпосередньо в природі і взаємопов’язані. Тільки в природі учні можуть конкретно бачити

зв’язок між предметами і явищами.

На екскурсіях у дітей виробляються навички і вміння проведення.

Вони вчаться слідкувати за предметами і явищами неживої і живої природи,

аналізувати, порівнювати їх, робити висновки.

Спілкування з природою визиває у дітей старання не тільки глибше пізнати. Але й

охороняти, збагачувати її, вихонувати естетичні почуття і смаки.

Під час екскурсій дитячий організм закаляється, укріплюється фізично. Екскурсії є

важливим предметом виховання у дітей таких цінних моральних якостей, як почуття

патріотизму почуття дружби, відповідальності, дисциплінованості, чесності, правдивості,

культури поведінки.

Підготовка вчителя до екскурсії

Вчитель повинен підготовлюватись до кожної екскурсії, враховуючи план екскурсій в

школі, навчальну програму. Треба ознайомитись з науковою літературою, методичними

розробками екскурсій, скласти план, продумати організаційні питання, ознайомитись з

об’єктом екскурсій.

В плані-конспекті вчитель вказує ціль, порядок проведення екскурсій відмічає скільки

етапів буде мати екскурсія, конспектує пояснення на кожному етапі, записує, що повинні

побачити учні, з ким зустрітися.

Дуже важливо наперед сформулювати запитання, на які діти повинні будуть

відповідати під час екскурсії.

Вчитель повинен продумати, які навчальні ігри і який активний відпочинок буде

організований з учнями в час екскурсій, визначити основні питання бесіди з ними після

екскурсії.

Підготовка учнів до екскурсії

Перед екскурсією вчитель знайомить учнів з її ціллю, планом, маршрутом, визначає

час проведення екскурсії. Діти повинні знати, куди вони йдуть, що будуть робити під час

екскурсії, що бачити, що взяти з собою (папки, коробки, банки, ножики, ножиці, блокноти,

ручки, олівці). Перед виходом вчитель перевіряє чи не забули щось.

Учні повинні розуміти, що екскурсія – це не прогулянка, а навчальне заняття, яке

проводиться на природі, тому до неї треба відноситись так само, як до уроку.

Перед екскурсією вчитель проводить в класі бесіду, демонструє кінофільм, де

зображені чи показані об’єкти, подібні темі, яку діти побачать на екскурсії. Це допоможе

вчителю об’єднати знаючий учнями матеріал з тем, який вони будуть спостерігати на

природі.

Наприклад, організовуючи екскурсію у 5 класі з ціллю ознайомити учнів з зміною в

природі зими, вчитель розробляє з ними розповіді, вірші. Діти розучують пісні, відгадують

загадки про зиму.

Велике значення для успіху проведення екскурсій є інтерес дітей і настрій.

Під час екскурсій на природу, частину бесіди проводять не в класі, а на місці

екскурсії, перед її початком.

Успіх екскурсїі залежить від організованості і дисципліни учнів. Тому у виступаючій

бесіді вчитель пояснює, як діти повинні поводити себе на вулиці, в лісі, в полі, у річки, в

цеху, на фермі, як їм треба одягнутись в залежності від погоди і часу року.

Учням потрібно дати консультацію як під час екскурсії роботи записи, складати план,

зібрати екскурсійний матеріал.

Діти разом з вчителем переглядають діаграми, малюнки, написані роботи, екскурсійні

експонати, які є в школі. Це підвищує їх інтерес в роботі, заставляє серйозно відноситись до

вирішення задач, добиватись високих результатів. Вони знають, що результати їх роботи

будуть порівнювати з результатами їх товаришів, а зібрані матеріали доповнять шкільні

підручники, якими будуть користуватися їх молодші товариші.

Проведення екскурсії

Екскурсія не може бути простим повторенням пройденого матеріалу, вона повинна

дати дітям щось нове, закріпити і розширити їх знання про навколишній світ.

Під час екскурсії вчитель повинен забезпечити потрібну дисципліну, поклопотатися,

щоб екскурсія мала організований і цілеспрямований характер. Щоб увага учнів під час

екскурсії не розсіювалась, не треба захоплюватись розгляданням багатьох об’єктів, швидко

переходити від одного об’єкта до другого.

Задача вчителя екскурсій – розвивати ініціативу і активність дітей, організовуючи під

час екскурсії спостереженні колекціонування, малювання, фотографування, ведення

потрібних записів.

Стійкій увазі і активності учнів будуть групові і індивідуальні завдання, які учитель

дасть їм перед екскурсією.

Важливо, щоб під час екскурсії і після неї учні готували доступні їм завдання

причинно-наслідкового і практичного характеру.

Наприклад, у Карпатах, під час весняних екскурсій до річки учням можна дати

завдання: слідкувати, як змінюється рівень води в річці в різний час дня (зранку рівень води

один, а вдень він самітно піднявся, так як в цей час у горах інтенсивно тане сніг. Разом з тим

змінюється швидкість води, прозорість і температура).

Велике значення під час екскурсії має пояснення вчителя. Його розповідь повинна

бути короткою,цікавою і доступною для учнів.

Якщо екскурсія потребує теоретичних пояснень, то їх треба давати або перед

екскурсією, або після неї, та не під час екскурсій.

На екскурсіях дітей треба привчати бережливо відноситись до природи (не рвати без

потреби квітів, не ламати гілок на деревах і кущах, не залишати своїх слідів на

екскурсійному об’єкти). Вчитель повинен пояснити учням, якої шкоди приносять рослинам

обламані гілки, зірвана кора.

Треба обов’язково звернути увагу дітей на фарби осіннього лісу, різнокольоровий

килим весняних лугів на дзюрчання струмка, на різноголосі співання і щебетання птахів, на

тишу в зимовому лісі. Все це пробуджує в них почуття прекрасного, виховує естетичні

почуття, любов до рідної природи, лишаючи незабутні враження на все життя.

Під час екскурсій: через кожні 40-45 хвилин активної діяльності учнів робити

невелику перерву на 10-15 хвилин.

Необхідно правильно організувати відпочинок дітей: ігри, хороводи, відгадування

загадок, читання віршів, проведення цікавих конкурсів.

Підсумки екскурсії

Після екскурсій проводиться підсумкова бесіда. Діти обмінюються враженнями

розказують свої думки, розв’язують з допомогою вчителя питання, які виникли під час

екскурсії.

Вчитель уточнює, доповнює відповіді учнів.

Бесіда повинна бути короткою, інакше вона послаблює емоційне бачення від самої

екскурсії.

Матеріал екскурсій можна закріплювати на уроках – бесіда, складання і вирішення

задач, складання диктанту. В позашкільній роботі – це організація виставки на тему

екскурсії, проведення тематичних ранків, дидактичних ігор, читання науково-популярної

літератури, випуск стінгазети.

Після екскурсій зібраний матеріал обробляють. Наприклад: матеріали екскурсій

оформити у виді альбомами з малюнками, фотографіями, записами, схемами, діаграмами,

текстами задач, можна буде використати під час повторення теми.

Для закріплення екскурсійних бачень створюють такий вид роботи, як скласти твір.

Така робота помагає дітям згадати побачене і те що чули на екскурсії.

Одним із способів закріплення матеріалу екскурсій становить дидактична гра. Такі

ігри допомагають вчителю навчити дітей правильно називати різні предмети показувати

подібність і різне між ними.

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz