Середа, 23.06.2021, 19:01
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

НАКАЗ

від _4_ грудня  2012 року                                     № __

 

Про стан викладання та рівень навчальних досягнень

учнів з історії України, всесвітньої історії, суспільствознавчих дисциплін, економіки

 

Згідно з перспективним планом адміністративного контролю якості викладання та рівня навчальних досягнень учнів протягом листопада поточного навчального року в гімназії вивчався стан викладання історії України, всесвітньої історії, суспільствознавчих дисциплін, економіки та рівень навчальних досягнень учнів гімназії.

Викладають історію України, всесвітню історію вчителі: Сухенко Володимир Вікторович (5-6, 8-10 кл., стаж – 20 років, вища категорія, звання «старший учитель»), Потапчук Володимир Миколайович (7,11 кл., стаж – 39 років, вища категорія, «учитель-методист»). Сухенко В.В. викладає в гімназії правознавство (10 клас), правознавство (практичний курс, 9 клас), курси «Людина і світ» (11 клас), «Громадянська освіта» (11 клас), «Права людини» (10 клас), «Вчимось бути громадянами» (8 клас), курс «Розв»язування економічних задач» (10 клас), економіку (11 клас).

Контроль передбачав вивчення й узагальнення системи роботи вищезазначених учителів і здійснювався за такими напрямами:

• дотримання вимог державних програм щодо цілей, завдань, змісту навчання історії, правознавства та інших курсів суспільно-гуманітарного спрямування в гімназії, критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

• наявність та якість поурочних і календарно-тематичних планів;

• відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм;

• методика та науково-теоретичний рівень викладання предмета;

• використання відповідних форм і методів обліку навчальних досягнень учнів;

• упровадження активних форм і методів навчання;

• використання наочності, ТЗН і сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі;

• рівень навчальних досягнень учнів.

Із метою реалізації такого плану адміністрацією гімназії відвідано уроки та індивідуальні заняття. Було вивчено документацію вчителів, перевірено учнівські зошити, контурні карти, проведено опитування учнів і вчителів гімназії, батьків, огляд навчального кабінету. Завдяки цьому отримано необхідну інформацію щодо системи роботи вчителів й організації ними навчально-виховного процесу.

Учителі обізнані із Законом України «Про загальну середню освіту», Державними освітніми стандартами, програмами, Листами МОНУ, рекомендаціями КОІПОПК  щодо викладання суспільно-гуманітарних предметів. На високому рівні ведуть усю необхідну шкільну документацію. Слід відмітити високий рівень виконання навчальних програм. Обізнані з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. Об»єктивно оцінюють дитячу і власну діяльність. На високому рівні вчителі володіють сучасними інформаційними технологіями.

Історія України як навчальна дисципліна дозволяє поглибити знання учнів з минулого своєї Батьківщини, від початків історичного буття і до сучасності, підвищити рівень їхньої загальнокультурної освіти, забезпечує орієнтацію в складному історичному просторі, формує світогляд. Цей курс надає їм змогу набути нового державного розуміння українського історичного процесу, відкрити для себе труднощі, які виникали перед нашими славними пращурами на їхньому шляху до національного та політичного відродження. На це спираються вчителі історії у своїй повсякденній діяльності. Сьогодні вони якісно працюють за програмами, які будуються на нових ідейних засадах.

Учитель історії та правознавства, економіки Сухенко В.В. є керівником гімназійного методичного об»єднання вчителів гуманітарного циклу. Методичне об»єднання третій рік працює над реалізацією проблеми «Міждисциплінарна інтеграція як засіб формування ключових компетентностей». Володимир Вікторович результативно спрямовує діяльність МО на вирішення таких завдань: сучасний урок в парадигмі компетентісного і здоров»язберігаючого підходів (гімназія – Школа сприяння здоров»ю»); взаєморозуміння між педагогом і школярем – запорука високої результативності навчально-виховного процессу, невід»ємна складова педагогічної майстерності (гуманістична система виховання учнів гімназії); психологія педагогічного оцінювання; забезпечення особистісної значущості для кожного школяра здобутих знань, умінь та навичок. На високому методичному рівні був проведений керівником МО семінар-практикум «Збагачення змісту навчання емоційним, особистісно значущим матеріалом на уроках освітньої галузі «Суспільствознавство». Підготував методичні рекомендації для малодосвідчених учителів «Проектування як метод особистісно орієнтованого уроку».

Декілька років поспіль Сухенко В.В. очолює районну динамічну групу «Впровадження сучасних інформаційних технологій на уроках історії, правознавства».

Впроваджується в практику роботи передовий педагогічний досвід Сухенка В.В. «Використання сучасних інформаційних технологій на уроках історії, правознавства. Мультимедійні навчальні проекти». Дирекція гімназії вивчила і узагальнила досвід роботи вчителя «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії». Успішно і результативно впроваджується багаторічний передовий педагогічний досвід учителя Потапчука В.М. «Використання технологій випереджаючого навчання на уроках історії в загальноосвітньому навчальному закладі». У 2008 році Сухенко В.В. брав участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2008».

В обласному етапі огляду-конкурсу на кращу організацію правоосвітньої та правовиховної роботи в навчальних закладах (програму склали вчителі: Мурдід О.О., Сухенко В.В., Журавська І.М.) за ІІІ місце Згурівська гімназія булла нагороджена Почесною Грамотою обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

У кабінеті історії та правознавства широко представлено вчителями історичну літературу, що систематизована за історичними періодами. Окремо виділено навчальні посібники, довідники, періодику, широко представлено юридичну літературу та нормативно-правову базу.

Для більш повного засвоєння учнями курсу, поглибленого вивчення окремого історичного матеріалу використовуються різні форми занять, які обираються в кожному розділі довільно: уроки-лекції, обговорення проблем на семінарах, уроки-конференції, індивідуальні консультації, уроки-диспути, наукові доповіді, тематичні огляди, співбесіди, уроки-заліки тощо.

Найкращим результатом роботи вчителів та учнів є щорічні переможці районних, обласних предметних олімпіад та конкурсів. Активно ведеться вчителями істоії та правознавства робота з підготовки науково-дослідницьких робіт для захисту в МАН. У 2007-2008 н.р. у Сухенка В.В. – 4 переможці ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад, учень 11 класу Апьонкін П. (учитель Потапчук В.М.) зайняв ІІІ місце в ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, призером ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об»єднамося ж, брати мої» у номінації  «Історія України і державотворення» стала учениця 9 класу Сидоренко І. (2 місце). У 2008-2009 н.р. у Сухенка В.В. – 7 переможців ІІ етапу олімпіад, учень 10 класу (учитель Потапчук В.М.) зайняв ІІІ місце в ІІІ етапі предметних олімпіад, учениця 10 класу Рубанчук О. зайняла ІІІ місце в ІІІ етапі конкурсу «Об»єднаймося ж, брати мої» (учитель Потапчук В.М.). У 2009-2010 н.р. в Сухенка В.В. – 4 переможці з історії, 3 переможці з правознавства в ІІ етапі предметних олімпіад, у Потапчука В.М. – 1 переможець ІІ етапу предметних олімпіад. У 2010-2011 н.р. учениця 9 класу Резник Яна зайняла ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням,  у номінації «Історія України і державотворення» (учитель Потапчук В.М.). У 2011-2012 н.р. в Сухенка В.В 8 призерів ІІ етапу предметних олімпіад (історія -2, правознавство – 4, економіка – 2), у Потапчука В.М. 1 призер з історії – Резник Яна, учениця 11 класу.

Сухенко В.В. і Потапчук В.М. є ініціаторами і організаторами багатьох позакласних заходів.

Таким чином, вивчення, аналіз і узагальнення отриманої інформації дають можливість констатувати, що вчителі  мають високу професійну підготовку, добре володіють методикою викладання суспільно-гуманітарних дисциплін і сучасними ефективними формами організації навчально-виховного процесу. Кожний учитель має власні підходи до реалізації освітніх, розвивальних і виховних завдань.

Упровадження елементів випереджального та проблемно-пошукового навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій дає вчителям можливість розв’язувати найскладніші завдання сучасної дидактики.

Рівень навчальних досягнень учнів такий:

Учитель

Предмет/

Дата ТО

Клас/Кількість учнів

Високий рівень

ТО/Тематична

Достатній рівень

ТО/Тематична

Середній рівень

ТО/Тематична

Початковий рівень

ТО/Тематична

 

1

Сухенко В.В.

Історія України

24.10.12 (відс. 1)

5 клас

16 учнів

6/9

9/7

-/-

-/-

 

 

 

Історія України. Всесвітня історія (інтегров. курс)

02.11.12 (відс. 5)

6 клас

18 учнів

3/9

6/4

4/2

-/3

 

 

 

Історія України

23.11.12 (відс.1)

Всесвітня історія

24.10.12 (відс.2)

8 клас

11 учнів

8 клас

11 учнів

2/2

 

2/4

5/5

 

4/6

3/4

 

3/1

-/-

 

-/-

 

 

 

Вчимось бути громадянами

Поточне

8 клас

11 учнів

3

7

1

-

 

 

 

Історія України

20.11.12 (відс.1)

Всесвітня історія

20.11.12

9 клас

11учнів

9 клас

11 учнів

1/2

 

-/4

9/9

 

8/7

-/-

 

3/-

-/-

 

-/-

 

 

 

Правознавство

02.11.12

9 клас

11 учнів

6/7

5/4

-/-

-/-

 

 

 

Історія України

29.11.12 (відс. 1)

Всесвітня історія

22.11.12 (відс. 2)

10 клас

11 учнів

10 клас

11 учнів

4/5

 

5/6

5/5

 

3/4

1/1

 

1/1

-/-

 

-/-

 

 

 

Правознавство (практичний курс) 24.10.12

10 клас

11 учнів

3/5

6/5

2/1

-/-

 

 

 

Права людини

Поточне

10 клас

11 учнів

6

5

-

-

 

 

 

Розв»язування економічних задач

Тематична

10 клас

11 учнів

6

5

-

-

 

 

 

Людина і світ

15.11.12

11 клас

9 учнів

9/9

-/-

-/-

-/-

 

 

 

Громадянська освіта

23.10.12 (відс. 2)

11 клас

9 учнів

4/8

3/1

-/-

-/-

 

 

 

Економіка

17.10.12

11 клас

9 учнів

3/7

1/2

-/-

-/-

 

2.

Потапчук В.М.

Історія України

26.11.2012

7 клас

14 учнів

2/2

5/7

4/4

3/1

 

 

 

Всесвітня історія

01.11.2012

7 клас

14 учнів

3/2

7/7

4/5

-/-

 

 

 

Історія України

08.11.12

11 клас

14 учнів

6/7

3/2

-/-

-/-

 

 

 

Всесвітня історія

18.10.12 (відс. 2)

11 клас

14 учнів

4/6

3/3

-/-

-/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливий інтерес в учнів 9 класу викликає курс «Правознавство» (практичний курс). Адже в сучасних умовах розбудови правової системи України, що базується на гарантіях прав людини, важливим є підняття на необхідні рівні правосвідомості та правової культури підростаючого покоління. Неабияке значення для реалізації цього завдання мають організоване вчителями правове виховання і правова освіта.

Утвердження в Україні громадянського суспільства й розбудова на основі Конституції України суверенної та незалежної, демократичної, соціальної, правової держави потребують суттєвої зміни підходів до формування нового покоління українців. Невід’ємними ознаками громадянина нашої держави мають стати висока правова культура, послідовні демократичні переконання, уміння легальними засобами захищати загальновизнані суспільні цінності. Без належного рівня правових знань і навичок поведінки неможлива свідома участь особи в суспільному та державному житті. Правовій освіті громадян України сьогодні приділяється велика увага з боку держави, її інститутів та установ. Важливе місце в системі правової освіти належить курсу «Правознавство» і курсу «Права людини» для 10 класу. Учитель Сухенко В.В. ознайомлює учнів із основами теорії державно-правових явищ і на цьому ґрунті формує уявлення про державно-правові реалії України; навчає  користуватися правовими актами та юридичною літературою, аналізувати із правової точки зору, оцінювати права в конкретних правовідносинах; виховує впевненість у необхідності дотримання правових норм, непримиренність до протиправної поведінки.

Програми курсів правознавство (10 клас), правознавство (практичний курс, 9 клас), «Людина і світ» (11 клас), «Громадянська освіта» (11 клас), «Права людини» (10 клас), «Вчимось бути громадянами» (8 клас) сприяють виконанню одного з найважливіших завдань — підготовці учнів до життя, набуттю ними навичок правомірної поведінки, пошуку шляхів розв’язання життєвих ситуацій відповідно до норм права, вихованню потреби співставляти свою поведінку з вимогами законів Української держави.

Аналіз та узагальнення  інформації дозволяє константувати той факт, що вивчення економіки в 10-11 класах гімназії забезпечує розвиток економічної культури, економічного та  критичного мислення учнів. Сухенко В.В. вчить  самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання, спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища.

         На уроках вчитель використовує сучасні технології: проектну технологію, ІКТ; різні форми роботи - робота в малих групах, в командах, індивідуальна робота; види діяльності:  «мозковий штурм», «Займи позицію», «Вислови власну думку» тощо. Використовує методи проблемного навчання, бесіди, лекції, диспути, дослідження.         Учні працюють з опорними схемами, співставляють таблиці, розв»язують задачі.       

         Результати навчальних досягнень учнів з економіки:

учнів у класі

 

початковий рівень

середній рівень

достатній рівень

високий рівень

 

 

                       
                           
         
 
                                   

 

         Учні  в більшості на достатньому рівні засвоїли зміст економічних явищ

     У зв’язку з вищезазначеним

НАКАЗУЮ:

1. Роботу вчителів Потапчука В.М., Сухенка В.В. щодо забезпечення стабільних знань учнів вважати результативною.

2. Відзначити творчу роботу вчителів Потапчука В.М., Сухенка В.В. з учнями, які мають здібності до поглибленого вивчення історії України та схильність до науково-дослідницької роботи.

3. Учителям Потапчуку В.М., Сухенку В.В. продовжувати:

3.1.Розвивати в учнів умінь аналізувати, висловлювати судження, робити висновки, давати оцінку історичним і правовим подіям, явищам і процесам.

3.2. Акцентувати увагу учнів на використанні різних джерел знань, із розумінням їх особливостей, уміння критично оцінювати факти та діяльність історичних діячів.

3.3.Застосовувати засоби підвищення інтересу до виконання домашніх завдань, методи заохочення учнів на уроці.

3.4.Учителю економіки Сухенку В.В. здійснювати екскурсії на виробництва району з метою ознайомлення з організацією діяльності.

4.Заступникам директора з навчально-виховної роботи Висовень В.О., Макаревичу О.А.:

4.1. До 7 грудня  2012 р. проаналізувати результати перевірки навчальних досягнень учнів і розглянути питання про стан формування навчальних умінь і навичок учнів на засіданні МО.

4.2. Узагальнити та систематизувати отримані під час перевірки дані для подальшого врахування при плануванні й організації навчально-виховного процесу на 2013-2014 н.р.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи Висовень В.О., Макаревича О.А.

 

 

 

Директор гімназії                                                                  __В.М.Чужа_

 

Із наказом ознайомлені всі вчителі.

 

 

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz