Неділя, 20.06.2021, 23:14
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Науково-практична конференція

 

Тема:  «Внесок В.О. Сухомлинського в розвиток педагогічної науки ХХ – ХХІ століття»

(присвячено 90-річчю від дня народження В.О.Сухомлинського)

 

Мета:

•   залучати педагогів до вивчення педагогічної спадщини В. Сухомлинського;

•   формувати вміння аналізувати праці великого педагога, бачити раціональне зерно в кожному прочитаному та переосмисленому творі, робити педагогічні висновки;

•   спонукати викладачів та майстрів в/н до впровадження у свою педагогічну діяльність провідних ідей   В. Сухомлинського щодо навчання та виховання дітей, які не втрачають своєї актуальності й сьогодні.

 

Хід заняття

 

Я ніколи в житті не належав собі.

 

В. Сухомлинський

Час

Матеріали

Завдання

Примітки

3-4 хв

 

Актуалізація опорних знань. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

Вступне   слово   методиста:

Цей рік знаменний для педаго­гічних колективів нашої держави визначною ювілейною датою — 90-ю річницею від дня народження одного з найвідоміших вітчизня­них педагогів, психолога, дослід­ника і публіциста, громадського діяча, праця якого набула світо­вого значення — Василя Олексан­дровича Сухомлинського.

Його ідеї, науково-методичні розробки, практичний досвід нині втілюються в освітньо-виховних системах європейських країн, Японії, Америки. «Я ніколи в жит­ті не належав собі», — казав педа­гог. Адже все своє життя він при­святив педагогічній діяльності, школі, дітям. Його педагогічний доробок налічує понад 40 книг, 600 статей, 1 200 мініатюр-казок, притч, новел для дітей; його тво­ри перевидавали величезними ти­ражами, а книжка «Серце віддаю дітям» вийшла друком тридцятьма мовами світу. Сучасна педагогіка розглядає і його самого, і його пе­дагогічну спадщину в розвитку, в контексті сучасної дійсності.

Мета нашого сьогоднішнього заняття — ще раз долучитися до життєдайної спадщини великого педагога, розглянути нові грані його педагогічного таланту. Го­туючись до нього, ви  перечитали рекомендовані вам книги В. Сухомлинського «Серце віддаю дітям», «Народження гро­мадянина» та «Листи до сина», кожна з яких є окремим, самостій­ним, завершеним твором, а разом вони утворюють своєрідну трило­гію.

 

Розповідь ведучого

5 хв

Комп’ютер, проектор

Показ слайд – шоу про життєвий та педагогічний шлях В.О.Сухомлинського.

 

10-15 хв

Умовний мікрофон

Обговорення основних періодів життя, які впливали на формування особистості Василя Олександровича:

1.      Що ефективніше: авторитарна педагогіка чи педагогіка гуманізму?

2.      У чому перспективи педагогіки гуманізму в епоху інформаційних і комунікаційних технологій?

3.      Які ідеї В.О.Сухомлинського актуальні й дотепер?

4.      Що конкретно нам слід шукати в педагогічній спадщині цього педагога і від якої спадщини слід відмовитись?

5.      Як ми у своїй навчально – виховній діяльності впроваджуємо ідеї Добротворця?

6.      Поясніть вислів: хороший вчитель робить дитину.

Постановка проблемних запитань

5 хв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вислови В.О.Сухомлинського

Обговорення творів: «Серце віддаю дітям», «Народження громадянина», «Листи до сина»

Ведучий зачитує:

1. З якого твору В. Сухомлин­ського взято ці висловлювання?

•    «Вже з перших тижнів ди­ректорської роботи факти пере­конували мене в тому, що переді мною залишиться назавжди закри­тим шлях до серця дитини, якщо я не буду мати з нею спільних інте­ресів, захоплень і бажань». («Сер­це віддаю дітям».)

•    «Кожен ваш вчинок, діти, кожне ваше бажання відображується на лю­дях. Знайте, що існує межа між тим, що вам хочеться, і тим, що можна. Ваші бажання — це радість або сльози ваших близь­ких. Перевіряйте свої вчинки сві­домістю: чи не завдаєте ви людям прикрощів своїми вчинками». («Народження громадянина».)

• «Інженером можна стати за 5 років, а вчитись на людину потріб­но все життя. Виховуй в собі люд­ську душу. Обнімаю і цілую тебе. Бажаю міцного здоров'я і бадьоро­го духу». («Листи до сина».)

Обговорення висловів В.О.Сухомлинськог

 

10 хв

 

Вправи для зростання педагогічної майстерності:

Перечитуючи зазначені тво­ри В. Сухомлинського, кожен із вас, шановні вчителі, безперечно, мав свою точку зору на висвітле­ні педагогічні проблеми та шляхи їх подолання, їхню актуальність на сучасному етапі організації навчально-виховного процесу. За­раз у вас є можливість означити, у чому ви вбачаєте глибокий внут­рішній зв'язок творів, які ввійшли до трилогії, висловитись, обґрунтувати свою позицію або назвати свої аргументи.

(викладачі висловлюють свою думку про актуальність педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в наш час).

«Займи позицію»

Науково-практична конференція (продовження)

5 хв

Комп’ютер, проектор

Розгадування кросворду:

1.    Місяць народження і смерті В. Сухомлинського. (Вересень.)

2.    В. Сухомлинський зазначав, що повторення — в народі назива­ють матір'ю навчання, але воно не повинно стати ... (мачухою).

3.    Піднесення сил і здібностей людини в процесі мислення та творчості В. Сухомлинський нази­вав ... (натхненням).

4. Назва повісті Івана Цюпи, присвяченої педагогічній діяль­ності В. Сухомлинського. («Добротворець».)

5.   Видатний педагог, якого В. Сухомлинський вважав своїм учителем. (Макаренко.)

6.   Назва села, в якому народив­ся В. Сухомлинський. (Василівка.)

7.   Назва селища, в якому В. Су­хомлинський пропрацював дирек­тором школи 22 роки. (Павлиш.)

8.      Що називав В. Сухомлин­ський матір'ю усвідомлення та запам'ятовування знань? (Спосте­реження.)

9.      Почуття, яке В. Сухомлин­ський вважав одним із найбільш значущих, яке робить людину лю­диною. (Совість.)

 10. На думку В. Сухомлинсько­го, розум дитини знаходиться на кінчиках ... (пальців).

11. Літературний жанр, який, за визначенням В. Сухомлинського, є свіжим вітром, що роздмухує вог­ник дитячої думки і мови. (Казка.)

12.  Місто, в якому розташо­вано державний університет, в якому В. Сухомлинський захис­тив кандидатську дисертацію на тему «Директор школи — керів­ник навчально-виховної роботи». (Київ.)

13. Приміщення, де знаходять­ся особисті речі Сухомлинських, рукописи, сімейна бібліотека,творчі роботи учнів школи. (Му­зей.)

(Перевірка правильності запов­нення кросворду.)

«Колективна робо­та над заповненням кросворду

«В.Сухомлинський — педагог на всі роки»

 

5 хв

 

Педагоги слухають оповідання-мініатюру В. Сухомлинського «Молодий сад», а потім висловлю­ються на тему: «В чому педагогіч­на мудрість даного твору?»

Молодий сад (В. Сухомлинський)

В маленьку сільську школу приїхав молодий вчитель. Шко­лу недавно збудували. Шкільний будиночок стояв гарний і новий, як іграшка, але навколо нього був пустир.

Вчитель сказав дітям:

— Посадимо навколо школи
сад.

Діти з радістю почали працюва­ти. Разом з вчителем вони копали землю, рили ями, саджали моло­ді дерева. Кілька років поливали, знищували бур'яни. І ось сад за­цвів. І був він дивовижно гарним.

Йшли роки, виростали і дорос­лішали діти. Перші учні вчителя вже самі стали батьками і привели в школу своїх дітей. Вчитель від­чув, що наближається старість. Його лякала думка, що скоро він стане погано бачити і руки його будуть тремтіти. Яблука і груші в шкільному саду теж постаріли і стали засихати.

Вчитель вирішив: пора йти на заслужений відпочинок. Не мож­на, щоб діти бачили мене старим і немічним. Але від думки, що він піде, залишивши сухі пеньки старого саду, йому було страшно. Він працював день і ніч, до нього прийшли на допомогу його перші учні, які вже стали батьками і ді­дусями. Старий сад викорчували і посадили новий.

Коли через два роки навколо школи піднялися молоді яблуні і груші, вчитель зібрав на подвір'ї своїх вихованців і сказав:

— Прощайте діти. Я вас зали­шаю. Не хочу, щоб ви бачили мене старим і безсилим. Подбайте, щоб  сад на цьому місці цвів вічно.

(Педагоги висловлюють свої думи щодо головної думки прочи­таного твору.)

«Думки вголос після прочитаного твору»

 

2 хв

 

Підведення підсумків.

Василь Олександрович був пе­дагогом за покликанням, мудрим, надзвичайно ерудованим. 35 років свого життя віддав школі, був і вчителем, і директором. А ще під час Другої світової війни на фронті його було двічі поранено, він дов­го лікувався в,госпіталі. Тяжким було у Сухомлинського поранення в руку. Хірурги хотіли її ампутува­ти. Але він не дав цього зробити, усе твердив: «Ні. Я вчитель!». І це, мабуть, врятувало його. Лікарю довелося двічі оперувати Василя Олександровича, але руку він усе-таки не ампутував. Дуже велика була віра Сухомлинського в жит­тя.

Кожен учитель повинен за­лишити після себе добрі справи, добру пам'ять у дитячих серцях і добру згадку. В цьому щастя кож­ного з нас і сенс життя. І творити добро треба все життя, не чекаючи старості. Бо коли старість надійде, про це розмірковувати буде вже пізно.

Заключна частина

Василь Олександрович казав: «Людина народжується не для того, щоб зникнути безвісною пи­линкою. Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний». Ми по праву можемо сказати, що Сухомлинський залишив по собі яскравий слід, він належить до найвидатніших постатей світової

педагогіки. З його ім'ям пов'язане збагачення й піднесення педаго­гічної науки XX ст. Велика, само­бутня спадщина вченого з плином часу привертає дедалі більшу ува­гу.

(Завдання на наступне занят­тя: В. Сухомлинський «Сто порад учителеві».)

 

 

  

Використана література:

Лілія Круліковська: «Василь Сухомлинський – педагог на всі часи»

Практичне заняття з молодими педагогами. // Завуч, №26 , вересень, 2008;

Віктор Громовий: «Я ніколи в життя не належав собі…» // Завуч, №27, вересень, 2008;

Боришевський М., Про виховання особистості // Початкова школа. – 1998. – № 9. – С. 18-19;

Бурлака Я. І., Руденко Ю. Д. Історія педагогіки України:. витоки, пошуки, проблеми // Рідна школа.– 1992. – № 1. – С. 34;Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5-ти т. – К., 1976. 

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz