Понеділок, 21.06.2021, 00:00
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

НАКАЗ

22.01.2014 року                                                                                      

 

Про стан психологічного супроводу навчально-виховного процесу

В Згурівському НВК «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня»

  Практичний психолог Згурівського НВК Жиглій Ірина Олександрівна (освіта – вища, стаж – 3 роки) організовує і проводить свою діяльність відповідно до «Положення про психологічну службу системи освіти України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 року № 127, наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616 «Про внесення змін до положення про психологічну службу системи освіти України», наказу Головного управління освіти і науки від 18.06.2004 року № 360 «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України «Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України», враховуючи інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2013-2014 н.р. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.12 № 1/9-488 «Щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах».

        Згідно з планом роботи НВК на 2013/2014 н.р. у січні 2014 року адміністрацією здійснювалась перевірка роботи практичного психолога з психологічного супроводу навчально-виховного процесу.

         У ході перевірки було виявлено, що відповідно до нових Державних стандартів психологічний супровід школярів був орієнтований на оптимістичну перспективу кожного учня, його соціалізацію та адаптацію до соціального середовища шляхом оптимального розвитку його потенційних можливостей.

Основними видами дiяльності психолога є: психологiчна просвiта педагогiчного колективу, учнiв, батьків; консультативно-методична допомога всiм учасникам навчально-виховного процесу з питань виховання дiтей, пiдлiткiв, створення сприятливих  психологічних умов для їх розвитку; психологiчна профілактика, своєчасне попередження вiдхилень у становленнi особистостi, труднощів у мiжособистiсних стосунках, розв’язання конфліктів; дiагностика (психологiчне обстеження дітей, їх груп та колективiв, умов навчання та розвитку), виявлення дiтей “групи ризику;корекція — здiйснення психолого-педагогiчних, психотерапевтичних заходiв з метою усунення вiдхилень у психiчному та особистiсному розвитку дітей; реаблiтацiя — надання психолого-педагогiчної допомоги дiтям, якi перебувають у кризовiй ситуації; психологiчна експертиза — участь в оцiнюванні нових технологій навчання та виховання, педагогічних iнновацiй; психологiчна прогностика, розробка, апробацiя i застосування моделей поведiнки груп та особистостi в рiзних умовах прогнозування психiчного розвитку дитини.

Із метою визначення індивідуальних тенденцій інтелектуального та особистого розвитку учнів, визначення мотивації навчання, задатків, рівня загальних здібностей у вересні 2013 року Жиглій І.О.  була проведена комплексна діагностика учнів перших класів щодо готовності до навчання. Діагностика проводилась за  наступними  методиками: тест Керна Ірасека, «Графічний диктант» Ельконіна, тест «Мотивація», анкета загальної обізнаності. За результатами досліджень «високий рівень» готовності до навчання був діагностований у 61% учнів, «середній» у 25% учнів, «низький» у 14% учнів. За результатами обстеження проведені просвітницькі бесіди та індивідуальні консультації з класоводом першого класу Ситою Т.В., визначені шляхи розвитку потенційних можливостей дітей, їх соціалізації та адаптації. освіти.

У березні 2014 р. планується провести комплексну діагностику учнів 4 класіущодо готовності переходу до школи другого ступеня, в яку входить діагностика характерологічних особливостей особистості, діагностика інтелектуальних можливостей, пізнавальної активності, мотивації навчальної діяльності, мнемічних процесів та психологічного клімату колективу.

У листопаді 2013 року, згідно з Законом України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.11 №3739-6 та листом КВНЗ «ХАНО» від 26.10.12 №1494, в цілях підвищення рівня обізнаності про причини та наслідки торгівлі людьми проведена інформаційно-просвітницька кампанія з протидії торгівлі людьми серед учнів 9 та 11 класів. Учням 9 класу було запропоновано перегляд фільму «Станція призначення – життя» з наступним обговоренням теми під час групової консультації класу. Учні 11 класу переглянули фільм «Усвідомлення проблеми» та обговорили свої враження під час «круглого столу» за даною тематикою. У грудні разом з соціальним педагогом було проведене вихідне анкетування з питань торгівлі людьми, профілактики явищ жорстокості, насильства, злочинності, правопорушень вживання алкогольних і наркотичних речовин  (аналіз результатів – соціальний педагог). У жовтні 2013 року було проведено психолого-педагогічний семінар «Етика спілкування вчителів з батьками учнів».

Із метою своєчасного виявлення особливостей дитини, які можуть призвести до певних труднощів, відхилень у її інтелектуальному й емоційному розвитку, у поведінці й стосунках із дорослими та ровесниками кожен рік проводиться комплексна психологічна діагностика серед учнів 1, 4 та 5 класів.

В умовах реалізації Концепції профільного навчання з метою своєчасної оцінки комплексу індивідуальних уподобань підлітка з погляду його готовності до успішного навчання за певним профілем, попередження дезадаптації в умовах виникнення навчальних труднощів та стресів проведені заходи щодо допрофільної орієнтації учнів.

Серед учнів 7 класу було проведене анкетування щодо їх пізнавальних нахилів: улюблені уроки, позашкільні заняття, інтереси, професійні плани школяра. У зв’язку з тим, що у визначенні майбутнього профілю навчання головним є визначення інтересів у вивченні окремих навчальних предметів, серед учнів 8 класу для отримання достовірних  даних був використаний метод рейтингу навчальних предметів.

Складені картки самоспостережень. Професійну спрямованість учнів діагностовано за тестом «Карта Інтересів» Голомштока.

Дослідження профспрямованості серед учнів 9 класу проводилось за допомогою методики Дж. Холланда, яка дозволяє вивчити взаємозв’язок між типом особистості та сферою професійної діяльності. За отриманими результатами з учнями була проведена профорієнтаційна групова консультація. Також серед учнів 9 класу та їх батьків був проведений моніторинг запитів відносно майбутнього профілю навчання.

Жиглій І.О. бере активну участь у підготовці та проведенні традиційних педагогічних консиліумів у 5, 9-х та 11-х класах, надає допомогу класним керівникам у складанні карток індивідуального розвитку учнів. Своєчасно та правильно оформляє шкільну документацію, систематично поповнює картки індивідуального розвитку учнів і використовує в практичній діяльності з учителями-предметниками. Значна роль практичного психолога в роботі з обдарованими учнями. При складанні річного плану психолог подає зміствніц пропозиції щодо психологічного супроводу навчально-виховного процесу. Свою роботу висвітлює на сайті НВК.

Достатньо узгодженою є робота практичного психолога із соціальним педагогом Журавською І.М. у 2013-2014 н.р. вони представили на районну педагогічну виставку складену ними Програму психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості обдарованих дітей від молодших школярів до старшокласників.

Здійснює індивідуальні консультації, групові консультації, індивідуальні психологічні діагностування, індивідуальну корекційно-розвивальну роботу.

 З метою психологічної просвіти проводить  заняття та виступи перед учнями, педагогами, батьками.

Активну участь бере в гімназійних та районних методичних заходах, на високому рівні представляє досвід своєї роботи.

        На підставі вищевикладеного

НАКАЗУЮ:

  1. Визнати роботу практичного психолога НВК Жиглій І.О. достатньою.

2. Практичному психологу Жиглій І.О.:

2.1.Продовжувати роботу з формування ключових компетентностей учнів;  сприяння процесу  шкільної адаптації учнів; виявленню основних причин девіантної поведінки, низьких навчальних досягнень та низької вмотивованості до навчання учнів; виявленню та психологічної підтримки обдарованих учнів; здійснення психологічного супроводу до профільного і профільного навчання, сприяння процесу самореалізації старшокласників; сприяння підвищенню рівня психологічних знань педагогічних працівників.

  •  

Згідно з рекомендаціями МОНМСУ

(лист МОНМСУ від 04.07.2012 № 1/9-488)

2.2. За замовленням класних керівників проводити з учнями «години психолога» з метою сприяння у розв’язанні окремих соціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі.

Протягом 2013/2014 н.р.

2.3. Продовжити практику проведення шкільних психолого-педагогічних семінарів, тренінгів з актуальних проблем шкільної психології.

Постійно

2.4. Надавати систематичну допомогу класним керівникам у поповненні карток індивідуального розвитку учнів. Сприяти ознайомленню вчителів-предметників з індивідуальними особливостями учнів з метою реалізації особистісно орієнтованого підходу до освітнього процесу.

Постійно

2.5.  При складанні плану роботи практичного психолога узгоджувати його з планом роботи соціального педагога. Надавати конкретні пропозиції адміністрації щодо заходів психологічного супроводу навчально-виховного процесу при складанні річного плану роботи.

До 01.09.2014

2.6.  Розмістити інформацію про роботу психологічної служби на сайті НВК.

До 03.02.2014

2.7. Дотримуватись нормативних вимог щодо ведення документації  шкільного психолога.

Постійно

3.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

       Директор НВК                                     В.М.Чужа

Із наказом ознайомлені всі вчителі                              

 

 

 

 

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz