ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

ЗГУРІВСЬКОГО НВК

«ГІМНАЗІЯ – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ»

ЖИГЛІЙ ІРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ

НА 2014 – 2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

РОЗДІЛ  1

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МИНУЛИЙ РІК

 

Психологічна служба є органічною складовою системи освіти України. Вона є суттєвим важелем у забезпеченні профілактики, соціальної реабілітації, психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу.

Психологічна служба в системі освіти – це сукупність закладів, установ, підрозділів і посад, що складають єдину систему, основу якої становлять фахівці у сфері практичної психології і соціальної педагогіки.

Функції психологічної служби в Згурівському НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» здійснює практичний психолог та соціальний педагог.

У 2013 – 2014 навчальному році робота практичного психолога у Згурівському НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» підпорядковувалась вирішенню проблемного питання: „Створення комфортних умов для формування в учнів мотивації до самовиховання, саморозвитку і самореалізації”.

На протязі 2013 – 2014 н. р. була проведена наступна психодіагностична робота з учнями:

1) дослідження шкільної зрілості першокласників;

2) контроль за адаптацією учнів 1 – го, 5 – го, 10 – го класів;

3) соціометричні дослідження класних колективів;

4) дослідження властивостей темпераменту;

5) дослідження професійних інтересів і нахилів;

6) дослідження особливостей розвитку особистості обдарованих дітей

7) комплексне дослідження розумового розвитку, розвитку пам’яті, уваги, мислення у 3 –му, 7 – му та 11 – му класах. 

Враховуючи результати досліджень були проведені відповідні психолого – педагогічні заходи.

Здійснювалася розвивальна робота за такими напрямками:

- адаптація учнів першого класу до навчання у школі;

- розвиток навичок до спілкування;

- профорієнтація.

Проводилися заняття в рамках реалізації Національних програм «Репродуктивне здоров’я нації», «Стоп насильству», «Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та  підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД», «Державної цільової соціальної програми «Молодь України»», загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини».

Протягом року проводилась просвітницька діяльність, групова і індивідуальна консультаційна робота.

 

 

 

РОЗДІЛ  2

ВСТУП

У 2002 році у Згурівському районі з’явився новий навчальний заклад, заклад нового типу Згурівська гімназія. У 2013 році відбулася реорганізація закладу. На базі Згурівської гімназії почав функціонувати Згурівський НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Кількість учнів, що навчаються у 2014 – 2015 навчальному році становить 192. Педагогічний колектив складається з 27 вчителів.

Згурівський НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» у свою структуру включає практичного психолога, який у своїй роботі діє відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про психологічну службу системи освіти України, Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів, інших нормативно – правових актів.

Виховне та навчальне проблемні питання над якими Згурівський НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» буде працювати у 2014 – 2015 навчальн6ому році  залишаються незмінними. Навчальна тема звучить так: “Забезпечення умов для досягнення учнем рівня освіченості, що відповідає їхньому особистісному потенціалу”, виховна тема: “Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя”.

Враховуючі проблемні питання закладу, практичний психолог у 2014 – 2015 навчальному році продовжуватиме працювати над темою “Створення комфортних умов для формування в учнів мотивації до самовиховання, саморозвитку і самореалізації”.

     Зміст діяльності практичного психолога визначався наступними пріоритетними завданнями та напрямами роботи:

1.      Психологічна підтримка адаптації дитини до школи;

        2. Допомога дитині в адаптації під час переходу з однієї вікової групи до іншої.

2.      Допомога підліткам у кризових ситуаціях.

3.      Превентивне виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я;профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ – інфекції і злочинності.

4.      Профорієнтація.

5.      Поліпшення соціального клімату у класних колективах.

6.      Профілактика суїцидальних нахилів учнів.

7.      Профілактика емоційного вигорання у педагогічних працівників.

8.      Забезпечення виконання запитів адміністрації школи, педагогічного колективу, батьків.

9.      Психологічна реабілітація постраждалих у зоні АТО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОДІАГНОСТИЧНА РОБОТА

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками,

батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведен.

З ким проводит.

1.

Адаптація до навчальної діяльності.

Листопад

1 клас

2.

Контроль за адаптацією учнів 5 – го класу до нових умов навчання:

-       дослідження мікроклімату у класному колективі.

-          діагностика рівня адаптації п’ятикласників.

Листопад

5 клас

3.

Контроль за адаптацією учнів при переході до старшої школи:

-       дослідження мікроклімату у класному колективі.

-       діагностика рівня адаптації 10-класників.

 

Жовтень

Листопад

10 клас

4.

Дослідження мікроклімату у класному колективі (соціометричні дослідження).

Вересень

Жовтень

2, 4, 9, 11

3, 6, 7, 8

5.

Діагностика суїцидальних нахилів

Грудень

7, 8, 9

6.

Діагностика властивостей темпераменту.

Грудень

6 клас

7.

Діагностичний мінімум: (дослідження рівня розумового розвитку, рівня пам’яті, уваги, мислення).

Грудень

Квітень

Травень

11 клас

3 клас

7 клас

8.

Дослідження особливостей розвитку особистості обдарованих дітей: (дослідження творчого мислення).

     Січень

Лютий

2 – 6 кл.

7 – 11 кл.

9.

Дослідження професійної спрямованості:

«ДДО» Клімова

«ОПС» Голланда

  Березень

Березень

7, 10 кл.

8,10 кл.

10

Дослідження ціннісних орієнтацій

Березень

9 клас

11

Визначення думки учнів, батьків і педагогічного колективу щодо різних питань шкільного життя

Протягом року

Учні, батьки, вчителі

12

Проведення психологічних досліджень на запит адміністрації школи

Протягом року

За запитом

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведен.

З ким проводит.

1.

Групове консультування учнів

Протягом року

Учні

2.

Індивідуальне консультування учнів

Протягом року

Учні

3.

Індивідуальне консультування вчителів

Протягом року

Вчителі

4.

Індивідуальне консультування батьків

Протягом року

Батьки

5.

Профконсультації

Лютий - Травень

7 – 11 кл.

 

 

САМООСВІТА І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Захід який проводиться

Термін проведення

1.

Ознайомлення з новими досягненнями у галузі психології

Протягом року

2.

Відвідування семінарів для практичних психологів і соціальних педагогів

Протягом року

 

 

 

 

КОРЕКЦІЙНО – ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ТА РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведен.

З ким проводит.

1.

Корекційно – розвивальні заняття «Починаємо навчання з радістю»

Листопад – грудень 

1 клас

4.

Тренінг «Вибір професії або як діяти, щоб не помилитися

Січень – березень

9 клас

 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведен.

З ким проводит.

 

1. Батьки. Експрес – лекції на батьківських зборах:

1.

«Причини труднощів адаптації до основної школи та шляхи їх подолання».

 

Жовтень

 

5 клас

2.

«Стилі виховання та їх наслідки, або вплив сім’ї на формування особистості підлітка».

Жовтень

7 клас

3.

« Психолого – педагогічна характеристика підліткового віку».

Грудень

6 клас

4.

«Як уберегти дитину від суїцидальних думок».

Грудень

8 клас

5.

«Сім’я, освіта, вибір життєвого шляху. ДПА, ЗНО».

Березень

11 клас

6.

«Проблеми виховання юнаків та дівчат».

Березень

9 клас

7.

«Перший раз у перший клас. Психолого – педагогічні особливості першокласника»

Травень

1 клас

2. Учителі. Виступи на педрадах:

1.

«Емоційне (професійне) вигорання – причини, наслідки, шляхи подолання»

Вересень

Педагоги

2.

«Вплив учителя на професійне самовизначення учня»

Березень

Педагоги

3.

«Профілактика суїцидальної поведінки підлітків»

Грудень

Педагоги

 

3. Учні. Державні програми:

1.

Акція «ОБЕРИ ЖИТТЯ»

11. 09. 14

Всі учні

2.

В рамках реалізації Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року провести:

Акцію до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

 

01 грудня  2014 року

10, 11 класи

3.

В рамках реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року провести:

Місячник протистоянню насильству (всіх видів)

15. 11 – 15.12.  2014 року

Всі учні

4.

В рамках реалізації Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009 – 2015 роки провести:

1. Акцію до Дня безпеки в мережі Інтернет

2. Акцію до Дня боротьби з шкідливими звичками

 

 

10 лютого 2015 року

Січень

 

 

 

5, 6 класи

 

8, 9 класи

5.

В рамках реалізації загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року провести:

Заняття «Знаю свої права, пам’ятаю обов’язки»

Травень

2, 3, 4 класи

6.

В рамках реалізації Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року провести:

Заняття «Перегляд фільму «Станція призначення – ЖИТТЯ»»

18 жовтня 2014 року

7, 8, 9 класи

7.

В рамках реалізації Державної програми «Про затвердження Плану заходів МОН щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року провести:

Захід «Тиждень психології»

20 – 24 квітня 2014 року

Всі учні

Година психолога:

1

«Подорож у чарівну країну емоцій»

Вересень

1,2 класи

2

«Ми – дружні діти»

3, 4 класи

3

«Дружба у моєму житті»

5 клас

 

4

«Вчимось бути організованими»

Жовтень

1 клас

5

«Чи потрібно бути ввічливим?»

2 клас

6

«Будь уважним та успішним»

3, 4 класи

7

«Характер і професія»

5 клас

 

8

«Чи добре злитися»

Листопад

1, 2 класи

9

«У країні психології»

3, 4 класи

10

« Я сам, або чому мене не розуміють»

5 клас

 

11

«Година щастя!»

Грудень

1 - 4 класи

12

«Спасибі за життя!»

5 клас

 

13

«Спасибі за життя!»

Січень

6, 7 класи

14

«Моє життя – найбільший скарб у світі!»

8 –11класи

15

«Особливості підліткового віку»

Лютий

6 – 8 класи

16

«Як ужитися з батьками»

9-11класи

 

17

«Професія і Я»

Березень

6 – 8 класи

18

«Вибір професії – основна складова успіху»

9-11класи

 

19

«Захоплення, закоханість, кохання»

Квітень

6 – 7 класи

20

«Справжнє кохання чекає»

8 – 9 класи

21

«Шлюб і подружні взаємини»

10 - 11 кл.

 

22

«Підводні камені комп’ютерних ігор»

Травень

6 – 8 класи

23

«Підводні камені азартних ігор»

9-11класи

 

           У процесі навчально – виховної діяльності час відведений на «годину психолога» може бути використаний для проведення інших видів робіт з класом, а також тематика може змінюватись відповідно до запитів, які надходитимуть від адміністрації школи, педагогічного колективу та батьків.

 

ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДКІСТЮ

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками , батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведен.

З ким проводит.

1.

Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками

Протягом року

За запитом

2.

Зустріч з працівниками районного центру зайнятості з метою інформування випускників про стан ринку праці

Протягом року

За запитом

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА

Зміст роботи з учнями, педпрацівниками , батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

1.

Написання плану роботи (на рік, на місяць)

Останній четвер місяця

2.

Написання звіту про виконану роботу (за семестр, за рік)

Грудень Травень

3.

Щоденне підсумкове оформлення документації

Протягом року

4.

Консультація у навчально – методичному на науковому центрі

Протягом року

5.

Робота у бібліотеці, самопідготовка

Щочетверга

6.

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах

Протягом року

7.

Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор, з учнями

Протягом року

8.

Участь у навчально – методичних семінарах (нарадах) психологів

Протягом року

9.

Підготовка до проведення виховних годин з учнями, навчальних занять.

Протягом року

10.

Підготовка до педагогічних консиліумів

Протягом року

11.

Опрацювання нової фахової літератури

Протягом року

12.

Оформлення стенду «Психологічний вісник»

Протягом року