Протягом 2012-2013 н.р. соціальний педагог  працював над проблемним питанням «Формування соціально активної і компетентної особистості  з чітко визначеною громадянською позицією.»

У своїй роботі соціальний педагог керується програмами:

- Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2009 2013 роки,

- Державна цільова програма «Молодь України» на 2009-2015 роки,

- Державна програма  підтримки сім»ї на період до 2010 року,

- Державна програма «Репродуктивне здоров»я нації» на період до 2015 року,

- Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007 – 2009 роки,

- Обласна програма «Обдарована дитина» на 2003 – 2012 роки,

- Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період 2016 року,

- Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров»я населення на період до 2012 року.

Відповідно до цього плануються різноманітні заходи:

1)     соціально – перетворювальні (сприяння соціально – професійному визначенню особистості та адаптації в соціумі – проводилося анкетування «Вивчення професійних уподобань учнів», «Твій вільний час та уподобання», «Ти – одинадцятикласник», тренінги «Підліток і оточуючі його люди. Визначення своєї життєвої ролі», «Вибір професії», «Ти і твій внутрішній світ», «Кожна людина – унікальна й неповторна особистість»,  «Професійні вимоги. Поділ професій за метою праці», зустрічі із працівниками служби зайнятості, з випускниками начального закладу, представниками навчальних закладів з метою профорієнтації),

2)     профілактичні ( тютюнопаління, наркоманії, антиалкогольна та антинаркотична просвіта -  тренінги «Здоров»я – це життя», «Формування позитивного психологічного клімату в колективі», «Перевага життя без наркотиків», анкетування, бесіди»Вплив наркотичних і токсичних речовин», «Це шкодить здоров»ю», «Твоє майбутнє у твоїх руках», «Курити чи не курити?», випуск стінгазет, проведення вечорів.,

3)     консультативні ( консультативна робота за потребою учнів, для батьків з питань соціальної адаптації дитини до закладу освіти,  виховання дітей, індивідуальні консультації для педагогічних працівників,

4)     захисні ( залучення організацій та установ, з якими співпрацює соціальний педагог, виступи на батьківських зборах, конференціях з актуальних проблем захисту і прав дитини – «Співпраця сім»ї та школи на сучасному етапі», «Самоосвіта батьків як важливий фактор стимулювання пізнавальної діяльності дітей», «Конфлікти вчителів і батьків», «Хлопчиська та дівчиська : особливості виховання», «Чи треба прислухатися до думки батьків стосовно майбутньої професії?», «Мудрість батьківського виховання», «Увага! Рифи: телебачення і комп»ютер», «Ваша  дитина – випускник»; участь у педагогічних нарадах та консиліумах з висвітлення соціально – педагогічних питань та інформування педколективу з питань охорони та захисту дитинства),

5)     прогностичні ( проведення  шкільних форм дозвілля ,опитувань, анкетувань, тренінгів, ділових ігор, круглих столів; опитування, анкетування на батьківських зборах класу, школи; участь у педрадах, консиліумах, висвітлення соціально – педагогічних питань, соціальної адаптації учнів.),

6)     діагностичні (складання соціального паспорту школи, класу, учнів; діагностика раннього виявлення залежностей (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, вивчення особливостей соціально адаптаційного періоду учнів 1, 5, 10 –х класів).

 

У 2013 – 2014  продовжу  працювати над проблемним питанням:

 «Формування соціально активної і компетентної особистості

 з чітко визначеною громадянською позицією»

 

Основні завдання на рік:

 

1.               участь у реалізації державних програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти та науки України;

2.                проведення роботи з оптимізації навчально - виховного процесу;

3.                створення банку даних соціально – незахищених категорій дітей;

4.                контроль за соціальним та психічним здоров’ям учасників навчально – виховного процесу;

5.                сприяння у створенні умов для гармонійного розвитку особистості;

6.               соціальний та психологічний супровід розвитку підлітків;

7.               запобігання конфліктів в учнівських колективах;

8.               попередження суїцидальної поведінки підлітків та юнаків;

9.               корекція негативної поведінки та вад психічного розвитку учнів;

10.          корекція неадекватної поведінки учнів;

11.          здійснення профілактичної роботи, спрямованої на профілактику правопорушень серед неповнолітніх;

12.          здійснення роз’яснювальної роботи серед неповнолітніх щодо здорового способу життя.

 

Цілі соціально – педагогічної діяльності:

 

-          розвивати процес випереджальної соціалізації, тобто знайомити всіх учнів, незалежно від їхнього походження, з їхніми рольовими перспективами й шансами в суспільстві, із суспільними запитами, готовити їх до критичного сприйняття цих перспектив; в соціальних процесах на стадії навчання й вибору професії;

-          створення сприятливих умов для розвитку дитини;

-          установлення зв»язків і партнерських відносин між родиною й освітньою установою;

-          встановлення гуманних, морально здорових відносин у соціальному середовищі;

-          взаємодія із учителями, батьками ( особами, їх що заміняють), фахівцями соціальних служб, сімейних і молодіжних служб зайнятості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

І.Організаційно – методична робота

п/п

Зміст роботи

З ким проводиться

1.

Розробка перспективного плану роботи соціального педагога на 2013-2014 н.р.

Соціальний педагог

2.

Поповнення матеріалами інформаційного куточка соціального педагога (новини, поради, рекомендації).(Постійно)

Соціальний педагог

3.

Опрацювання методичної літератури.

Соціальний педагог

 

ІІ. Психодіагностична робота

 

1.

Анкета первинного знайомства з учнями 1,5 класів

1, 5 класи

2.

Тренінг «Здоров»я – це життя»

1 - 4  класи

3

 Тренінг «Негативний вплив куріння на здоров»я та імідж молоді».

8 -11 класи

4.

Анкета «Моя комунікабельність».

9-11 класи

5.

Проведення години спілкування зі старшокласниками «Мистецтво жити в мирі і злагоді», просвітницька робота з педагогами – виступ «Принцип толерантності у педагогічній діяльності».

10-11 класи, вчителі

 

ІІІ. Робота з учнями

 

1.

Спостереження за адаптацією учнів 1, 5 класів до нових умов навчання. Дослідження мікроклімату у класному колективі, структури взаємовідносин.

1, 5 класи

2.

Групова соціальна корекція «Наше здоров»я в наших руках».

5-7 класи

3.

Диспут «Шкідливі звички чи життя в своє задоволення».

8-11 класи

4.

Тренінг «Стежинка самопізнання»

9-11 класи

5.

ГСП «Ласощів— 1000, а здоров'я — одне!»

1-4 класи

6.

ГСП »Найцінніший дар – життя»

5-11 класи

 

ІV . Робота з батьками та зв’язки з громадськістю

 

1.

Виступ на зборах «Співпраця сім»ї та школи на сучасному етапі».

Соціальний педагог, батьки, вчителі

2.

Анкетування на виявлення стану виховання в сім»ї.

Батьки

3.

Зустріч із працівниками соціальної служби.

Учні

4.

Встановлення батьками контакту з класним керівником і вчителями з метою пробудження і розвитку у підлітка інтересу до навчання у гімназії.

Батьки, класні керівники, вчителі

5.

Групова соціальна корекція «Співпраця школи та родини у формуванні соціальної та суспільної активності дітей».

Соціальний педагог, батьки

Жовтень

І.Організаційно – методична робота

 

1.

Оформлення у класних куточках рубрики «Ерудит»

У співпраці з класним керівником

2.

Організація служби «Скринька довіри»

Соціальний педагог

3.

Надання консультацій класним керівникам, учителям, батькам з приводу результатів спостереження за учнями.

Соціальний педагог

ІІ. Психодіагностична робота

 

1.

Діагностика рівня розвитку творчих здібностей

 5 -9 класи

2.

Тест «Мій улюблений предмет»

7-9 класи

3.

Тест «Шляхи подолання конфліктів»

9-11 класи

4.

Тест «Згуртованість класу»

1 – 2, 5-7 класи

5.

Бесіда «Шкільне життя»

1 – 4 класи

ІІІ. Робота з учнями

1.

Година спілкування «Звички, що неволять, звички, що додають сили».

10 – 11 класи

2.

Дискусія «Роль реклами у набутті шкідливої звички куріння».

8 – 9  класи

3.

Індивідуальна соціальна корекція «Що ми розуміємо під насильством» ( 2 жовтня день проти насильства)

5-11 класи

4.

Тренінг «Розвиток емоційної сфери учнів».

1-4 класи

 

 

 

 

5.

Індивідуальна соціальна корекція «Турбота про здоров»я – обов»язок кожного».

6-7 класи

6.

Групова соціальна корекція «Професійні вимоги. Поділ професій за метою праці».

8-9 класи

7.

ГСП «Все, що відбувається – все на краще».

1-4 класи

8.

ГСП  «Моральні цінності – життєві орієнтири»

5-11 класи

ІV . Робота з батьками та зв’язки з громадськістю

 

1.

Анкета для виявлення стану виховання в сім’ї.

Соціальний педагог, батьки

2.

Індивідуальні особливості та їх врахування у вихованні молодших школярів.

Батьки 1 – 4 класів

3.

Групова соціальна корекція «Самоосвіта батьків як важливий фактор стимулювання пізнавальної діяльності дітей».

Батьки

4.

Розробка пам’ятки для батьків «Як оцінювати успіхи своїх дітей».

Батьки

5.

Зустріч з практичним психологом.

5-11 класи

6.

Круглий стіл «Ні насильству в сім’ї»

Соціальний педагог, батьки

Листопад

І.Організаційно – методична робота

 

1.

Випуск шкільної стінгазети «За здоровий спосіб життя».

Соціальний педагог

2.

Аналіз зайнятості учнів у позаурочний час.

Соціальний педагог

3.

Оформлення у класних куточках рубрики «Як організувати час для виконання домашнього завдання».

Соціальний педагог

ІІ. Психодіагностична робота

 

1.

Тренінг «Формування позитивного психологічного клімату в колективі».

 5 -11 класи

2.

Тест  на визначення сформованості творчих здібностей.

8 – 11 класи

3.

Тест «Наскільки ти відповідальний».

1, 2, 3 класи

4.

Тест «Барометр стосунків»

5 – 9 класи

5.

Анкета «Твоя життєва позиція».

10-11 класи

ІІІ. Робота з учнями

 

1.

Година спілкування «Чому треба вчитися».

1, 2, 5 класи

2.

Індивідуальна соціальна корекція про шкідливість алкоголю та нікотину на організм людини.

8 – 11  класи

3.

Тренінг «Ефективне спілкування для підлітків».

5-11 класи

 

 

 

4.

Художній конкурс «Діти світу» (20.11 – Всесвітній день дитини)

1-4, 5-7 класи

5.

Профорієнтаційна гра «Вперед, у майбутнє».

10-11 класи

6.

ГСП «Конфлікт права».

1-4 класи

7.

ГСП «Книга на орбіті закону».

5-11 класи

ІV . Робота з батьками та зв’язки з громадськістю

 

1.

Групова соціальна корекція. Що нам заважає слухати дитину?

Соціальний педагог, батьки

2.

Круглий стіл. Батьки й шкільні оцінки

Соціальний педагог, батьки, вчителі

3.

Анкетування вчителів – предметників.

Соціальний педагог

4.

Зустріч з батьками учнів, які пропускають заняття.

Батьки

5.

Зустріч з ровесниками інших шкіл.

5 – 11 класи

6.

Лекція «Як уберегти підлітка від насилля»

Соціальний педагог, батьки

Грудень

І.Організаційно – методична робота

 

1.

Випуск інформаційного вісника «Епідемія ВІЛ –інфекції як глобальний процес».

Соціальний педагог

2.

Проведення акції «ВІЛ/СНІДУ – НІ; життю, здоров»ю –ТАК!»

Учні

3.

Рубрика для батьків, які бажають розвивають здібності своїх дітей .

Соціальний педагог

ІІ. Психодіагностична робота

 

1.

Анкета «Самооцінка скромності».

 8 -11 класи

2.

Тренінг «Перевага життя без наркотиків».

9 – 11 класи

3.

Тест «Визначення нахилу до певного типу професії»

9 – 11 класи

4.

Анкета «Твій вільний час та уподобання».

1-  5 класи

5.

Анкета «Життя класу».

5 – 8 класи

ІІІ. Робота з учнями

 

1.

Психолого – педагогічний тренінг «Вибір професії, або задача з багатьма невідомими».

9 – 11 класи

2.

Шкільний лекторій «Підліток ХХІ ст..»

8 – 11  класи

3.

Первинна профілактика ВІЛ / СНІДУ у початковій школі.

1 – 4 класи

 

 

 

 

4.

Групова соціальна корекція «Твори добро, бо ти – людина».

5-7 класи

 

5.

Індивідуальна соціальна корекція «Вплив наркотичних і токсичних речовин».

5-11 класи

6.

ГСП «Шлях до перемоги над собою».

1-4 класи

7.

ГСП «Уся суть мого життя полягає в том, що ми зобов’язані. Чи може бути інакше».

5-11 класи

 

ІV . Робота з батьками та зв’язки з громадськістю

 

1.

Круглий стіл»Формування самосвідомості у молодших підлітків».

Соціальний педагог, батьки 1 – 4 класів

2.

Як любити підлітка? (Обмін думками, поради одне одному.)

Батьки

3.

Анкета «Школа очима батьків».

Батьки

4.

Тренінг «Усвідомлене й відповідальне батьківство»

Соціальний педагог, батьки

5.

Зустріч з юристом

8 – 11 класи

6.

Групова соціальна корекція «Вільний час для душі і з користю або Чим зайняти вашу дитину».

Соціальний педагог, батьки

Січень

 

І.Організаційно – методична робота

 

1.

Опрацювання методичної літератури.

Соціальний педагог

2.

Друк статей у газеті «Панорама». (Постійно).

Соціальний педагог

3.

Ведення робочої та підготовка звітної документації. (Постійно).

Соціальний педагог

 

ІІ. Психодіагностична робота

 

1.

Групова соціальна корекція «Вступ до дорослого життя».

 9 -11 класи

2.

Анкета «Вивчення професійних уподобань учнів».

9 , 11 класи

3.

«Я – концепція»  та її формування. (Методика «Хто я?»)

6-7 класи

4.

Діагностичне заняття «Намалюй себе».

1 – 4 класи

5.

Анкета «Мотивація навчальної діяльності»

5-9 класи

 

ІІІ. Робота з учнями

 

1.

Групова соціальна корекція «Професійні вимоги. Поділ професій за метою праці».

9, 11 класи

2.

Позиційна дискусія «Це шкодить здоров»ю».

8 – 11  класи

3.

Дискусія з проблемно – пошуковими елементами «Що таке толерантність».

1-4 класи

 

 

 

 

4.

Індивідуальна соціальна корекція «Що таке добре і що таке погано».

5, 6 класи

5.

Групова соціальна корекція «Доброта – ознака сили, а не слабкості».

7,8 класи

6.

ГСП «Дякуй старшим за те, що вони повчають тебе»

1-4 класи

7.

ГСП «Ми – різні, ми – рівні»

5-11 класи

 

ІV . Робота з батьками та зв’язки з громадськістю

 

1.

Диспут «Чи треба прислухатися до думки батьків стосовно майбутньої професії?»

Соціальний педагог, батьки

2.

Зустріч з представником Кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Учні 9- 11 класів

3.

Відвідування неповних сімей з метою обстеження житлових умов.

Соціальний педагог

4.

Групова соціальна корекція «Навчання та розваги».

Батьки, вчителі

5.

Родинний міст «Як сімейне середовище впливає на дитину».

Соціальний педагог,батьки

Лютий

І.Організаційно – методична робота

 

1.

Робота в рамках служби «Телефон довіри».

Соціальний педагог

2.

Участь у семінарах – практикумах для практичних психологів та соціальних педагогів.(Постійно)

Соціальний педагог

3.

Підготовка до анкетування одинадцятикласників «Щоденник вибору майбутньої професії».

Соціальний педагог

 

ІІ. Психодіагностична робота

 

1.

Анкетування «Класні заходи».

 5 -11 класи

2.

Анкета «Життя класу».

6 – 9  класи

3.

Тест «Права або ліва».

1 -4 класи

4.

Анкета «Ти – одинадцятикласник».

11 клас

5.

Анкета «Проблема шкідливих звичок для учня»

5 – 8 класи

 

ІІІ. Робота з учнями

 

1.

Тренінг «Кохання чи захоплення?»

9 – 11 класи

2.

Групова соціальна корекція «Справедливість і право».

7 – 9  класи

3.

Індивідуальна соціальна корекція «Умій сказати:»Ні!»

5 – 6 класи

 

 

 

 

4.

Групова соціальна корекція «Про слова «так» і «ні». Гармонізація суперечливих бажань».

1-4 класи

5.

Тренінг «Ким бути?»

9-11 класи

6.

ГСП «Бережи себе»

1-4 класи

7.

ГСП «Карта мого життя»

5-11 класи

 

ІV . Робота з батьками та зв’язки з громадськістю

 

1.

Доповідь на батьківських зборах «Мудрість батьківського виховання».

Соціальний педагог, батьки

2.

Відвідування музею «Пам’ять».

Учні

3.

Анкетування «Кого ви бачите у своїх дітях?».

Батьки

4.

Як любити підлітка? (Обмін думками, поради одне одному.)

Батьки, вчителі

5.

Батьківська школа «Куріння та статистика»

Соціальний педагог, батьки

 

Березень

 

І.Організаційно – методична робота

 

1.

Виготовлення стінгазети до 8 Березня.

Учні 5-11 класів

2.

Виготовлення стінгазети до Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз.

Соціальний педагог

3.

Тренінгові заняття з підлітками «Діалог різноманітностей».

Соціальний педагог

 

ІІ. Психодіагностична робота

 

1.

Опитувальник для вивчення ведучих мотивів професійної діяльності.

 9 , 11 класи

2.

Тренінг «Підліток і оточуючі його люди. Визначення своєї життєвої ролі».

8 , 9  класи

3.

Анкета Айзенка (визначення типу темпераменту).

5 , 7 класи

4.

Анкета «Ти і твої батьки».

1- 4 класи

5.

Тест шкільної тривожності.

1-4, 5-7 класи

 

ІІІ. Робота з учнями

 

1.

Індивідуальна соціальна корекція «Ти – дівчина!»

6,7 класи

2.

Групова соціальна корекція «Вчинок і наслідок».

5 – 6  класи

3.

Групова соціальна корекція «Мати – слово святе»

1 – 4 класи

 

 

 

4.

Година спілкування «Шлюб та його моральна цінність»

10, 11 класи

5.

Лекторій. Правда про алкоголь.

5 -  11 класи

6.

ГСП « Вчись учитись, щоб уміти трудитись».

1-4 класи

7.

ГСП «Освіта та професія».

5-11 класи

 

ІV . Робота з батьками та зв’язки з громадськістю

 

1.

Лекторій «Зв’язок розумового виховання підлітка з його навчальною і пізнавальною діяльністю».

Соціальний педагог, батьки

2.

Зустріч із представниками центру зайнятості.

Учні 9, 11 класів

3.

Анкетування «Визначення рівня прояву здібностей дитини».

Батьки

4.

Круглий стіл «Увага! Рифи : телебачення і комп’ютер».                                      

Батьки, вчителі

5.

Групова соціальна корекція «Чи є професії найважливіші?»

Соціальний педагог, батьки

Квітень

І.Організаційно – методична робота

 

1.

Випуск стінгазети до Всесвітнього дня здоров»я.

Учні 5-11 класів

2.

Випуск стінгазети «Чорнобильська трагедія».

Соціальний педагог

3.

Анкета – скарбничка для учнів «Думаю, мрію, пропоную».

1-4, 5-11 класи

 

ІІ. Психодіагностична робота

 

1.

Цикл занять для старшокласників «Вступ до дорослого життя»

 10 , 11 класи

2.

Тренінг «Вибір професії».

 9 – 11  класи

3.

Анкета «Вивчення позиції учня в колективі»

1-4, 5 -11 класи

4.

Анкета «Ставлення до гімназії»

 5  - 11 класи

5.

Анкета на виявлення рівня читацьких інтересів учнів.

1-4, 5 -9  класи

ІІІ. Робота з учнями

1.

Групова соціальна корекція «Конфлікти та їх розв»язання».

1-4, 5 – 9 класи

2.

Тренінг «Кожна людина – унікальна й неповторна особистість».

8, 9  класи

3.

Індивідуальна соціальна корекція«Людина може все».

6        – 11 класи

 

 

 

 

4.

Година спілкування «Обери свій шлях життєвий».

9 – 11 класи

 

5.

Профілактика шкідливих звичок «Твоє майбутнє у твоїх руках».

5 -  11 класи

6.

Тренінг «Формула успіху на іспитах».

9-11 класи

7.

ГСП «Чистий зелений світ навколо тебе».

1-4 класи

8.

ГСП «Природа в творах мистецтва».

5-11 класи

 

ІV . Робота з батьками та зв’язки з громадськістю

 

1.

Співпраця з вищими навчальними закладами.

Соціальний педагог, дирекція гімназії

2.

Зустріч із працівниками служби у справах сім»ї та молоді.

 

Учні 10, 11 класів

3.

Анкета для виявлення ступеня інформованості батьків про професійну спрямованість їхніх дітей.

Батьки

4.

Відвідування судових засідань.                                 

Учні 9 – 11 класів

5.

Тренінг «Як виховати дитину фізично здоровою».

Соціальний педагог, батьки

 

Травень

І.Організаційно – методична робота

 

1.

Випуск стінгазети «Ми завжди будемо пам’ятати ту жінку, що її звуть мати!»

Соціальний педагог

2.

Випуск стінгазети «31 травня – Всесвітній день без тютюну».

Учні 8 – 11 класів

3.

Організація оздоровлення учнів влітку.

Соціальний педагог, дирекція гімназії

4.

Оформлення звітної документації.

Соціальний педагог

ІІ. Психодіагностична робота

1.

Анкетування «Канікули. Що ти пропонуєш?»

 1-4, 5 - 11 класи

2.

Анкета «Ти і твій внутрішній світ».

 7, 8  класи

3.

Графологічний тест.

1-4 класи

4.

Тест визначення ступеня сформованості творчих здібностей.

 6 – 9  класи

5.

Анкета «Молодь і протиправна поведінка»

9- 11 класи

ІІІ. Робота з учнями

1.

Дискусія «Курити чи не курити?»

8 - 10 класи

2.

Практикум – тренінг «Поговоримо про себе».

9 – 10  класи

3.

Тренінг «Мій внутрішній світ. Прагнення до гармонії»

1-4  класи 

 

4.

Тренінг з міжособистісного спілкування.

5 – 7  класи

5.

ГСП «Зроби свій вибір на користь здоров’ю».

1-4 класи

6.

ГСП «На перехресті».

5-11 класи

ІV . Робота з батьками та зв’язки з громадськістю

 

1.

Виступ на батьківських зборах «Ваша дитина – випускник».

Батьки, учні

2.

Круглий стіл «Про авторитет батьків і його роль у вихованні старшокласників».

 

Учні, батьки

3.

Анкета «Як ви оцінюєте свої педагогічні здібності».

Батьки

4.

Відвідування м.Києва, м.Яготина, м.Переяслав – Хмельницького: пам»ятні місця, музеї, виставки.                                

Соціальний педагог, дирекція гімназії, учні 5 – 11 класів

5.

Групова соціальна корекція «Відповідальність батьків за виховання дітей. Роль сім"ї у формуванні здорового способу життя».

Соціальний педагог, батьки