Середа, 23.06.2021, 20:36
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Для вчителів, які атестуються на встановлення вищої категорії,   присвоєння звання

 

               1. Звіт учителя на робочому місці.

 

Аналіз роботи з поповнення матеріальної та методичної бази шкільного

кабінету.

 

    2. Звіт про роботу над проблемою.

 

Рекомендації до проведення

 

               . Як виникла думка про роботу над даною темою?

 

               . Скільки разів і в яких класах перевірено дану проблему?

 

               . Ваші напрацювання, висновки.

 

               . Покажіть проведену роботу на конкретних прикладах.

 

. Чи поширювали результати роботи серед колег? Яким чином?

 

. Яку літературу використали?

 

     . Які завдання, з Вашої точки зору, ще не вирішено?

 

3. Творчий звіт учителя.

 

Рекомендації до проведення

 

      . Відкриті уроки.

 

               . Виставка дидактичних, методичних матеріалів, підготовлених учителем.

 

               . Виставка творчих та наукових робіт учнів з предмета.

 

               . Огляд кабінету, в якому працює учитель.

 

               . Самоаналіз роботи вчителя за звітний період.

 

4. Творчий портрет педагога (під час узагальнення досвіду вчителя).

 

Рекомендації  до проведення

 

Під час підготовки до проведення заходу вчителі отримують завдання -

вивчити досвід колеги, якого представляють, зібрати цікаві факти його

професійної біографії. Готують свої виступи учні. Педагог, який

атестується, розкриває секрети творчої лабораторії, розповідає про свої

професійні знахідки, спостереження. Під час підготовки сценарію можуть

бути використані фото- та відеоматеріали, відгуки дітей, колишніх учнів.

 

Об'єднує вчителів, що атестуються, проведення таких заходів:

 

1. Методичний ринг «Сучасний урок: яким йому бути?»

 

2. Круглий стіл, під час якого вчителі заслуховують самоаналіз роботи

кожного вчителя «Наші досягнення та проблеми».

 

3. Декада інноваційного уроку.

 

4. Дискусія «Вчитель і учень: проблеми спілкування».

 

Крім того, здійснюючи управлінську діяльність шляхом атестації, дирекція

школи скеровує вчителів на активну участь у різноманітних заходах школи

та міста, в роботі школи молодого вчителя, підготовку до виставки

педагогічних технологій, участь у конкурсі «Вчитель року», підвищення

кваліфікації.

 
Використовуючи стимуляційну та мотиваційну функції атестації, дирекція
школи намагається здійснювати управлінську діяльність на засадах:

 
- тактовності;

 
- толерантності;

 
- комунікативної компетентності;

 
- особистісно зорієнтованого підходу до індивідуальності вчителя;

 
- поваги до думки та особистості педагога;

 
- діагностування, прогнозування та моделювання професійного розвитку
вчителя.

 
Процедура підготовки до атестації, сам процес і результати її спрямовані
на утвердження особистої гідності вчителя, на підвищення його авторитету
не тільки серед колег, а й серед учнів та батьків.

 
Додаток 1

 
          Анкета для визначення рейтингу вчителя (Відповідають учні)

 
                   1. Чим є для тебе навчання в школі:

 
               радістю;

 
               обов'язком;

 
     примусом.

 
2. Які навчальні предмети тобі подобаються найбільше? Чому? Які не
подобаються? Чому?

 
3. Чи впливає на твоє ставлення до предмета твоє ставлення до вчителя?
Як саме? Наведи приклади.

 
4. Хто з учителів, які викладають у твоєму класі, може бути прикладом
гарного вчителя? Що саме тобі подобається в них?

 
               5. Уроки яких учителів тобі не хочеться відвідувати? Чому:

 
               погано пояснює матеріал;

 
               учитель неприємний тобі як людина;

 
               предмет складний для засвоєння;

 
      інші причини.

 
6. Хто з учителів, які викладають у твоєму класі, найбільш професійно
підготовлений? Хто ні?

 
7. Твоє ставлення до свого класного керівника. Назви його.

 
8. Що конкретно заважає тобі з максимальною віддачею працювати на
уроках:

 
               шум у класі;

 
               особисті неуважність і не зібраність;

 
               слабкий контроль з боку вчителя;

 
немає інтересу до навчання або до деяких предметів (до яких?).

 
Додаток 2

 
Методика психолого-педагогічного аналізу діяльності вчителя

 
Запропонована методика дає змогу здійснити як діагностику окремих сторін
діяльності вчителя, так   

 
і за формулою визначити рівень професійної діяльності педагога:

 
               сума балів

 
Р(серед.) =  ………………….

 
               48

 
Якщо результат учителя менший за 0,7, йому необхідно працювати над
підвищенням професійного рівня.

 
Якщо результат 0,7-1,2 педагог має високий професійний рівень.

 
Якщо результат більш, ніж 1,2

 
- цей учитель досяг дуже високого професійного рівня.

 
               І. Створення загальних умов ефективного навчання

 
1. Забезпечення вихідних педагoгiчних умов досягнення навчального ефекту
на уроці:

 
а) попередні вказівки щодо плану уроку (мета, завдання, основні етапи)
лаконічні й точні( 1 бал);

 
б) навчальні посібники та технічні засоби навчання сприяють швидкому
залученню учнів до роботи (1 бал);

 
в) немає непотрібних затримок та відступів протягом уроку (1 бал);

 
г) ефективність роботи класу вчитель стимулює передачею учням своїх
функцій (оцінювання, контролю, корекції, планування тощо) (2 бали).

 
2. Адаптація навчання до вікових і психологічних особливостей учнів:

 
               а) навчання відповідає віковим особливостям учнів (1 бал);

 
б) у навчальному матеріалі уроку визначено найважчі місця (1 бал);

 
в) надати можливість засвоєння навчального матеріалу різних рівнів
адати можливість засвоєння навчального матеріалу різних рівнів
складності (для учнів різних рівнів успішності) (2 бали);

 
г) навчання побудовано як взаємодія вчителя та учнів (2 бали).

 
11. Предметна і навчальна компетентність .

 
               3. Володіння навчальним предметом та методами навчання:

 
               а) інформація демонстрація точні та своєчасні (1 бал);

 
б) коментарі та відповіді на запитання учнів точні й цікаві (1 бал);

 
в) без утруднення використовувати не менш як дві форми або методи
навчання (1 бал);

 
г) крім поширених застосовують також оригінальні методи та засоби
навчання (2 бали).

 
4. Організація навчальної роботи в послідовності «життєвого циклу»
(вступ, розвиток, закріплення, інтеграція):

 
а) урок починається зі стимуляційнго введення (привернення уваги учнів
та забезпечення необхідної мотивацiї) (2 бали);

 
б) наочне подання нового матеріалу як відповіді на запитання, розглянуті
раніше (попереднє заняття або введення) (1 бал);

 
в) об'єднання, узагальнення й закріплення навчальних результатів (1
бал);

 
г) урок закінчується підбиттям підсумків (співвідношення результатів з
тим, що вивчалася, з іншими предметами, з життям) (1 бал).

 
               ІІІ. Техніка пояснення, письма і мови

 
               5. Використання усних та письмових пояснень:

 
а) чітке пояснення змісту за допомогою потрібних слів та термінів (1
бал);

 
б) ключові моменти уроку відображені на дошці (1 бал);

 
               в) записи для учнів акуратні й чіткі (1 бал);

 
               г) вимова і побудова усної мови правильна (1 бал).

 
6. Роз 'яснення в разі нерозуміння учнями навчального матеріалу:

 
а) виявлення незрозумілих слів або фраз та заміна їх загальнодоступними
описовими виразами                  

 
   (1 бал);

 
               б) пояснення за допомогою аналогій та прикладів (1 бал);

 
               в) надання учням додаткової інформації (1 бал);

 
г) логічне виведення неявної корисної інформації з аналізу вже вивчених
знань (2 бали).

 
ІV. Навчальна взаємодія

 
    7. Контроль та корекція діяльності учнів:

 
а) оцінка діяльності учнів відрізняється від особистого ставлення до них
учителя (1 бал);

 
б) уникнення прямих вказівок та корекції діяльності учнів (1 бал);

 
в) учнів спонукають до оцінювання та корекції роботи одне одного (2
бали);

 
г) орієнтація на корекцію діяльності за запитами самих учнів (2 бали).

 
    8. Використання пропозицій та запитів учнів щодо змісту уроку:

 
а) пояснення, запитання та приклади запитують в учнів (1 бал);

 
б) тактовно відмічають слабкі місця, недосконалості в прикладах учнів (1
бал);

 
в) запитання та пропозиції школярів приймають із вдячністю (1 бал);

 
г) ідеї учнів опрацьовують та використовують на уроці (2 бали).

 
V. Створення та підтримка продуктивної атмосфери на уроці:

 
9. Стимулювання інтересу учнів:

 
а) формувати важливість теми уроку в контексті навчального курсу та
майбутнього життя (1 бал);

 
               б) використовувати цікаві та незвичайні аспекти теми (2 бали);

 
в) інтерес стимулювати за допомогою запитань та гумору (1 бал);

 
г) ідеї учнів опрацьовують та використовують на уроці (2 бали).

 
               10. Допомога учням у виробленні позитивної самооцінки:
позитивної самооцінки:

 
               а) мова вчителя вільна від глузування та сарказму (1 бал);

 
б) імена учнів використовують у теплій, дружелюбній манері (1 бал);

 
в) конкретних учнів заохочують за конкретну роботу (1 бал);

 
г) учитель підтримує, підбадьорює учнів, які мають труднощ і у вивченні
навчального                 

 
    матеріалу (2бали).

 
VІ. Підтримка припустимої поведінки в класі:

 
               11. Підтримка робочої налаштованості учнів на уроці:

 
               а) варіювання форм навчальної активності (1 бал);

 
               б) використання засобів активізації учнів на уроці (1 бал);

 
в) використання активних методів навчання (дискусії, розподіл ролей) (2
бали);

 
     г) застосування спеціальних способів організації навчальної роботи,
розрахованих на пасивних    

 
         учнів (2 бали).

 
               12. Дії під час порушення дисципліни:

 
а) учитель не звертає уваги на дрібні ненавмисні порушення дисципліни на
уроці (1 бал);

 
б) учні не порушують дисципліну, стикаються з негайною реакцією вчителя
(1 бал);

 
в) учитель відтворює дисципліну за допомогою самих учнів (2 бали);

 
г) учитель не бореться з порушниками дисципліни, а використовує для їх
організації особливі    форми навчальної роботи (2 бали).

 

Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності шляхом проведення «зрізів навчальних досягнень учнів», контрольних робіт, тестування; відвідування уроків, позакласних заходів; здійснення аналізу освітнього процесу в навчальних закладах з урахуванням думки батьків та учнів. Атестацію педагогічних працівників проводять у три основні періоди. На першому, підготовчому періоді члени педагогічного колективу ознайомлюються з основними атестаційними умовами й вимогами, що сприяє узгодженню громадської думки, запобігає майбутнім конфліктам. З цією метою проводяться інструктивно-методичні наради, засідання методичних об’єднань, профспілкові збори, виготовляються спеціальні стенди. Формується атестаційна комісія.

Протягом другого періоду здійснюється оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників за двома комплексними показниками – узагальненими підсумками діяльності; експертною оцінкою практичної діяльності. За першим показником учитель має право представити творчий звіт, науково-методичну чи дослідно-експериментальну роботу. Другий показник включає оцінку адміністрації школи, шкільного і районного методичного об’єднання, учнів і батьків, одержану на основі діагностування педагогічної діяльності, уточненого і скорегованого атестаційною комісією.

На третьому, заключному етапі здійснюється фіксація результатів роботи вчителя, встановлюється кваліфікаційна категорія, присвоюється педагогічне звання.

Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років.

Глибоке і всебічне вивчення, узагальнення, об’єктивне оцінювання результатів професійної діяльності педагогів сприяє підвищенню рівня навчально-виховного процесу, баченню перспективи подальшого розвитку школи.

Атестація є апробованим засобом вивчення та оцінювання діяльності педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу і передбачає:

1. Оцінювання адміністрацією школи рівня професіоналізму та результативності навчально-виховної роботи педагога.

2. Визначення рейтингу вчителя серед педагогів його фаху на рівні школи, району (міста).

3. Оцінювання його педагогічної роботи колегами по роботі в навчально-виховному закладі.

4. Вивчення думки учнів, їхніх батьків про вчителя, що атестується.

Вивчення параметрів діяльності педагога, який атестується, здійснюється за такою пам’яткою, яка, на наш погляд, відповідає цілісному сприйняттю педагогічного процесу закладу:

• чи реалізує і модернізує зміст, форми, методи та засоби навчально-виховного процесу з огляду на нові завдання, що стоять перед школою;

• чи розробляє принципово нові підходи до навчання, виховання й розвитку учнів;

• чи наявні авторська методика, досвід активізації дитячої творчості, стану розкутості й оригінальності думки;

• чи здійснює педагог постійний самоаналіз і самооцінку праці; чи здатний швидко пов’язувати нові знання з уже здобутими, вчасно позбуватися упереджень; чи наявна у нього внутрішня духовна потреба у перебудові, яка не залежить від матеріальних благ;

• чи займається дослідницькою діяльністю і творчим узагальненням своєї праці;

• чи вміє не протистояти нововведенням, не шкодувати зусиль і додаткового часу на переучування, пристосування до нової ситуації;

• чи втілює у практику роботи принципи педагогіки співробітництва;

• чи може науково обґрунтувати вибір дій у конкретній педагогічній ситуації;

• чи володіє формами й методами управління та організації навчально-виховної діяльності учнів з метою розвитку їхніх потенційних можливостей, умінням спонукати дітей до стану інтелектуального напруження;

• чи виявляє гнучкість у виборі оптимального управлінського рішення у нестандартних ситуаціях; чи вміє брати на себе відповідальність у виявленні складних педагогічних проблем;

• чи спроможний оригінальне конструювати педагогічний процес.

Звіт учителя на робочому місці охоплює:

1. Матеріальну базу, облік навчальних посібників, їх розміщення для оперативного використання, збереження, поповнення.

2. Методичну, довідкову, художню літературу, нормативні документи, їх використання.

3. Планування, його доцільність, націленість на результат.

4. Проблему, над якою працює вчитель, і шляхи її реалізації.

5. Цікаві педагогічні знахідки, що розкривають творчість педагога.

6. Здобутки вчителя з формування загальної культури школяра.

7. Естетичне оформлення навчального кабінету, його санітарно-гігієнічний стан, дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці.

8. Збереження класного майна.

9. Наявність документації згідно з Положенням про кабінет.

Звіт приймає комісія у складі: членів атестаційної комісії, голови профспілкового комітету, членів ради школи та методичної ради, голови відповідного методоб’єднання.

Схема самоаналізу уроку вчителем повністю відповідає вимогам особистісно орієнтованої педагогічної парадигми:

1. Обґрунтування структури уроку.

2. Взаємозв’язок навчального матеріалу з наступним і попереднім. Методи досягнення цілісності знань, здобутих учнями на уроці.

3. Урахування індивідуальних особливостей і можливостей учнів певного класу.

4. Мотивація навчання.

5. Інформаційна насиченість уроку; яку додаткову літературу використано.

6. Способи усунення перевантаження учнів.

7. Раціональність методів навчання, які використовувались.

8. Забезпечення диференціації на уроці.

9. Ефективність роботи з розвитку розумових здібностей учнів, формування світогляду, моральних якостей особистості.

10. Рівень культури розумової праці учнів на уроці.

11. Способи формування навчальних умінь і навичок.

12. Методика оцінювання й обліку навчальних досягнень учнів, шляхи її вдосконалення.

13. У чому проявляється формування почуття відповідальності учнів за навчальну працю.

14. Що сприяло розвитку самоосвіти учнів; роль їхньої самостійної роботи у процесі проведення уроку.

15. Рівень навчальних досягнень учнів. Якість засвоєння нового матеріалу. Продуктивність праці учнів на уроці.

16. Дотримання педагогічного такту і вимогливості до учнів.

17. У чому полягають недоліки й помилки у проведенні уроку. Шляхи їх подолання.

 

 

 

 

Усі працівники, що атестуються, складають індивідуальний план підготовки та участі в атестації.

Зміст роботи

Дата

1

 

2

 

3

4

5

 

6

 

7

8

9

10

11

12

Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію

Ознайомлення з основними вимогами до атестації у школі

Курсова підготовка

Участь в анкетуванні, тестуванні

Звіт про участь у роботі методичних секцій та методоб’єднань

Результати вивчення і впровадження у практику роботи передового педагогічного досвіду

Звіт про власні творчі досягнення

Участь у конкурсі «Учитель року»

Відкриті уроки

Відкриті виховні заходи

Творчий звіт «Від атестації до атестації»

Ознайомлення з характеристикою, наказом про підсумки атестації

Вересень

 

Вересень

 

Упродовж року

Січень-лютий

Березень

 

Лютий

 

Березень

Січень-лютий

Упродовж року

Упродовж року

Квітень

Квітень

 

5. Вивчення творчої діяльності вчителя адміністрацією школи під час атестації

Адміністрацією школи, шкільними методичними об’єднаннями та методичною радою розроблена технологічна карта вивчення творчої діяльності вчителя під час атестації.

10-бальна система оцінювання

І. Науково-теоретична підготовка

1. Знання теоретичних основ науки у контексті предмета.

2. Знання наукових методів у контексті предмета, який викладається.

3. Знання історії розвитку науки і сучасних її досягнень.

4. Знання змісту освіти у контексті навчального предмета.

ІІ. Методична підготовка

1. Знання методики викладання предмета.

2. Володіння методами і прийомами навчання школярів.

3. Уміння організовувати навчання школярів.

4. Обізнаність із засобами навчання школярів та вміння їх використовувати.

5. Уміння обґрунтовано вибирати педагогічну технологію й оцінювати її ефективність.

III. Психолого-педагогічна підготовка

1. Знання психологічних і вікових особливостей учнів.

2. Знання психологічних закономірностей навчання, виховання, розвитку школярів.

3. Знання теоретичних основ педагогіки і психології.

4. Обізнаність із новими педагогічними технологіями.

IV. Навчально-виховний аспект

1. Оптимальність змісту інформації, яку вчитель подає на уроці (глибина, логічність, структурування, виділення головного).

2. Використання навчального матеріалу для забезпечення виконання триєдиного завдання уроку: навчання, виховання і розвитку учнів.

3. Використання прийомів навчання, заохочення учнів до активної розумової діяльності, самостійності, творчості (створення проблемних ситуацій, виконання творчих завдань).

4. Творче використання новацій для добору методів, засобів і прийомів навчання.

5. Співпраця й співтворчість (педагогічний такт, уміння вести діалог, культура спілкування, вміння створити ситуацію успіху).

6. Педагогічно виправданий контроль і облік навчальних досягнень учнів.

7. Поведінка учнів, пізнавальна активність, зацікавленість, відчуття комфорту, взаємодопомога.

8. Робота над культурою мовлення учнів.

9. Поведінка вчителя: уміння володіти собою, культура мови, темпоритміка, жестикуляція, зовнішній вигляд, організованість, комунікабельність.

10. Культура ведення шкільної документації.

V. Організація позакласної виховної роботи

1. Планування позакласних заходів.

2. Організація позакласної роботи.

3. Проведення факультативів, гуртків, секцій.

4. Результативність позакласної роботи.

VI. Громадсько-педагогічний аспект

1. Виконання громадських доручень.

2. Особисті якості (авторитет у колективі, серед батьків, учнів).

Ця технологічна карта відображає цілісне бачення особистості вчителя.

Учням для визначення рейтингу вчителя пропонується така анкета:

1. Чим є для тебе навчання у школі:

• радістю відкриття нового;

• бажанням удосконалювати себе;

• важливим обов’язком;

• виконанням волі батьків;

• нудним витрачанням часу.

2. Які навчальні предмети тобі подобаються найбільше? Чим? Які не подобаються? Чому?

3. Чи впливають на твоє ставлення до предмета твої стосунки з учителем? Як саме? Наведи приклади.

4. Хто з учителів, які викладають у твоєму класі, є прикладом справжнього педагога? Що саме тобі подобається у ньому?

5. Уроки яких учителів тобі не хочеться відвідувати? Чому:

• учитель погано пояснює матеріал;

• учитель несимпатичний тобі як людина;

• учитель необ’єктивно оцінює твої навчальні досягнення;

• предмет важкий для засвоєння;

• маєш прогалини у знаннях за попередні класи;

• несистематично виконуєш домашні завдання;

• інші причини.

6. Твоє ставлення до класного керівника.

7. Що конкретно заважає тобі з максимальною віддачею працювати на уроках:

• погана організація навчальної діяльності;

• поведінка окремих учнів;

• нерозуміння пояснень учителя;

• шуму класі;

• особисті неуважність і незібраність;

• слабкий контроль з боку вчителя;

• відсутність інтересу до навчання або до деяких предметів (до яких?).

 

 

 

Діагностична анкета. «Професійна майстерність учителя»

І. Рівень дидактичної майстерності (знання, уміння, застосування)

1. Методи навчання.

2. Методи контролю.

3. Методи стимулювання.

4. Форми навчання.

5. Принципи навчання.

6. Методи виховання.

7. Форми виховання.

8. Принципи виховання.

9. Освітня мета уроку.

10. Розвивальна мета уроку.

11. Виховна мета уроку.

12. Основні типи сучасних уроків.

13. Нетрадиційні типи уроків.

14. Система оптимізації уроку.

15. Шляхи інтенсифікації уроку.

16. Техніка проведення сучасного уроку.

17. Наукова організація педпраці на уроці.

18. Шляхи формування довільної уваги.

19. Шляхи підвищення якості навчальних досягнень учнів.

20. Диференційований підхід.

21. Внутрішньорівневе навчання.

22. Боротьба з формалізмом у роботі.

23. Удосконалення засобів навчання.

24. Використання ППД (всеукраїнський, обласний, районний, шкільний, власний).

ІІ. Знання нормативних документів освіти

25. Державні стандарти освіти.

26. Закон «Про освіту».

27. Положення про середній навчальний заклад.

28. Рішення ООН про права дитини.

29. Положення про навчальний кабінет.

30. Статут школи.

31. Положення про атестацію.

32. Перспективи розвитку освіти у ХХІ столітті.

33. Концепція безперервної освіти.

34. Знання кваліфікаційних педхарактеристик.

35. Принципи лікувальної педагогіки.

36. Принципи педагогіки співробітництва.

37. Принципи етнопедагогіки.

38. Положення про суспільно-корисну працю учнів.

39. Положення про педагогічну раду.

40. Положення про батьківський комітет.

41. Положення про внутрішньошкільний трудовий розпорядок.

42. Єдиний мовний режим.

43. Закон про мову.

44. Знання загальнонавчальних компетентностей.

45. Програма педагогічного батьківського всеобучу.

46. Положення про охорону праці й техніку безпеки у школі.

47. Положення про проведення днів здоров'я.

48. Положення про шкільну документацію.

49. Концепція національного виховання.

50. Положення про учнівське самоврядування.

51. Інструкція про іспити.

52. Положення про тематичний облік знань.

53. Положення про санітарно-гігієнічні вимоги до навчального процесу.

54. Положення про громадсько-спільнотне товариство учнів.

55. Положення про фізичне виховання.

56. Рівень самоосвіти.

57. Фаховий рівень.

58. Рівень методичної майстерності.

59. Систематичне знайомство з новинами педагогіки.

60. Систематичне знайомство з новинами психології.

61. Систематичне знайомство з новинами основ виховання.

62. Систематичне знайомство з новинами вікової фізіології.

63. Інноваційні навчальні й виховні технології.

64. Рівень педагогічної культури.

65. Знання державної мови.

66. Рівень позакласної роботи з предмета.

67. Рівень роботи з батьками.

68. Рівень вирішення єдиної методичної теми.

69. Рівень формування творчої лабораторії.

70. Сформованість власної методичної бібліотеки.

Обстеження оцінюється за 5-бальною системою (використовуються і дробові числа - 4,5; 3,8 тощо).

Кожному пункту анкети дається оцінка вчителем, директором, заступником і виводиться середня оцінка. За підсумками автоатестації (словесної) можна випустити методичний бюлетень, де вказуються педагоги, які досягли високого рівня розвитку своєї майстерності, указуються аутсайдери, основні напрями роботи.

Культура означає турботу... Високий рівень культури має той педагог, який дотримується деонтологічних (деонтологія - розділ етики про професійний обов'язок учителя) вимог і певних неписаних правил...

1. Не робить того, що засуджує в інших.

2. Завжди розуміє й відчуває душевний стан іншої людини (колеги, учня, батька).

3. Знає, що його поведінка впливає на стан душі, здоров'я, настрій іншої людини.

4. Знає, що вибачення доречне завжди.

5. Знає, що в розмові, крім лексичного запасу та граматичної структури, головними є тон та інтонація розмови.

6. Любить свою роботу й удосконалює її.

7. Щоденно працює над підвищенням свого фахового й методичного рівня.

8. Навіть випадково нікого й ніколи не образить.

9. Знає, що його діями (поступками) повинна керувати «домінанта на обличчі іншого в особистому образі».

10. Поважає себе та свою справу.

11. Ставиться до інших з увічливістю, доброзичливо, тактовно, делікатно, уважно, привітно.

12. Виконує свою місію вчителя на совість.

13. Не смітить навколо себе (ні недопалками, ні поганими звичками, ні поганими ідеями (а це теж сміття - і ще яке!)).

14. Громадське місце, колектив - не місце для відкритих симпатій чи антипатій...

15. З розумінням ставиться до чужого горя та чужої радості.

16. Уміє непомітно допомогти іншому.

17. Береже матінку-природу.

18. Уміє тактовно, делікатно й переконливо вести полеміку.

Презентація практичного педагогічного досвіду

Така презентація проводиться на одному з методичних днів (матеріал до презентації підбирає заступник директора методом перевірки та виявлення кращого в роботі педагогів).

Ось приклади таких презентацій.

1. Тематичні папки «Життєвий і творчий шлях письменника» (учитель української мови та літератури).

2. Рівневі залікові роботи з теми. Складені самостійно й надруковані на кожного учня, згідно з його рівневими можливостями (учитель хімії).

3. Методичний зошит учителя (учитель географії).

4. Авторський навчальний посібник з англійської мови для 10-го класу (учитель іноземної мови).

5. Тематична папка «Методика сучасного уроку англійської мови» (учитель іноземної мови).

6. Кольорові слайди про швейне виробництво в районі (учитель трудового навчання).

7. Гра «Математичне доміно для учнів 5-8-х класів» (учитель математики).

8. Папка «Власні педагогічні здобутки» (учитель математики).

9. Альбом з українознавства (учитель українознавства).

10. Трирівневі тематичні самостійні та контрольні роботи з фізики для учнів 8-го класу (учитель фізики).

11. Папка з передовим педагогічним досвідом (учитель української мови та літератури).

Може проводитись і тематична презентація. Наприклад, поурочних планів, сценаріїв, проведених нетрадиційних уроків у період методичного фестивалю нетрадиційних уроків або оригінальних дидактичних матеріалів з оцінювання якості навчальних досягнень учнів, сценаріїв виховних заходів тощо.

Презентація проводиться для того, щоби показати все те хороше, що є в роботі кожного педагога. Напередодні «Дня вчителя» доречно проводити презентацію з теми «Учитель і побут».

 

 

 

 

 

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz