Неділя, 16.05.2021, 11:07
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

План роботи методичного об’єднання вчителів  природничо-математичного циклу 

Керівник  Апьонкіна В.І.

 

2012-2013 н.р.

 

Відомості про членів методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу

 

п/п

Прізвище, ім’я

по батькові

Спеціаль

ність

Освіта

Педстаж

Категорія

Звання

Який предмет викладає

Проблемне питання самоосвіти

1

Макаревич О.А.

учитель географії та біології

вища

31,

Вища,

«учитель-методист»,

нагрудний знак «В.О.Сухомлинський»

 

учитель географії,

природознавства

Прогресивні технології в методиці проведення сучасного уроку

2

Апьонкіна В.І.

викладач математики

вища

29

Вища,

«учитель-методист»

учитель математики

Розвивальні домашні завдання

 

3

Завертайло Є.Ф.

учитель біології та хімії

вища

37

вища

учитель біології та хімії

Забезпечення можливості самостійного застосування загальнонавчальних умінь і навичок учнями в практичній діяльності

 

Вступ

 

 

 Сучасне суспільство висуває нові вимоги перед освітою. Одним із шляхів відновлення змісту сучасної освіти й узгодження його з актуальними потребами суспільства, інтеграцією в міжнародний освітній простір є усвідомлення необхідності формування еволюційного соціального замовлення суспільства на здатну до творчого перетворення в сучасних умовах особистість. Проте сучасна система освіти недостатньо навчає критичному мисленню, умінню розв´язувати конфлікти, приймати рішення, співпрацювати в команді, використовувати інформаційні та комунікаційні технології, орієнтуватися на ринок праці

Шкільна природничо-математична освіта є одним із основних факторів розвитку особистості, що потребує оновлення її змісту з урахуванням суспільних запитів, потреб інноваційного розвитку науки та виробництва, запровадження сучасних методів навчання, поліпшення якості підготовки та видання навчально-методичної літератури, удосконалення механізмів оцінювання результатів навчальної діяльності.

Таким чином, виникає необхідність відмовитися від передавання системи знань учителем учневі до самостійного конструювання учнем особистої системи знань у навчальному процесі на основі дослідницьких підходів у навчанні. При цьому функції вчителя перетворюються з функції демонстратора готових теорій у менеджера процесу пошуку та конструювання нових знань, а функції учня – із реципієнта готових теорій до активного конструктора власної системи знань.

Інтернет відкриває для вчителів нові можливості ефективного використання інноваційних методів формування дослідницьких навичок учнів на уроках природничо-математичного циклу. Сучасні діти за своєю природою – аудіовізуали. Урок у мережі Інтернет – це потужний стимул у навчанні. Засобами таких уроків активізуються психічні процеси учнів: сприйняття, увага, мислення, запам´ятовування, швидке збудження пізнавального інтересу.

Концепція освіти в гімназії – не зупинятися на здобутку на рівні, досягнутому учнем, а орієнтуватися на завтрашній день розвитку і саморозвитку, забезпечувати високу якість освіти і виховання учнів гімназії, що є запорукою майбутньої конкурентоспроможної, успішної особистості, впроваджувати у діяльність технології індивідуально-орієнтованого навчання, метою якого на всіх етапах навчання має стати не нагромадження знань і вмінь, а постійне збагачення учнів досвідом творчості, формування механізму самоорганізації та самореалізації особистості кожного гімназиста. У центрі навчально-виховного процесу стоїть дитина як головна мета діяльності педагогічного колективу.

Методичне об»єднання природничо-математичного циклу у 2011-2012 н.р. вирішувало такі проблеми:

1)стимулювання особистісного розвитку учнів на уроках за допомогою інтерактивних методів навчання;

2)нетрадиційні прийоми конструювання уроку за методами розвитку критичного мислення та особистісно орієнтованого навчання;

3)розробка моделі компетентного з предметів природничо-математичного циклу випускника 11-річної школи;

4)розробка дидактичного матеріалу для розвитку дослідницьких та складних дидактичних умінь учнів;

5)шляхи формування природничо-математичної компетентності учня;

6)методика проектної діяльності;

7)діяльність учителя з формування та розвитку інтересів і здібностей учнів у нових економічних і соціальних умовах;

8)виявлення динаміки розвитку учня в органічній єдності зі зростанням педагогічної майстерності вчителів;

9)створення й апробація авторських методичних посібників нового покоління з пріоритетною роллю творчих завдань;

10)системна інтеграція предметних галузей знань в умовах особистісно орієнтованого навчання.

Метою ІІ етапу (другий рік) роботи над гімназійною науково-методичною проблемою було створення позитивного іміджу роботи вчителя щодо підвищення якості знань, умінь учнів на основі сучасних, передових педагогічних технологій, створення банку методичних ідей. Організовувалися на різних рівнях взаємовідвідування уроків із зазначеною технологією проведення та аналізом за обраною для всіх схемою, презентації результатів роботи вчителів-предметників із демонстрацією запозиченого та власного досвідів, авторські семінари вчителів гімназії, акції «Урок очима батьків».

Результатом роботи був вибір найефективніших і найрезультативніших технологій організації творчого педагогічного і навчально-виховного процесу, результативних форм управлінської діяльності. Застосовувався запозичений досвід роботи та проводили аналіз можливостей його використання за умов нашого навчального закладу та контингенту учнів. Проводилися майстер-класи з демонстрацією запозиченого та власного досвіду роботи (на прикладі уроків з підготовки до контрольної роботи – узагальнення знань, умінь і навичок та контролю рівня навчальних досягнень учнів з теми).

Оформлено довідково-інформаційні матеріали з визначеного етапу, складено перелік рекомендованої літератури, удосконалювалася система роботи вчителів у контексті роботи над індивідуальними науково-ментодичними проблемами, активізувалася діяльність психолого-педагогічного семінару, проведені засідання педагогічної ради з визначеної проблеми, організовувалося взаємовідвідування уроків учителів, випущено серію методичних бюлетенів з досвіду роботи над проблемою.

У ході роботи над проблемою постійно здійснювався аналіз проміжних результатів, вироблення методичних рекомендацій, спрямованих на вирішення проблеми та отримання нової якості.

Наслідками дворічної роботи гімназії над науково-методичною проблемою є підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів, високий рівень навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів.

Активну участь члени методичного об»єднання брали у роботі районних методичних структур.  Макаревич О.А. у 2011-2012 н.р. був керівником творчої групи вчителів географії району, членом оргкомітету МАН, Апьонкіна В.І. – керівник районного проблемного семінару учителів математики «Розв»язування задач підвищеної складності, олімпіадних завдань», Завертайло Є.Ф. – учасник районного проблемного семінару учителів хімії, біології «Розв»язування задач підвищеної складності, олімпіад них завдань». І в 2012-2013 н.р. продовжуватимуть методичну роботу на гімназійному та районному рівні.

Поширювався передовий педагогічний досвід в гімназії та в районі: Макаревича О.А – «Упровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії», Апьонкіної В.І. – «Використання індивідуальних та диференційованих завдань на уроках математики».

На серпневій конференції О.А.Макаревича нагороджено нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» за значний особистий внесок у розвиток загальної середньої освіти.

Високих результатів досягли вчителі і учні у І та ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін. Двох переможців ІІ етапу підготувала Апьонкіна В.І. Із математики (учитель Апьонкіна В.І.) учень 8 класу – 1 місце, учень 10 класу – 2 місце. Учень 8 класу Кононенко В. у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики зайняв І місце, брав участь у ІV етапі, був на обласному святі обдарованих дітей. Із географії (учитель Макаревич О.А.) учень 11 класу в ІІ етапі – 1 місце, брав участь у ІІІ етапі. Із біології (учитель Завертайло Є.Ф.) учениця 10 класу в ІІ етапі  – 1 місце, брала участь у ІІІ етапі – ІІІ місце, але не підготували екологічного проекту (учитель Завертайло Є.Ф.).

Учителі гімназії не брали участі у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2012». Не пройшла курси «Intel» Завертайло Є.Ф.

Щорічно учні гімназії залучаються до участі в Міжнародних інтерактивних конкурсах: математичному конкурсі «Кенгуру», природничому конкурсі «Колосок», фізичному конкурсі «Левеня». З кожним роком зростає кількість учасників цих конкурсів та результативність виступів.

Учень гімназії Купріянчик В. брав участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Слід зазначити, що вчителям слід активніше співпрацювати з учнями щодо підготовки до конкурсів та предметних олімпіад, презентації проектів на уроках та в позаурочний час, оформити навчальні кабінети відповідно до Положення про навчальний кабінет, активізувати роботу в МАН.

У 2012-2013 н.р. методичне об»єднання вчителів природничо-математичного циклу реалізовуватиме (третій рік – результативний, запровадження) науково-методичну проблему гімназії «Забезпечення умов для досягнення учнями рівня освіченості, що відповідає їхньому особистісному потенціалу. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя», науково-методичну проблему методичного об»єднання «Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів із метою виховання в них стійкої мотивації навчальної діяльності як важливого фактора формування соціально активної особистості».

Метою цього етапу є акцентуалізація на вихованні в учнів відповідальності за результати своєї успішної діяльності як результату співпраці з учителем; адаптоване застосування технологій, що спрацьовують на результат, успішну діяльність учителя та учня з питань самореалізації, самовдосконалення особистості.

Результатом цього етапу буде запровадження авторських або скоригованих до умов навчального закладу запозичених методів, прийомів, технологій, що спрацьовують на зазначений результат.

Потребують ще вирішення питання формування прийомів нестандартного мислення, підвищення якості знань, розвитку творчих здібностей та логічного мислення, мотивації навчальної діяльності учнів, підготовки учнів до участі в олімпіадах та конкурсах, участі учнів у науково-дослідницькій діяльності МАН. Основним чинником підвищення якості освіти й виховання вважати організацію вчителем індивідуальної навчальної діяльності гімназиста, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення. Кожному вчителю визначитися з участю щонайменше в одному з проектів або в одній із програм, конкурсах.

Із метою, щоб освітні зміни мали успіх, кожному вчителю необхідно стати реформатором особистого щоденного навчального досвіду, побачити в кожній дитині неповторну, унікальну особистість, допомогти їй розкритися. На уроках і в позакласній роботі вчити учнів планувати свою діяльність, виробляти вміння здобувати знання самостійно, відійти від загальних цифрових показників успішності класу, а головним показником визнати рівень успішності кожного учня, враховуючи його природні здібності, сподівання, реальні знання з предметів.

 

Тематика засідань

п/п

Тема засідання

Строки

проведення

Хто

 виконує

І засідання

Вступ

1

Шляхи оновлення змісту природничо-математичної освіти. Концепція розвитку гімназії. Етичний кодекс учителя

Обговорення нових Державних стандартів загальної середньої освіти, нових навчальних програм, які почнуть діяти в 2013-2014 н.р., нового Державного стандарту початкової освіти, який діє з 2012-2013 н.р.

Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах. Аналіз навчальних програм та підручників, які будуть використовуватися у 2012-2013 н.р. 

Навчальні програми для 5 класу у 2013-2014 н.р.

Досвід ефективної взаємодії та наступності у період адаптації. Створення умов для успішної адаптації учнів 5 класу до предметного навчання

Науково-методичні рекомендації по роботі над проблемою «Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів із метою виховання в них стійкої мотивації навчальної діяльності як важливого фактора формування соціально активної особистості»

Серпень

Макаревич О.А.

Члени МО

Апьонкіна В.І.

2

Обговорення методичних  рекомендацій МОН молоді і спорту України, КОІПОПК щодо викладання предметів природничо-математичного циклу у 2012-2013 н.р.

Зовнішнє оцінювання та моніторинг якості природничо-математичної освіти за програмою ТІМSS.

Інформація про сайти Інтернету, де можна знайти необхідний матеріал для вчителів, та учнів, а також корисні поради психолога щодо позитивної психотерапії.

 

Члени МО

Макаревич О.А.

Макаревич О.А.

3

Єдині вимоги до усного і писемного мовлення. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

Основні напрямки та вимоги до матеріалів обласної педагогічної виставки у 2012-2013 н.р.

 

Апьонкіна В.І

4

Створення творчої групи вчителів і учнів із питань підготовки до олімпіад, конкурсів

Звіт про реалізацію перспективного плану роботи в МАН на 2010-2015 рр.

 

Члени  МО

Макаревич О.А.

5

Погодження графіка відкритих уроків, предметних тижнів

 

Члени МО

6

Про підсумки участі учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Колосок», турнірах, природознавчій грі Геліантус», професійних конкурсах та напрями роботи з обдарованими дітьми

Захист екологічного проекту «Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень»

Портфоліо вчителя і МО

 

Апьонкіна В.І.

Завертайло Є.Ф.

7

Корекція та затвердження плану роботи МО на 2012-2013 н.р.

Заняття-інструктаж «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів»

 

Члени МО

Завертайло Є.Ф.

8

Особливості підготовки учнів до Всеукраїнської олімпіади з екології

 

 

9

Вхідне діагностування. Тест «Підтримка інноваційної діяльності вчителів», Анкета №1

 

Апьонкіна В.І

 

Завдання:

1.Підготувати завдання та організувати підготовку учнів до предметних олімпіад

2. Спланувати та організувати співпрацю з учнями та їх батьками з питань підвищення якості навчальної праці гімназиста з предметів природничо-математичного циклу

3.Представити власну методичну базу вчителям природничо-математичного циклу

 

 

Усі члени МО

Усі члени МО

Усі члени МО

ІІ засідання

Реалізація науково – методичної проблеми гімназії

 «Забезпечення умов для досягнення учнями рівня освіченості, що відповідає їхньому особистісному потенціалу. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя»

1

Методичні та дидактичні основи використання проблемних, дослідницьких методів у навчанні (І. Лернер, М. Скаткін, В. Загвязинський, М. Махмутов)

Проблемний підхід у навчанні географії

жовтень

Апьонкіна В.І.

Макаревич О.А

2

Практичне заняття «Психологічні основи організації навчально-дослідницької діяльності дітей різного віку (О. Поддьяков, О. Савенков)

 

Практичний психолог

Савєльєва І.О.

3

Взаємовідвідування уроків «Процес включення особистості у самостійний пошук й аналіз інформації, формування в неї на цій основі міцних знань, умінь, навичок пізнавальної та творчої діяльності»

 

Члени МО

4

Методика спірального навчання (творча лабораторія вчителя математики)

Впровадження моделі компетентного (з предметів природничо-математичного циклу) випускника 11-річної школи

 

Апьонкіна В.І.

Члени МО

5

Узагальнення результатів І етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад, конкурсів, конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН

 

Макаревич О.А

 

Завдання:

Із метою забезпечення умов для досягнення учнями рівня освіченості, що відповідає їхньому особистісному потенціалу керуватись відповідними нормативно-правовими і регламентуючими документами

Розробити індивідуальний, роздатковий, дидактичний матеріал, що сприяє досягненню учнем рівня освіченості, що відповідає його особистісному потенціалу

Завертайло Є.Ф. пройти курси «Іntel»

 

 

Усі члени МО

 

Усі члени МО

ІІІ засідання

Використання дослідної роботи, дослідницького практикуму, лабораторних та практичних робіт для формування творчого і критичного мислення

1

Співробітництво та співтворчість педагога й учнів, побудована на визнанні особистості дитини, на взаємоповазі її пізнавальної та творчої діяльності і взаємній зацікавленості у спільному успіху й наслідках цієї діяльності (В. Алфімов, А. Волобуєва, Ю. Тамберг)

грудень

Апьонкіна В.І.

Макаревич О.А.

Завертайло Є.Ф.

2

Використання мультимедійних енциклопедій із хімії та біології та інтерактивних навчальних програм для самостійної роботи учнів, що підвищує інтерес та рівень засвоєння знань

 

Макаревич О.А.

Завертайло Є.Ф.

3

Практикум «Використання віртуальної хімічної лабораторії»

 

Макаревич О.А.

Завертайло Є.Ф.

4

Взаємовідвідування уроків «Застосування дослідницького методу навчання на уроках природничо-математичного циклу»

 

Усі члени МО

5

Узагальнення результатів ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін, конкурсів

 

Макаревич О.А.

 

 

 

Завдання:

Кожному члену методичного об»єднання узагальнити  і систематизувати матеріали з теми «Позакласна робота – невичерпне джерело творчості та самовдосконалення вчителя й учнів»

Освоїти алгоритми педагогічних досліджень

Захист учительського портфоліо

 

 

Усі члени МО

 

Усі члени МО

Усі члени МО

 

ІV засідання

Створення методичної системи успішного керівництва

розвитком творчого мислення школярів

1

Створення умов для особистісного розвитку дитини відповідно до її індивідуальних задатків, здібностей, потреб у навчанні впродовж життя (Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.)

січень

Апьонкіна В.І.

 

2

Використання засобів сучасного навчального кабінету в процесі викладання природничо-математичних дисциплін

 

Усі члени МО

3

Випуск методичного бюлетеня «Методи творчого мислення в проектній технології»

 

Апьонкіна В.І

 

4

Практикум «Керівництво творчою роботою учнів»

 

Макаревич О.А.

5

Школа вищої майстерності «Керівництво розвитком творчого мислення школярів» (відкриті уроки як важливий засіб розвитку творчої активності вчителя)

 

Макаревич О.А.

Апьонкіна В.І.

 

Завдання:

Членам методичного об»єднання створити авторські посібники «Стимулювання дитячої творчості» з предметів природничо-математичного циклу.

Поповнити власні «методичні скриньки» «Результати співпраці і творчості вчителя та учнів»

Вивчити досвід учителів області «Формування творчої особистості в умовах Школи сприяння здоров»ю»

 

 

Усі члени МО

Усі члени МО

Усі члени МО

V засідання

Від самовдосконалення вчителя – до самореалізації учня.

Діяльність учителя в організації самоосвіти учнів.

Диференційоване навчання з позицій гуманізму (реалізація гуманістичної системи виховання гімназії)

1

Урок як відкрита педагогічна система. Методика цільового планування роботи вчителя

березень

Усі члени МО

2

Моніторинг самоосвітньої компетентності учнів «Учні – творці уроку»

 

Макаревич О.А.

3

Психолого-педагогічні рекомендації «Диференційоване навчання з позицій гуманізму»

 

Практичний психолог Савєльєва І.О.

4

Випуск методичного бюлетеня «Методичний інструментарій учителя в організації самоосвіти учнів»

 

Макаревич О.А

5

Новини науково-методичної літератури «Освітній простір професійних секретів»

Звіти по самоосвіті усіх членів МО

Захист авторських творчих розробок

 

Апьонкіна В.І

 

Завдання:

Учителям-методистам Апьонкіній В.І., Макаревичу О.А. підготувати випуск друкованої продукції.

Провести моніторинг якості гімназійної природничо-математичної освіти.

 

 

 

 

 

Макаревич О.А.

VІ засідання

 Підсумкове

1

Підсумки участі учнів та вчителів у конкурсах, олімпіадах у 2012-2013 н.р.

травень

Макаревич О.А

2

Участь у педагогічній виставці «Мої творчі надбання».

 Презентація творчої лабораторії вчителя «Панорама професійної майстерності вчителя»

 

Члени МО

3

Підсумки роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу над гімназійною науково-методичною проблемою та індивідуальних питань самоосвіти (третій рік)

Результат роботи: запровадження авторських або скоригованих до умов навчального закладу запозичених методів, прийомів, технологій, що спрацьовують на зазначений результат

Складання перспективного плану роботи на 2013-2014 навчальний рік із врахуванням нових Державних стандартів освіти

 

Члени МО

4

Професійна діагностика вчителів як фактор наукової організації підвищення їх кваліфікації.

Вихідне діагностування. Анкета №2. Заповнення карток самооцінювання

 

Апьонкіна В.І

 

 

 

 

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz