Неділя, 16.05.2021, 11:17
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головною метою діяльності Згурівського НВК є створення такого освітнього простору, який сприяє вільному розвитку всіх здібностей дитини, формує в неї глибинне мислення, багаж умінь та навичок, стимулює важливий процес формування національної самосвідомості та культурного філософського погляду на життя.

Уже 10 років досвідчений колектив педагогів гімназії зорієнтовує свою роботу, талант на збагачення своїх вихованців надбаннями загальнолюдської культури в поєднанні з національно-культурними цінностями, украй необхідними для повноцінного існування нації і держави.

Основним чинником підвищення якості освіти  й виховання в гімназії є організація вчителем індивідуальної навчальної діяльності гімназистів, спрямованої на саморозвиток, самовдосконалення. Це є запорукою майбутньої конкурентоспроможної, успішної особистості.

Із метою, щоб освітні зміни мали успіх, кожний учитель розуміє, що він повинен стати реформатором особистого щоденного навчального досвіду, побачити в дитині неповторну, унікальну особистість, допомогти їй розкритися. Завдання вчителя гімназії – не втратити жодного учня, формувати систему життєвих орієнтацій, яка складається з кількох складових: мета людини в житті, яка надає осмисленості майбутньому; насиченість життя, що характеризує сам процес життєздійснення; задоволеність самореалізацією, яка формується на основі досягнутого. В організації діяльності «учитель-учень» учителі враховують, що самореалізація – це складова життєвого успіху, яка пов»язана зі свідомим прагненням розкрити свої сили та здібності.

У 2012-2013 навчальному році педагогічний колектив другий рік працював над єдиною науково-методичною проблемою «Забезпечення умов для досягнення учнями рівня освіченості, що відповідає їхньому особистісному потенціалу. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя».

Методичне об»єднання працювало над реалізацією проблеми «Міждисциплінарна інтеграція як засіб формування ключових компетентностей». На другому етапі роботи над науково-методичною проблемою кожен учитель визначив основні методичні позиції проведення уроків відповідно до обраних обов»язкових кроків, що спрацьовують на реалізацію основних положень науково-методичної проблеми (запозичений досвід, власний досвід). Метою цього етапу було створення банку методичних ідей, створення позитивного іміджу роботи вчителя щодо підвищення якості знань, умінь учнів на основі сучасних передових технологій.

Члени МО взаємовідвідували уроки із наступним аналізом за обраною для всіх учителів схемою, проводилася узагальнена оцінка доробків учителів на засіданнях МО, проводилися майстер-класи з демонстрацією запозиченого та власного досвіду (на прикладі уроків із підготовки до уроків контролю, створили схеми-бачення кінцевого результату роботи, обговорили результати роботи протягом року та внесли корективи до Програми реалізації науково-методичнї проблеми на 2012-2013 н.р.

Діяльність методичного об»єднання була спрямована на вирішення таких завдань: сучасний урок в парадигмі компетентісного і здоров»язберігаючого підходів (гімназія - Школа сприяння здоров»ю); взаєморозуміння між педагогом і школярем – запорука високої результативності навчально-виховного процесу, невід»ємна складова педагогічної майстерності (гуманістична система виховання учнів гімназії); психологія педагогічного оцінювання; забезпечення особистісної значущості для кожного школяра здобутих знань, умінь та навичок. Члени МО провели відкриті уроки «Аналітико-прогностичний супровід формування самоосвітніх компетенцій гімназиста»; організували взаємовідвідування уроків «Галерея портретів майстрів педагогічної праці: гуманне співробітництво всіх учасників навчально-виховного процесу»; випустили збірник корисних порад та пам»яток для учнів.

Вивчалася система роботи вчителя іноземної мови Остапенко В.М. із теми «Формування стійкого інтересу до предмета як шлях особистісного зростання» (у рамках профільного навчання).

Керівник МО Сухенко В.В. провів семінар-практикум «Збагачення змісту навчання емоційним, особистісно значущим матеріалом на уроках освітньої галузі «Суспільствознавство».

 Наслідками цієї роботи є підвищення педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогів, високий рівень навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів. Найкращі навчально-методичні матеріали були подані на районну та обласну педагогічну виставки.

На уроках та в позакласній діяльності з предметів гуманітарного циклу вчителі впроваджують інноваційні технології, формують творчий потенціал учня на основі комунікативного підходу у засвоєнні навчального матеріалу, забезпечують умови розвитку та саморозвитку, самореалізації та становлення особистості, реалізують творчий потенціал учня, впроваджують особистісно орієнтоване навчання. Індивідуальна робота з конкретним учнем, диференційоване навчання дали можливість кожному вчителю обирати саме ті форми і методи роботи, що допомагають розкрити творчий потенціал кожної дитини.

Учителі гуманітарного циклу у своїй діяльності враховували, що профільна підготовка відрізняється від загальноосвітньої підготовки більш конкретними професійно зорієнтованими характеристиками мотивів, мети, засобів і результатів навчальної, продуктивної, творчої діяльності, які виступають до учня у вигляді певних вимог.

Впроваджувався в практику роботи вчителів гімназії досвід роботи Сухенка В.В., Остапенко В.М., Мурдід О.О., Чужі В.М. з теми «Мультимедійні навчальні проекти». Оформлений методичний посібник із досвіду роботи учителів (методичні рекомендації, розробки уроків і позакласних заходів) «Створення можливостей для учнів зайняти ініціативну позицію в навчальному процесі», оформлено тематичну папку «Аналітико-прогностичний супровід формування самоосвітніх компетенцій гімназиста». 

За підсумками атестації 2011-20112 н.р. учителю української мови та літератури, світової літератури Журавській І.М. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», нагороджено Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. Вона відвідувала обласний опорний заклад освіти Вишгородську гімназію «Інтелект» (другий рік) з питань впровадження здоров»язберігаючих та здоров»яформуючих технологій у практику роботи Школи сприяння здоров»ю». Учителі-предметники гімназії розробили цикл уроків із використанням здоров»язберігаючих технологій на уроках.

Учитель історії та правознавства Сухенко В.В. узяв участь у виїзному семінарі учителів у с.Трипілля Обухівського району.

Значна методична допомога надавалася   молодому  вчителю іноземної мови (німецької та англійської мов)  Лопаті Л.В. (наставник - Остапенко В.М.). Ця вчителька навчалася в Школі молодого вчителя (керівник - Висовень В.О.) Розглядалися питання організації роботи з підручником, проведення етапу уроку – рефлексія, кілька порад учителю про культуру професійного спілкування, відбувалося взаємовідвідування уроків з метою навчання складати програму спостереження за розумовою діяльністю учнів під час уроку, картку оцінювання проведеного уроку. Керівник методичного об»єднання Сухенко В.В. підготував методичні рекомендації для малодосвідчених учителів «Проектування як метод особистісно орієнтованого уроку». Учителі української мови та літератури, світової літератури опрацювали Концепцію літературної освіти (серед навчальних дисциплін гуманітарного циклу особливе значення має література як мистецтво слова і спосіб формування загальної культури людини, її моральних орієнтацій і цінностей.

Вивчався стан викладання української  мови і літератури (наказ, березень 2012 року), іноземної мови (наказ, лютий 2012 року). Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорювалися на засіданнях методичних об»єднань, складені рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час вивчення стану викладання (навчити учнів учитися: інтелектуальна культура, культура самоорганізації, інформаційна культура, дослідницька культура; навчити працювати: використовувати знання на практиці, для розв»язання теоретичних проблем, прищеплювати якості лідера, професіонала; навчити жити разом: комунікативна культура; навчити жити в злагоді з собою: саморозвиток учня, мотивація, рефлексія),  намічені заходи щодо підвищення результативності роботи вчителів.

Учителі Чужа В.М., Сухенко В.В., Мурдід О.О., Журавська І.М., Остапенко В.М. брали активну участь у діяльності районних методичних підрозділів. Чужа В.М. організовувала роботу консультпункту для вчителів світової літератури району.

У обласному етапі огляду-конкурсу на кращу організацію правоосвітньої та правовиховної роботи в навчальних закладах (програму склали учителі: Мурдід О.О., Сухенко В.В., Журавська І.М.) за ІІІ місце Згурівська гімназія була нагороджена Почесною Грамотою обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

Робота з обдарованими учнями у 2011-2012 н.р. була спрямована на реалізацію основних положень районної і гімназійної програми «Обдарована дитина». Двох і більше переможців районних олімпіад підготували вчителі: Сухенко В.В – 4 учні, Остапенко В.М. – 2 учні. У Міжнародному конкурсі з української мови та літератури ім.Петра Яцика 2 учні стали переможцями районного етапу : Олійник Ю. - 10 клас, учитель – Мотузко С.Б.; Ткаченко І., - 9 клас, учитель – Циганок Л.В. В обласному етапі брала участь Олійник Ю. Переможців та призерів обласного етапу предметних олімпіад з предметів гуманітарного циклу вчителів гімназії немає (ІІІ місце має Резник Я., учениця 10 класу гімназії, учитель – Кузіна Л.В.).  

Не брали участі у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, не брали участі У Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім.. Т.Г.Шевченка. Учителі гуманітарного циклу не брали участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, не брали участі у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2012».

На недостатньому рівні проводилася позакласна робота з предметів: участь у конкурсах, олімпіадах, тематичних лінійках, вечорах, святах, предметних тижнях. На недостатньому рівні була організована робота в МАН.

Аналіз стану методичної, навчально-виховної роботи дає підстави вважати, що науково-методичні проблеми учителів успішно реалізувалися ще не по всіх напрямках. Ще потребує вдосконалення презентація проектів на уроках та в позаурочний час, система оцінювання і самооцінювання досягнень учнів, оформлення навчальних кабінетів відповідно до Положення про навчальний кабінет.           

Слід зазначити, що вчителям слід працювати над створенням Портфоліо успіху вчителя, активніше співпрацювати з учнями щодо створення портфоліо навчальних і особистісних досягнень, підготовки та презентації проектів на уроках та в позаурочний час, оформити навчальні кабінети відповідно до Положення про навчальний кабінет (кабінет світової літератури – Журавська І.М., кабінет української мови та літератури – Мотузко С.Б.)

Згурівська гімназія – вже кілька років підряд районний опорний заклад освіти, день консультацій – середа. Учителі готові щосереди здійснювати взаємодію з педагогами шляхом використання різноманітних підходів з метою створення якнайкращих умов для розкриття можливостей, професійних інтересів і здібностей педагогів.

Методичне об"єднання гуманітарного циклу у 2012-2013 н.р. проводитиме заходи з метою створення якнайкращих умов для діяльності та стимулювання праці педагогів; пошуку нових, найбільш раціональних та ефективних форм і методів організації, проведення й забезпечення освітнього процесу; підготовки посібників, інших навчально-методичних матеріалів, що відповідають сьогоденню; впровадження передового педагогічного досвіду; відпрацювання та оновлення змісту навчальних предметів (перехід на нові Державні стандарти освіти з 2013-2014 н.р.).

Гімназія працюватиме третій рік над  науково-методичною проблемою «Забезпечення умов для досягнення учнями рівня освіченості, що відповідає їхньому особистісному потенціалу. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя». Методичне об»єднання працюватиме над науково-методичною проблемою «Міждисциплінарна інтеграція як засіб формування ключових компетентностей». Діяльність усіх методичних підрозділів буде спрямовано на реалізацію проблемного питання освітян району «Реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання шляхом упровадження в практику роботи вчителів нових освітніх технологій».

Члени МО гуманітарного циклу спільно з іншими методичними підрозділами гімназії працюватимуть над тим, щоб поступово трансформувати заклад освіти - гімназію в Школу сприяння здоров»ю, реалізувати проект «Робота з батьками – запорука успішного впровадження виховної системи гімназії».

Третій рік роботи (результативний, запровадження) над науково-методичною проблемою гімназії та індивідуальними науково-методичними проблемами передбачає запровадження авторських або скоригованих до умов навчального закладу запозичених методів, прийомів, технологій, що спрацьовують на зазначений результат (Програма реалізації науково-методичної проблеми гімназії на 2010-2015 рр.)

Мета етапу:

- акцентуалізація на вихованні в учнів відповідальності за результати своєї успішної діяльності як результату співпраці з учителем;

- адаптоване застосування технологій, що спрацьовують на результат – успішну діяльність учителя та учня з питань самореалізації, самовдосконалення особистості;

- залучення до роботи над розв»язанням науково-методичної проблеми учнівського колективу: анкетування, ранжування проблем, пошук ефективних шляхів їх подолання;

- визначення на підставі аналізу ефективних та продуктивних доробків учителів з теми науково-методичної проблеми, які можуть бути адаптовані до умов класних колективів;

- створення рекомендацій для вчителя, учня з питань самоорганізації, саморозвитку, самовдосконалення, оформлення схеми аналізу та самоаналізу уроку, виховного заходу тощо;

- взаємовідвідування уроків з наперед визначеним методичним завданням, самоаналіз уроків з метою з»ясування рівня їхньої продуктивності, спрямованості на зазначений результат, можливості запровадження їх як методичного досвіду;

- проведення методичної декади – презентація результатів педагогічного пошуку, зазначення досвіду роботи, який є ефективним для учнів гімназії, психолого-педагогічний супровід роботи;

- організація роботи методичних підрозділів у рамках реалізації науково-методичної проблеми, пошук ефективних управлінських рішень;

- співбесіда з учителями за результатами роботи протягом року та корекція програми на наступний рік, оформлення методичних карток.

Форми роботи: захист педагогічних ідей, панорама професійної майстерності вчителів, відкриті уроки з наперед визначеним методичним завданням, взаємовідвідування уроків, декада педагогічного пошуку, тренінги.

Результат роботи: пошук, апробація технологій, що спрацьовують на результат – успішну діяльність учителя та учня з питань самореалізації, самовдосконалення особистості, формування єдиної схеми аналізу уроків.

 

Відомості про членів методичного об"єднання

 

Прізвище вчителя

Освіта

Пед. стаж

Категорія

Звання

Фах

Який предмет викладає

1.

Остапенко В.М.

вища

20 р.

вища

Учитель іноземної мови

Іноземна мова (англ.)

2.

Мотузко С.Б.

вища

24 р.

вища,

«старший учитель»

Учитель укр. мови та літ.

Укр. мова та літ., світова літ.

3.

Сухенко В.В.

(керівник МО)

вища

20 р.

вища,

«старший учитель»

Учитель історії, правознавства

Історія, правознавство, економіка

4.

Чужа В.М.

вища

29 р.

вища

«старший учитель»,

«учитель-методист»

Учитель рос. мови та літ.

Світова  літ.

5.

Лопата Л.В.

вища

 1

спеціаліст

Учитель іноз. мови (англ., нім.)

Іноземна мова (англійська, німецька)

6.

Журавська І.М.

 

вища

 9 р.

друга

Учитель заруб. літ., укр. мови і літ.

Світова літ., укр. мова та літ.

7.

Мурдід О.О.

вища

22 р.

вища

Учитель укр. мови та літ.

Укр. Мова і літ., світова  літ.

 

Науково –методичні проблеми вчителів

2012-2013 н.р.

Прізвище вчителя

Науково-методична проблема

1.

Журавська І.М.

Нетрадиційні прийоми конструювання уроку на основі врахування індивідуальних особливостей учнів.

2.

Мотузко С.Б.

Особистісно орієнтоване навчання. Створення умов для розвитку і саморозвитку особистості учня, виявлення його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності.

3.

Остапенко В.М.

Формування стійкого інтересу до предмета як шлях особистісного зростання.

4.

Сухенко В.В.

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії. Впровадження сучасних інформаційних технологій на уроках та в позаурочний час.

5.

Чужа В.М.

Формування ключових компетентностей учнів на уроках шляхом використання методики розвитку критичного мислення.

6.

Мурдід О.О.

Інноваційний підхід до процесу становлення особистості учня засобами технологій творчого мислення.

7.

Лопата Л.В.

Удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня.

 

Тематика засідань методичного об"єднання

 

Тема засідання

Дата

Хто виконує

 

І засідання Вступ

 

 

1.

Аналіз навчальних програм та підручників, обмін думками

Теорія і практика успішної організації допрофільної підготовки і профільного навчання

Про використання навчальної літератури у 2012-2013 н.р.

Адаптація учнів 5 класу. Підготовка до психолого-педагогічного консиліуму "Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі"

Про перехід на нові Державні стандарти базової і повної середньої освіти та нові навчальні програми у 2013-2014 н.р.

Навчально-методичне забезпечення викладання варіативної частини навчального плану гімназії (предмети гуманітарного циклу)

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за результатами ДПА, ЗНО у 2011-2012 н.р.

Ознайомлення з Новим Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, конкурси, турніри та конкурси фахової майстерності

30 серпня 2012 року

Усі члени МО

2.

Вивчення рекомендацій Міністерства освіти, обласного інституту, серпневих методоб"єднань

 

Сухенко В.В.

3.

Про виконання плану роботи МО за 2011-2012 н.р., корекція та затвердження плану роботи на 2012-2013 н.р.

 

 

Остапенко В.М.

Сухенко В.В.

4.

Про участь учителів гімназії у щорічній педагогічній виставці, у конкурсах, МАН (звіт про реалізацію перспективного плану роботи в МАН на 5 років), у конкурсі "Учитель року-2012" (українська мова і література, іноземна мова (англійська) – не взяли участі)

Атестація вчителів у 2012-2013 н.р. (Мурдід О.О., Сухенко В.В.)

 

Сухенко В.В.

5.

Єдині вимоги до усного і писемного мовлення. Інструкція з ведення класних журналів. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

 Мотузко С.Б.

Сухенко В.В.

6.

Складання графіка відкритих уроків.

 

Сухенко В.В.

7.

Планування роботи із самоосвіти. Ознайомлення з ППД учителів району, області

 

Усі члени МО

8.

Про вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду вчителів гуманітарного циклу

 

Чужа В.М.

 

9.

Організація взаємовідвідування уроків учителів у 2012-2013 н.р.

 

Усі члени МО

10.

Підсумки ЗНО з предметів гуманітарного циклу у 2012 році

 

Чужа В.М.

11.

Про створення Портфоліо методичного об»єднання вчителів гуманітарного циклу у 2012-2013 н.р.

 

 

12.

Вхідне діагностування

 

Сухенко В.В.                          

 

 

 

ІІ засідання

Науково-методична проблема  гімназії (3-ій рік)

«Забезпечення умов для досягнення учнями рівня освіченості, що відповідає їхньому особистісному потенціалу. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя».

 

 

 

 

 

 

 

 

26 жовтня 2012 року

 

1.

Проблемний семінар «Управління процесом розвитку та саморозвитку учня й учителя. Моніторинг самоосвітньої компетентності учнів»

Розробка індивідуальних програм розвитку обдарованих дітей

 

Сухенко В.В.

Мотузко С.Б.

Журавська І.М.

2.

Майстер-клас учителів української мови та літератури, світової літератури «Єдність навчально-дидактичної й виховної спрямованості уроків»

 

Чужа В.М.

Мотузко С.Б.

Мурдід О.О.

Журавська І.М.

3.

Авторська школа майстра педагогічної справи. Із досвіду роботи «Розвиток пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчення української мови та літератури»

 

Мотузко С.Б.

 

4.

Практичне заняття «Структурні різновиди уроків гуманітарного циклу в сучасній школі»

 

Усі члени МО

5.

Звіти по самоосвіті «Електронне портфоліо вчителя»

Панорама відкритих творчих уроків і позакласних заходів членів МО з питань реалізації науково-методичної проблеми гімназії (ІІІ етап)

 

Протягом

місяця

Усі члени МО

 

 

Тема засідання

 

 

 

ІІІ засідання

Міждисциплінарна інтеграція як засіб формування ключових компетентностей

24 грудня 2012 року

 

1.

Консультація-практикум психолога  «Психологічний супровід інтелектуального розвитку особистості обдарованої дитини»

Інформаційно-аналітичний звіт про роботу з обдарованими

 

Практичний психолог Савєльєва І.О.

 

Усі члени МО

2.

Навчальний семінар на базі відкритих уроків «Використання мультимедійних засобів та інтеграція знань у культурологічному аспекті під час викладання гуманітарних дисциплін»

 Взаємовідвідування уроків учителями гімназії «Міждисциплінарна інтеграція як засіб формування ключових компетентностей»

 

 

 

 

 

до 24 грудня 2012 року

Усі члени МО

3.

 

Школа педагогічної майстерності «Роль соціокультурного компоненту у вивченні іноземної мови»

Школа молодого вчителя «Удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня»

 

Остапенко В.М.-

наставник

 

 

Лопата Л.В.-

стажист

 

4.

Узагальнення результатів районних предметних олімпіад, конкурсів. Поповнення банку даних олімпіадних завдань. Випуск збірника  корисних порад та пам»яток для учнів

 

Усі члени МО

5.

Звіти по самоосвіті «Поглиблення теоретико-практичної підготовки вчителів з питань роботи з обдарованими дітьми»

Відкриті уроки «Аналітико-прогностичний супровід формування самоосвітніх компетенцій гімназиста»

до 24 грудня 2012 року

Усі члени МО

 

 

Тема засідання

 

 

 

ІV засідання

Педагогічне стимулювання розвитку творчих здібностей учнів на основі гуманістичного підходу до взаємодії вчителя і учня.

«Спочатку треба пробудити душу в дитині, а потім шліфувати розум. Надто багато у світі людей, яким ніхто не допоміг пробуджуватись» (А.Сент-Екзюпері).

Реалізація принципів гуманістичної системи виховання гімназії

24 січня 2013 року

 

1.

Із досвіду роботи учителів гімназії «Мовна культура людини – дзеркало її духовної культури»

 

Сухенко В.В.

Остапенко В.М.

2.

Галерея портретів майстрів педагогічної праці «Психолого-педагогічне забезпечення творчого підходу до гуманізації навчально-виховного процесу з метою підвищення його ефективності». Взаємовідвідування уроків «Гуманне співробітництво всіх учасників навчально-виховного процесу».

 

Савєльєва І.О.-

практичний психолог,

Чужа В.М.

Мурдід О.О.

Сухенко В.В.

Остапенко В.М.

Мотузко С.Б.

3.

 

Практикум «Правова освіта як засіб формування компетентної, соціально-адаптованої та здатної до життєтворчості особистості»

 

Сухенко В.В.

Усі члени МО

4.

Система роботи вчителя іноземної мови (англійської) Остапенко В.М. з теми «Формування навичок письма англійською мовою»

 

Остапенко В..М.

5.

Результати вивчення досвіду роботи Сухенка В.В., Мурдід О.О., захист їх творчої лабораторії (Атестація вчителів 2012-2013 н.р.)

Підготовка авторських уроків для розміщення на освітньому сайті «Мій кращий урок»

 

Чужа В.М.

Журавська І.М.

6.

Огляд новин психолого-педагогічної літератури.

 

Сухенко В.В.

 

 

 

V засідання

Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя , фізичне, духовне і соціальне благополуччя на уроках гуманітарного циклу

26 березня 2013 року

 

1.

«Круглий стіл» «Валеологізація навчальних предметів та їх системний виклад»

 

Усі члени МО

2.

Обмін досвідом організації діяльності Школи сприяння здоров»ю в гімназії «Успішні учні – щасливі люди! Щаслива людина – щаслива Україна».

 

Усі члени МО

3.

 

 

Захист педагогічних проектів, програм, рекомендацій по формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя

 

 

Усі члени МО

4.

Підсумки проведення предметних тижнів. Випуск збірки «Предметні тижні в гімназії»

 

Усі члени МО

5.

Ярмарок педагогічної творчості

Захист авторських творчих розробок

Участь у районній щорічній педагогічній виставці

 

Усі члени МО

6.

Панорама методичних новинок

 

Мурдід О.О.

 

 

 

 

 

 

VІ засідання Підсумкове

 

 

1.

 Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з предметів гуманітарного циклу.

15 травня 2013 року

Усі члени МО

2.

Підсумки роботи методичного об»єднання вчителів гуманітарного циклу «Творчі досягнення та здобутки– скарбниця перспективного педагогічного досвіду»

Складання перспективного плану роботи на 2012-2013 н.р.

 

Сухенко В.В.

Усі члени МО

3.

Професійна діагностика вчителів як фактор наукової організації підвищення їх кваліфікації. Вихідне діагностування вчителів.

 

Сухенко В.В.

4.

Участь у педагогічній виставці. Підготовка до друку колективного збірника навчально-методичних матеріалів учителів «Зерна досвіду»

 

Усі вчителі

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz