Субота, 08.05.2021, 21:19
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПОЛОЖЕННЯ

про наставництво вчителя школи

1. Загальні положення

1.1. Учитель-наставник в школі — людина з високою творчою активністю, зі своїм баченням проблем навчально-виховного процесу, з високими результатами особистої практичної діяльності.

1.2. Наставництво — це одна з форм підвищення кваліфікації молодих учителів, які мають стаж роботи до 3-х років або потребують методичної допомоги, та новопризначених учителів школи.

1.3. Результатом методичної роботи вчителя-наставника є формування творчої активності, розвитку ініціативи молодого педагога, зростання його авторитету.

2. Завдання та напрями діяльності.

Основними завданнями вчителя-наставника школи є планування та здійснення заходів разом з молодим, малодосвідченим або новопризначеним вчителем, а саме:

2.1. Планування та здійснення разом з молодим, малодосвідченим або новопризначеним учителем заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Міністерства освіти та науки України.

2.2. Поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання, поповнення знань із суміжних предметів.

2.3. Допомога вчителю в розв'язанні конкретних; проблем щодо методики викладання.

Основні напрями роботи вчителя-наставника школи:

2.4. Організація індивідуальних консультацій, занять, на яких здійснюється моделювання та обговорення запропонованих моделей уроків, позаурочних заходів, виготовлення зразків дидактичних матеріалів під керівництвом наставника.

2.5. Взаємовідвідування уроків та позакласних заходів з обов'язковим наступним обговоренням, плануванням корекції діяльності молодого вчителя.

2.6. Консультування молодого педагога щодо організації навчально-виховного процесу.

3. Організація роботи

3.1. Наставників молодих учителів призначають наказом по школі.

3.2. Роботу вчителів-наставників контролює заступник директора з НВР.

4. Права та обов'язки вчителя-наставника

4.1. Учитель-наставник має право вносити корективи та давати поради щодо методики проведення уроку та узгоджених планів.

4.2. У разі потреби має право на незаплановане відвідування уроків.

4.3. Учитель-наставник зобов'язаний надати вчителю-початківцю методичну допомогу в складанні календарних та поурочних планів.

5. Права та обов'язки молодого вчителя (малодосвідчений учитель, новопризначений учитель) школи.

5.1. Молодий спеціаліст (малодосвідчений учитель, новопризначений учитель) має, право звернутися по пораду чи допомогу до вчителя-наставника або відповідального члена адміністрації школи, інших учителів школи.

5.2. Молодий учитель (малодосвідчений учитель, новопризначений учитель) зобов'язаний виконувати основні положення спільного плану взаємодії з учителем-наставником.

5.3. Молодий учитель (малодосвідчений учитель, новопризначений учитель) зобов'язаний відвідувати семінари, тренінги, майстер-класи, які проводять учителі школи.

5.4. Молодий учитель (малодосвідчений учитель, новопризначений учитель) зобов'язаний наполегливо оволодівати методикою викладання, вивчати досвід наставника, інших колег.

6. Документація

6.1. Розробка плану уроку або конспекту уроку.

6.2. План самоосвіти.

6.3. План відвідування семінарів, тренінгів, практикумів, майстер-класів.

6.4. Матеріали самоаналізу та самооцінки особистої діяльності.

7. Керівництво діяльністю

Керівництво взаємодією вчителя-наставника та молодого вчителя (малодосвідченого вчителя, новопризначеного вчителя) здійснюють голови МО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 н.р.

Наставник:  Білявська Наталія Анатоліївна  (вища категорія,

стаж – 19  років, звання «учитель-методист»)

Стажисти:

1. Якимович Віта Володимирівна (спеціаліст, стаж – 2 роки, освіта – незакінчена вища)

2. Анатієнко Оксана Василівна  (спеціаліст, стаж – 4  роки, освіта – вища, атестація без проходження курсів у 2013-2014 н.р.)

Зміст і форми роботи наставника зі стажистами

 1. Складання індивідуального плану роботи стажиста з урахуванням його потреб і можливостей.
 2. Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів із їх подальшим обговоренням.
 3. Спільні відвідування уроків досвідчених колег та їх ретельний аналіз.
 4. Попереднє відвідування стажистом уроків, які проводить наставник.
 5. Спільне зі стажистом складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків.
 6. Допомога стажисту в розробці уроків, позакласних заходів.
 7. Надання стажисту рекомендацій щодо самоосвіти.
 8. Ознайомлення стажиста з науково-методичною літературою.
 9. Обговорення новинок психолого-педагогічної літератури, творчих здобутків інших учителів.
 10. Залучення стажистів до методичної, громадської роботи.

 

Індивідуальний план роботи наставника зі стажистами

Серпень-Вересень

 1. Форми організації навчального процесу. Мета й завдання форм навчання.                
 2. Відкритий урок – особливості підготовки та проведення. Аналіз і самоаналіз уроку з різних позицій
 3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров»я, фізичної культури, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, сходинки до інформатики (вербальне оцінювання за новим Державним стандартом).
 4. Про використання навчальної літератури у 2013-2014 н.р.
 5. Новий Державний стандарт початкової освіти (із 2012-2013 н.р., 1,2 класи).
 6. Ознайомлення та вибір основних напрямів діяльності з програм виховної роботи з учнями.
 7. Складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків, плану виховної роботи. Надання рекомендацій щодо самоосвіти. Спільна підготовка по виготовленню нового  роздаткового і  дидактичного матеріалу.

 

 

 •  
 1. Із досвіду впровадження ефективних інноваційних технологій у навчально-виховний процес.
 2. Практикум «Управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя шляхом організації роботи над єдиною науково-методичною проблемою».
 3.  Взаємовідвідування уроків «Дієвість і продуктивність педагогічної діяльності за інноваційними технологіями»

 

 •  
 1. Проблеми етики спілкування вчителя з учнями. Правила професійного такту в роботі з батьками учнів.
 2. Прийоми аналізу і самоаналізу процесів та результатів діяльності.
 3. Взаємовідвідування батьківських зборів.

 

 •  
 1. Проектування індивідуальних освітніх планів учнів.
 2. Розробка батьківських зборів «Школа життєвого успіху учнів».
 3. Зустріч із психологом «Успішний вибір».
 4. Стилі та методи виховання дитини в сім»ї.

Січень

 1. Способи формування інформаційної компетентності учнів в умовах Школи сприяння здоров»ю.
 2. Специфіка роботи з учнями, які потребують посиленої педагогічної уваги.
 3. Розробка дидактичного матеріалу для роботи з учнями, які потребують посиленої педагогічної уваги.
 4. Обговорення новинок психолого-педагогічної літератури.

Лютий

 1. Знайомство з досвідом роботи Білявської Н.А. «Розвиток критичного мислення учнів початкової школи».
 2. Методи розвитку критичного мислення. Конструювання уроків за методикою розвитку критичного мислення.
 3. Відвідування уроків наставника у стажистів.
 4. Участь у тижні педагогічної майстерності вчителів початкових класів.

 

Березень

 1. Моніторинг навчального процесу на діагностичній основі.
 2. Схема оцінювання роботи вчителя.
 3. Рейтинг навчально-виховної діяльності класних колективів.

 

Квітень

 1. Орієнтовний алгоритм поурочного плану. Підвищення методичної підготовки з питання технології сучасного уроку.
 2. Складання алгоритму ефективної роботи педагога.
 3. Рівень педагогічної культури вчителя як одна з важливих умов розвитку інтелектуальних творчих здібностей учня.

 

Травень

 1. Видрукувати збірку «Панорама творчих уроків».
 2. «Круглий стіл» «Механізми психолого-педагогічного впливу на учнів».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам»ятка наставнику

для аналізу уроку молодого вчителя

 1. Чи зацікавив урок учнів?
 2. Чи забезпечено цілеспрямовану розумову діяльність учнів?
 3. Чи дотримується вчитель педагогічного такту?
 4. Як створюються ситуації для глибокого сприймання матеріалу?
 5. Як налагоджено зворотній зв»язок?
 6. Наскільки ефективно організовано самостійну роботу учнів, як учитель озброює їх навичками самоосвіти, самоконтролю?
 7. Що на уроці найбільше вдалося?
 8. Як реалізовувалися виховні можливості уроку?
 9. Як формувалася на уроці свідома робоча дисципліна?
 10. Що не вдалося? Чому? Як працювати над усуненням недоліків?

 

Пам’ятка молодому вчителю

 

1.     Прочитайте розділ програми, який потрібно вивчати на уроці.

2.     Вивчіть матеріал цього розділу.

3.     Проаналізуйте навчальний матеріал.

4.     Сформулюйте ціль уроку. Дайте відповіді на питання, чого ви прагнете досягнути під час уроку.

5.     Уявіть колектив даного класу, окремих учнів, постарайтеся уявити їхні шляхи виконання завдань уроку.

6.     Виберіть найрезультативніші методичні прийоми для даного класу і для окремих учнів.

7.     Зважте вибрані прийоми зі своїми можливостями, визначте свої дії на уроці.

8.     Продумайте структуру уроку, його хід.

9.     Зафіксуйте все підготовлене в плані або в конспекті.

10. Повторіть про себе чи вголос вузлові моменти плану.

11. Перевірте себе:

-  які факти, які загальні поняття або ознаки, причинно-наслідкові зв’язки повинні бути засвоєні під час уроку;

-         які навички формуються на даному уроці;

-         які поняття (світогляду, політичні, етичні або естетичні оцінки необхідно сформувати на даному уроці;

-         якого роду емоційну реакцію слід викликати в учнів під час вивчення даного матеріалу.  

 

Пам'ятка вчителю

 

 1. Умій радіти маленьким успіхам своїх учнів і співпереживати їх невдачам.
  2. Ти дуже близька людина для свого учня. Постарайся, щоб він був завжди відкритий для тебе. Стань йому другом і наставником.
  3. Не бійся признатися в своєму незнанні якого-небудь питання. Будь разом з ним в пошуку. Постарайся вселити в учня віру в себе, в його успіх. Тоді багато вершин для нього стануть переборними.
  4. Не вимагай на уроці "ідеальної дисципліни". Не будь авторитарним. Пам'ятай, урок - це частинка життя дитини. Він не повинен бути скутим і затиснутим. Формуй в ньому особу відкриту, захоплену, розкуту, здатну творити, всесторонньо розвинену.
  5.
  Прагни до того, щоб твої уроки не стали шаблонними, проведеними "по трафарету". Хай на уроках здійснюються відкриття, народжуються істини, підкоряються вершини, продовжуються пошуки.
  6. Кожна зустріч з вчителем для батьків повинна стати корисною і результативною. Кожні збори - озброїти їх новими знаннями з області педагогіки, психології, процесу навчання.
  7. Входь в клас з посмішкою. При зустрічі заглянь кожному в очі, дізнайся його настрій і підтримай, якщо йому сумно.
  8. Неси дітям добру енергію і завжди пам'ятай, що "учень - це не судина, яку необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити".
  9. Пам'ятай, двійка дуже шкідлива і для формування характеру. Знайди можливим не захоплюватися цією відміткою. Будь в пошуку можливості знайти шлях подолання невдачі, що осягнула.
  10. Пам'ятай, кожен твій урок повинен бути хай маленьким, але кроком вперед, до пізнавання нового, невідомого.
  11. Учень завжди в навчанні повинен долати трудність. Бо тільки в трудності розвиваються здібності, необхідні для їх подолання. Умій визначити "планку" трудності. Вона не повинна бути завищеною або заниженою.
  12. Учи своїх учнів трудитися. Не шукай легкого шляху в навчанні. Але пам'ятай, як важливо підтримати, підбадьорити, бути поряд у важкій ситуації. Відчувай, де необхідні твоє плече, твої знання, твій досвід.
  13. Якщо з двох балів думаєш, який вибрати, - не сумнівайся, постав вищий. Повір в дитину. Дай йому крила. Дай йому надію.
  14. Не приховуй від дітей своїх добрих відчуттів, але пам'ятай: серед них ніколи не повинно бути особливого місця для "улюбленчиків". Постарайся в кожній дитині побачити визначене йому, відкрий його йому самому і розвій в ньому те приховане, про що він і не підозрює.
  15. Пам'ятай про те, що дитині повинно бути цікаво на уроці. Тільки коли цікаво, дитина стає уважною. 
  16. У спілкуванні з батьками своїх учнів пам'ятай, що їх діти - найдорожче в житті. Будь розумний і тактовний.Знаходь потрібні слова. Постарайся не
  образити і не принизити їх гідність. 
  17. Не бійся вибачитися, якщо опинився неправий. Твій авторитет в очах учнів тільки підвищиться. Будь 
  терплячий і до їх помилок. 
  18. Живи з дітьми повним життям. Радій і засмучуйся разом з ними. Захоплюйся і дивуйся. Жартуй і  наставляй. Учи бути нетерплячими до брехні і насильства. Учи справедливості, завзятості, правдивості. 

  19. Не виховуй дуже самовпевнених - їх уникатимуть; дуже скромних - їх не поважатимуть; дуже балакучих - на них не звертатимуть уваги; дуже мовчазних - на них не зважатимуть; дуже суворих - від них відмахнуться; дуже добрих - їх розтопчуть. 
  2
  0. Будь завжди витриманий, терплячий, урівноважений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один із варіантів алгоритму самоаналізу уроку.

 І. Коротка загальна характеристика класу

1.     Загальна підготовленість класу до навчальної діяльності:

–       уміння учнів працювати в парах;

–       уміння учнів працювати в малих групах;

–       уміння слухати один одного і фронтально взаємодіяти;

–       уміння самооцінювати себе і взаємооцінювати один одного.

2.     Загальна характеристика спілкування.

3.     Включеність учнів в навчальну діяльність і загальний рівень її сформованості в класі.

ІІ. Аналіз ефективності проекту уроку.

1.     Реальність цілі уроку

Характеристика триєдиної цілі уроку з опорою на характеристику класу, чого треба досягти в знаннях, уміннях та навичках, виходячи із специфіки учнівського колективу; яку виховну взаємодію справити на учнів; які якості почати, продовжити, закінчити розвивати.

2.     Яким чином організувати на уроці навчальну діяльність?

3.     Що проектувалось вивчити? Для чого? Роль цього матеріалу в предметі.

4.     Які поняття планувались для засвоєння учнями. На які інші поняття вони спираються? Для яких вони є базою? Що знають учні про вивчаємі поняття?

5.     Суттєві характеристики вивчаємого поняття, які повинні бути в центі уваги учнів. Які навчальні дії повинні здійснювати учні для засвоєння даного поняття і загальний спосіб дії.

6.     Яким чином проектувався ввід учнів в навчальну задачу і здійснення послідуючих етапів її розв’язання?

7.     Чи передбачались в проекті уроку реальні труднощі, з яким могли зустрітися учні в ході розв’язування навчальної задачі? Чи прогнозувались можливі помилки учнів?

8.     Які критерії засвоєння матеріалу намічались в проекті уроку?

9.     Загальний висновок про реальність і ефективність проекту уроку.

ІІІ. Як був побудований урок, виходячи із його замислу?

1.       Чи співпадає ціль уроку з його кінцевим результатом? В чому виражається розрив? Чи вдалось здійснити намічену програму?

Якщо так, то чому?

Якщо ні, то чому?

2.       Відповідність форми організації навчальної діяльності поставленій цілі уроку.

3.       Яким чином на початку уроку вчитель створив ситуацію успіху?

4.       За допомогою яких способів була створена ситуація прийняття учнями навчальної задачі? Як вона вплинула на подальший хід її розв’язання?

5.       Чи була прийнята навчальна задача учнями? Наскільки ефективно здійснювався етап перетворення умов задачі? Які форми використав вчитель для організації розв’язання часткових задач?

6.       Як був організований контроль? Контроль проходив як самостійна дія, чи був включений в склад других дій? Що учень контролював: процес виконання дій чи тільки результат? Коли здійснювався контроль: на початку дії, в процесі дії чи після її закінчення? Який арсенал засобів і форм використав учитель для засвоєння дії контролю учнями?

І V. Аналіз самооцінки виховної сторони уроку.

1.     Поведінка вчителя на уроці. Чи сприяла вона для досягнення цілі уроку?

2.     Чи зумів вчитель в процесі організації навчальної діяльності приділити увагу формуванню ціннісної орієнтації учнів, їх відношенню до пяти моральних аспектів, які завжди присутні на уроці: люди, він сам, колектив, праця, Батьківщина.

3.     Як поводили себе учні? Негативні і позитивні сторони поведінки класу, окремих учнів. Причини.

4.     Що дав урок для подальшого позитивного розвитку відношень поміж учителем і класом, поміж учителем і окремими учнями?

V. Аспект оцінки кінцевого результату уроку.

1.     Який внесок вніс урок для подальшого розвитку особистості учнів.

2.     Оцінити засвоєння поняття і загального способу дії учнями в ході здійснення ними навчальної діяльності.

3.     Аналіз конкретних недоліків уроку.

Висновок. Самоаналіз уявляє собою своєрідну рефлексивну діяльність учителя, його роздуми про свій професіоналізм і про те, що необхідно зробити в плані свого професійного удосконалення. Особливість самоаналізу уроку полягає в тому, що він повинен проводитися через ракурс класу і його конкретних учнів.

 

Самоаналіз діяльності вчителя під час підготовки та проведення виховного заходу

1. Оцінювання педагогічного обгрунтування виховного заходу, доцільність цього проведення та обраної форми.

2. Визначення місця виховного заходу в сістемі навчально-виховної роботи класу, його зв’язку із навчальною та виховною діяльністю.

3. Оцінювання ступеня досягнення мети заходу.

4. Характеристика учасників заходу, охоплення їх активною діяльністю під час складання плану, підготовки та проведення заходу.

5. Оцінювання результативності виховного заходу, його пізнавальної та виховної цінності.

6. Оцінювання психологічного стану учнів під час підготовки й проведення заходу.

7. Визначення позитивних сторін та недоліків у проведенні заходу.

8.     Висновки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня»

 

 

 

 

 

Наставництво

2013-2014 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 н.р.

 

Наставник:  соціальний педагог Журавська Інна Миколаївна

 (спеціаліст І категорії)

Стажист:

1. Практичний психолог Савєльєва Ірина Олександрівна (спеціаліст, освіта – вища, стаж – 2 роки, атестація без проходження курсів у 2013-2014 н.р.)

Зміст і форми роботи наставника зі стажистами

 1. Складання індивідуального плану роботи наставника зі стажистом із урахуванням його потреб і можливостей.
 2. Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів із їх подальшим обговоренням.
 3. Спільні відвідування уроків досвідчених колег та їх ретельний аналіз.
 4. Попереднє відвідування стажистом уроків, які проводить наставник.
 5. Спільне зі стажистом складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків.
 6. Допомога стажисту в розробці уроків, позакласних заходів.
 7. Надання стажисту рекомендацій щодо самоосвіти.
 8. Ознайомлення стажиста з науково-методичною літературою.
 9. Обговорення новинок психолого-педагогічної літератури, творчих здобутків інших учителів.
 10. Залучення стажистів до методичної, громадської роботи.

 

Індивідуальний план роботи наставника зі стажистом

Вересень

 1. Аналіз роботи соціально-психологічної служби у 2012-2013 н.р.
 2. Документація практичного психолога. Проведення годин психолога в гімназії. Методичні рекомендації щодо планування розділу планів виховної роботи класних керівників, класоводів «Пізнай себе».
 3. Основні напрями діяльності: консультативно-методична діяльність, просвітницько-пропагандистська діяльність, психологічне забезпечення навчально-виховного процесу, превентивне виховання. Надання рекомендацій щодо самоосвіти «Психологічний супровід навчально-виховного процесу у 2013-2014 н.р.».
 4.  Спільна робота  по відбору  матеріалу з психології та педагогіки з питань реалізації допрофільного і профільного навчання, гуманістичної системи виховання та трансформації закладу освіти в «Школу сприяння здоров»ю».
 5. Особливості проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології у 2013-2014 н.р.
 6. Вивчення положень Концепції діяльності працівників психологічної служби закладів освіти.
 7. Консультування із підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу.
 8. Акція «Я обираю життя». 10.09.2013 року. Форми, методи та прийоми виявлення суїцидальних  тенденцій  в  учнівської  молоді.
 9. Погодження графіка проведення годин психолога у 2013-2014 н.р.
 10. Діяльність в МАН з учнями 8 класу (Козаченко С., Стукало Н.)
 11. Особливості корекційної роботи з першокласниками, що мають труднощі в адаптації до нових умов навчання. 

 

 •  

1.Соціально-психологічне проектування, моніторинг та експертиза умов та результатів навчальної діяльності у зв’язку переходом на нові Державні стандарти початкової та загальної середньої освіти (1-2 клас, 5 клас).

2.Гуманізація стосунків «учні – вчителі – батьки».

3.Створення умов для формування в учнів мотивації до самовиховання і саморозвитку.

4. Методики діагностування учнів.

 

 •  
 1. Успішна професія – як її обирають. Нові підходи до організації професійного самовизначення учнівської молоді.
 2. Психолого-педагогічний тренінг, методика проведення. Тематика тренінгів для учнів та вчителів.
 3. Анкетування учнів та батьків учнів 9-11 класів «Професійне самовизначення»

 

 •  
 1. Аксіологічні основи психологічної культури особистості.
 2. Зустріч за «круглим столом» із класоводами і класними керівниками «Честь і гідність особистості як предмет діяльності психолога».

 

 •  
 1. Згуртованість педагогічного колективу як основа успішної його діяльності. Психодіагностика педагогічного колективу.
 2. Створення картотеки «Каталог інноваційного досвіду працівників психологічної служби Київської області».

Лютий

 1. Розробка і проведення Тижня психології
 2. Аналіз та підсумки проведення Тижня психології, обробка результатів проведеної роботи.

Березень

 1. Щоденний психолого-педагогічний та культурологічний супровід учня.
 2. Робота з батьками – запорука успішного впровадження гуманістичної виховної системи. Культурні цінності родини й дитини.

Квітень

 1. Психолого-педагогічний консиліум як стратегічна лінія в психологічному супроводі учнів в закладах освіти.
 2. Психологічне здоров»я учнів як умова їх гармонійного розвитку. Модель психологічного здоров’я, головні критерії наявності психологічного здоров’я. Типологія порушень психологічного здоров’я.

 

Травень

 1. Зустріч із адміністрацією гімназії «Оптимізація соціального середовища для створення умов збереження і підвищення рівня  психологічного  здоров’я. Оптимізація навчальної діяльності. Створення умов для недопущення порушень психологічного здоров’я учнів».
 2. Координація зусиль педагогічного колективу, батьків та практичного психолога в реалізації ключових завдань гімназії.
 3. Звіт практичного психолога.

 

 

 

 

 

 

 

Наставник:  Остапенко Вікторія Миколаївна (вища категорія, стаж – 21 рік)

Стажист: Лопата Людмила Володимирівна (спеціаліст, стаж – 2 роки, атестація в 2013-2014 н.р.  без проходження курсів).

Зміст і форми роботи наставника зі стажистами

 1. Складання індивідуального плану роботи стажиста з урахуванням його потреб і можливостей.
 2. Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів із їх подальшим обговоренням.
 3. Спільні відвідування уроків досвідчених колег та їх ретельний аналіз.
 4. Попереднє відвідування стажистом уроків, які проводить наставник.
 5. Спільне зі стажистом складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків.
 6. Допомога стажисту в розробці уроків, позакласних заходів.
 7. Надання стажисту рекомендацій щодо самоосвіти.
 8. Ознайомлення стажиста з науково-методичною літературою.
 9. Обговорення новинок психолого-педагогічної літератури, творчих здобутків інших учителів.
 10. Залучення стажистів до методичної, громадської роботи.

 

Індивідуальний план роботи наставника зі стажистами

Вересень

1.Творча зустріч із дирекцією «Професійний портрет учителя XXІ століття»

 1. Ознайомлення з нормативно-правовою базою викладання іноземної мови і другої іноземної мови в загальноосвітньому навчальному закладі. Соціокультурний контекст вивчення іноземних мов. Складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків.
 2. Навчально-методичне забезпечення уроку іноземної мови в початковій школі. Особливості планування уроку іноземної мови в початковій школі. Реалізація нової навчальної програми в 1 і 2 класах.
 3. Практикум «Як підготувати сучасний урок?».
 4. Європейське мовне портфоліо.
 5.  
 1. Організація та зміст І та ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземної мови. Підготовка олімпіадних завдань для І етапу олімпіади.
 2. Досягнення оптимального рівня освіти, вихованості і розвитку учнів.
 3. Методичні поради «Розвиток сучасного стилю мислення»
 4. Програма психолого-педагогічного супроводу адаптації першокласників та п»ятикласників до нових навчальних умов.
 5.  
 1. Ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки з метою підвищення наукового рівня молодого вчителя.
 2. Формування навичок вільного використання раніше здобутих знань у нових нестандартних ситуаціях.
 3. Конструктор уроку «Урок іноземної мови в 1 класі».

 

 •  
 1. Формування в учнів внутрішньої потреби вчитися.
 2. Відкриті уроки «наставник-стажист».
 3.  
 1. Техніка перевірки розуміння учнями лексичних та граматичних одиниць.
 2. Розробка серії уроків «Характер і засоби реалізації мотивації навчання».

Лютий

 1. Використання засобів навчального кабінету в процесі вивчення іноземних мов.
 2. Профільна школа як засіб диференціації та індивідуалізації навчання.
 3. Із досвіду роботи наставника «Метод проектів при вивченні іноземних мов як засіб розвитку творчої особистості».

Березень

 1. Зустріч із психологом «Світ досягнень завжди належить оптимістам».
 2. Презентація досвіду роботи на засіданні атестаційної комісії.
 3. Практичні поради «Способи забезпечення учнів новою якістю розуміння і поведінки».

Квітень

 1. Класифікація тестових завдань. Складання тестових завдань.
 2. Практикум «Обробка даних результатів тестування. Технічні дефекти тестових завдань».

Травень

 1. Система роботи вчителя – основа творчої педагогічної діяльності.
 2. Результати організації інформаційної освіти та підвищення інформаційної культури педагога.

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставник:  Апьонкіна Віра Іванівна (вища категорія, учитель-методист, стаж – 30  років)

Стажист: Косян Катерина Василівна (спеціаліст, стаж – 0)

Зміст і форми роботи наставника зі стажистами

 1. Складання індивідуального плану роботи стажиста з урахуванням його потреб і можливостей.
 2. Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів із їх подальшим обговоренням.
 3. Спільні відвідування уроків досвідчених колег та їх ретельний аналіз.
 4. Попереднє відвідування стажистом уроків, які проводить наставник.
 5. Спільне зі стажистом складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків.
 6. Допомога стажисту в розробці уроків, позакласних заходів.
 7. Надання стажисту рекомендацій щодо самоосвіти.
 8. Ознайомлення стажиста з науково-методичною літературою.
 9. Обговорення новинок психолого-педагогічної літератури, творчих здобутків інших учителів.
 10. Залучення стажистів до методичної, громадської роботи.

 

Індивідуальний план роботи наставника зі стажистами

Вересень

1.Творча зустріч із дирекцією «Професійний портрет учителя XXІ століття»

 1. Ознайомлення з нормативно-правовою базою викладання математики в загальноосвітньому навчальному закладі. Складання календарно-тематичних планів, конспектів уроків.
 2. Поглиблення знань із теорії і методики викладання окремих тем із алгебри і геометрії.
 3. Навчально-методичне забезпечення уроку математики в основній і старшій школі. Реалізація нової навчальної програми в 5 класі (Новий державний стандарт із 2013-2014 н.р.).
 4. Практикум «Як підготувати сучасний урок?».
 5. Вивчення вимог щодо оформлення шкільної документації.
 6. Школа створення позитивної мотивації.
 7. Анкета для вивчення запитів молодого вчителя.
 8.  
 1. Організація та зміст І та ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Підготовка олімпіадних завдань для І етапу олімпіади.
 2. Розширення сфери знань молодого вчителя із психолого-педагогічних основ уроку. Елементи педагогічної техніки.
 3. Методичні поради «Розвиток сучасного стилю мислення»
 4. Програма психолого-педагогічного супроводу п»ятикласників до нових навчальних умов.
 5.  
 1. Упроваджуємо нові Державні стандарти (математика, 5 клас).
 2. Типи та структура сучасних уроків математики. Спільне моделювання системи уроків із теми.

 

 •  
 1. Раціональне застосування методів навчання. Відкриті уроки «наставник-стажист».
 2. Системний підхід до самоаналізу уроку вчителя.
 3. Практикум «Характеристика триєдиної цілі уроку з опорою на характеристику класу.
 4.  
 1. Десять порад молодому вчителю про керування пізнавальним процесом на уроках математики.
 2. Розробка серії уроків «Забезпечення свідомого оволодіння учнями системи математичних знань, умінь та навичок, необхідних в повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного опанування інших знань».

Лютий

 1. Використання засобів навчального кабінету в процесі вивчення математики.
 2. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності вчителя.
 3. Із досвіду роботи наставника «Розвивальні домашні завдання».

Березень

 1. Зустріч із психологом «Світ досягнень завжди належить оптимістам».
 2. Практичні поради «Розвиток інноваційного потенціалу інтелектуально обдарованих дітей  при вивчені математики».

 

 

Квітень -->

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz