Неділя, 16.05.2021, 12:01
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Передовий педагогічний досвід: вивчення, узагальнення, поширення


1.Актуальність і перспективність (відрізняється від масового, сприяє вирішенню завдань сучасного етапу розвитку освіти, знаходить застосування в масовому досвіді, збагачення його, має перспективу для подальшого поширення, допомагає в подоланні труднощів під час організації навчально-виховного процесу.
2.Висока результативність, стабільність показників, оптимальність.
3.Наукова обґрунтованість.
4.Наявність елементів новизни й оригінальності.
5.Можливість творчого наслідування досвіду іншими педагогами.

За рівнем творчої самостійності розрізняють 3 рівні передового педагогічного досвіду:
-репродуктивний (діяльність вчителя, яка не має в собі чогось принципово нового, але спрямована на сумлінне виконання професійних обов’язків з обов’язковим внесенням елементів новизни, є взірцем для тих педагогів, які достатньою мірою не володіють педагогічною майстерністю);
-раціоналізаторський (діяльність, пов’язана з творчим, оригінальним, притаманним тільки цьому педагогу використанням відомих форм і методів з внесенням елементів новизни, діяльність, спрямована на підвищення ефективності педагогічної праці, її оптимізації);
-новаторський (діяльність, спрямована на суттєві зміни в навчально-виховному процесі; ця діяльність має в собі елементи новизни, творчого пошуку, оригінальності, спрямована на вирішення найбільш актуальних проблем навчання й виховання. Такий досвід особливо цінний, оскільки прокладає нові шляхи в шкільній практиці та педагогічній науці).

 Доцільно протягом навчального року двічі – орієнтовно в листопаді й травні – вивчати систему уроків учителя, періодично проводити моніторинг навчальних досягнень учнів, а наприкінці навчального року, здійснюючи підсумкову перевірку якості навчальних досягнень учнів, проаналізувати ефективність його роботи.

 Педагогічний досвід учителя слід вивчати в динаміці його розвитку, використовуючи з цією метою різні методи:
-вивчення системи роботи вчителя, спостереження за його діяльністю;
-бесіди з носієм досвіду з метою виявлення таких елементів у його педагогічній діяльності, які складно визначити тільки під час відвідування уроків, позакласних заходів, гурткових, факультативних занять;
-вивчення педагогічної документації (поурочних планів роботи вчителя, його особистого планування, класних журналів, учнівських зошитів, матеріалів, які відображають участь учителя в методичній роботі, громадському житті школи тощо);
-бесіди з педагогічними працівниками та учнями школи;
-анкетування колег носія передового досвіду, його учнів, їх батьків;
-здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів.

Картотека ППД

1.Тема досвіду: Формування ключових компетентностей учнів на уроках світової літератури шляхом використання методики розвитку критичного мислення.
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Чужа Віра Миколаївна, учитель світової літератури.

2. Тема досвіду: Технологія формування та розвитку критичного мислення учнів початкової ланки.
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Білявська Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів.

3. Тема досвіду: Використання мультимедійних технологій на уроках іноземної мови.
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Остапенко Вікторія Миколаївна, учитель іноземної мови.

4. Тема досвіду: Використання мультимедійних засобів навчання під час вивчення теми із всесвітньої історії «Провідні держави світу в 20 – 30-х рр. XXст.».
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія –школа І ступеня», Київської області, Сухенко Володимир Вікторович, учитель історії та правознавства.

5. Тема досвіду: Програма «Школа сприяння здоров’ю»
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Журавська І.М., соціальний педагог

6. Тема досвіду: Гуманізація навчально-виховного процесу – ефективна умова розвитку учня. Програма морального виховання «Виховання серця»
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Висовень Валентина Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель етики.

7. Тема досвіду: Програма «Правоосвітньої та правовиховної роботи»
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Мурдід Ольга Олексадрівна, педагог-організатор.

8. Тема досвіду: Нетрадиційні прийоми конструювання сучасного уроку за методиками розвитку критичного мислення та особистісно орієнтованого навчання.
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Циганок Людмила Василівна, учитель української мови та літератури.

9. Тема досвіду. Формування навичок дослідницької діяльності учнів у навчально – виховному процесі на уроках фізики
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Бойко Лариса Григорівна, учитель української мови та літератури.

10. Тема досвіду: Розвиток у старшокласників узагальненого експериментального вміння вести природничо-наукові дослідження методами фізичного пізнання.
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Бойко Віктор Анатолійович, учитель фізики та астрономії.

11. Тема досвіду: Використання технології випереджаючого навчання на уроках історії.
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Потапчук Володимир Миколайович, учитель історії та правознавства.

12. Тема досвіду: Використання комп’ютерів в управлінні окремими ланками навчально-виховного процесу.
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Макаревич Олександр Андрійовичич, учитель географії.

13. Тема досвіду: Впровадження сучасних інформаційних технологій з метою нтеграції предметів художньо-естетичного циклу.
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Олійник Людмила Василівна, учитель музики та образотворчого мистецтва.

14. Тема досвіду: Впровадження сучасних інформаційних технологій з метою нтеграції предметів художньо-естетичного циклу.
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Мотузко Світлана Борисівна, учитель української мови та літератури.

Анотація

Тема досвіду: Формування ключових компетентностей учнів на уроках світової літератури шляхом використання методики розвитку критичного мислення.
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Чужа Віра Миколаївна, учитель світової літератури.
Актуальність досвіду визначає впровадження таких методів навчання, які розвивають уміння самостійно вчитися, критично мислити, здатність до самопізнання і самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності, навички, необхідні для життєвого і професійного вибору.
Новизна досвіду полягає у створенні моделей формування критичного мислення. Ефективними прийомами та способами формування критичного мислення є вивчення понять, навчальний критичний аналіз, рецензування, обговорення прочитаного, написання есе, доказ або спростування гіпотези.
Даний досвід роботи з розвитку критичного мислення забезпечує:
 • максимальне наближення дитини до літератури, занурює її в художній текст, стимулює культуру мислення, посилення мотивації;
 • розвиток навичок аналізу літературного твору та критичного матеріалу до теми, що вивчається, уміння зіставляти факти;
 • формування життєвих компетенцій учнів: комунікативних, соціальних, полікультурних, інформаційних, саморозвитку та самоосвіти, продуктивної творчої діяльності;
 • розкриття учня як особистості, набуття впевненості у своїх силах.
Досвід учителя дає позитивні результати. Учні мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, вирізняються високим рівнем критичного мислення і загальної ерудиції. Беруть активну участь у олімпіадах та конкурсах різного рівня.
Досвід учителя рекомендований для вчителів світової та художньої культури.
Досвід роботи схвалений Радою районного методичного кабінету, протокол №6, від 10.04.2013 року

Завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Згурівської районної державної адміністрації К.В.ШипкоАнотація

Тема досвіду: Технологія формування та розвитку критичного мислення учнів початкової ланки.
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Білявська Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів.
Актуальність досвіду визначає формування особистості, готової жити у світі, що постійно змінюється, здатної до самоосвіти та самовдосконалення, до прийняття ефективних рішень.
 Новизна досвіду полягає в організації активної пізнавальної діяльності учнів, що сприяє емоційному, духовному та інтелектуальному розвитку школярів. Першовартісними чинниками розвитку дитини є самостійність, самоорганізованість, відповідальність, уміння спілкуватися і працювати, уміння вчитися.
Даний досвід роботи з розвитку критичного мислення забезпечує:
 • високий інтелектуальний розвиток учнів початкової ланки;
 • розвиток інтересу до навчання;
 • створення атмосфери довіри та взаємоповаги між учителем та учнями, захоплення спільною творчою діяльністю;
 • розвиток умінь відстоювати власну думку, критично ставитися до себе та до інших;
 • розв'язання питань розвитку умінь учнів самостійно осмислювати навчальний матеріал, виконувати нестандартні завдання, робити висновки.
Досвід учителя дає позитивні результати. Застосування стратегій критичного мислення усунуло проблему низького рівня знань учнів.
Досвід рекомендований для вчителів початкових класів.
Досвід роботи схвалений Радою районного методичного кабінету, протокол №6, від 10.04.2013 року

Завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Згурівської районної державної адміністрації К.В.Шипко
Анотація
Тема досвіду: Використання мультимедійних технологій на уроках іноземної мови.
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Остапенко Вікторія Миколаївна, учитель іноземної мови.
Актуальність досвіду в тому, що сама природа мережі Internet впливає на процес засвоєння іноземної мови, перетворює його на „інакше навчання”, аніж таке, яким воно завжди було до впровадження сучасних інформаційних технологій.
Новизна досвіду в тому, що Internet містить безмежну й невичерпну кількість джерел для навчання іноземної мови, надає тим, хто вивчає іноземну мову, можливість майже без обмежень спілкуватися цією мовою у віртуальному просторі (електронна пошта, чати, форуми, блоги та ін.) Для старшокласників це є інформаційним джерелом для виконання проектних та наукових робіт, основним засобом пізнавальних потреб.
Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем презентацій, призводить до:
 • підвищення якісного рівня використання наочності;
 • підвищення продуктивності заняття;
 • установлення міжпредметних зв’язків;
 • з’являється можливість організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керівництвом викладачів;
 • вчитель, що створює презентацію, змушений звертати величезну увагу на логіку подання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;
 • змінюються на краще взаємини з учнями, "далекими" від англійської мови, особливо тих, хто захоплюється комп’ютерною технікою;
 • змінюється ставлення до комп’ютера – учні починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь – якій галузі людської діяльності.
Досвід учителя дає позитивні результати. Учні мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, вирізняються високим рівнем творчого мислення і загальної ерудиції. Беруть активну участь у олімпіадах та конкурсах різного рівня.
Досвід рекомендований для вчителів іноземної мови..
Досвід роботи схвалений Радою районного методичного кабінету, протокол №6, від 10.04.2013 року

Завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Згурівської районної державної адміністрації К.В.Шипко
Анотація

Тема досвіду: Використання мультимедійних засобів навчання під час вивчення теми із всесвітньої історії «Провідні держави світу в 20 – 30-х рр. XXст.».
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія –школа І ступеня», Київської області, Сухенко Володимир Вікторович, учитель історії та правознавства.
 Актуальність досвіду вчителя полягає в тому, що аналізуючи економічні труднощі найбільш розвинутих країн світу США, Англії, Франції в 20 – 30-х рр. минулого століття, учитель показує шляхи виходу їх із кризи. При цьому порівнює економічне становище України на сучасному етапі, яке характеризується як кризове, з тими процесами, які відбулися в 20 - 30-х рр. у найбільших державах світу, тобто шляхи виходу їх із кризи в ті роки можуть бути повчальними для нинішньої України.
 Новизна роботи полягає в тому, що в ній учитель із власного досвіду показує шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії, вироблення в них особистого ставлення до певних історичних подій, власної їх оцінки.
 На прикладі запропонованих уроків детально розкриваються активні форми роботи з учнями, які можуть використовувати вчителі на своїх уроках. Робота викликає інтерес ще й тим, що в ній багато ілюстрацій, діаграм, що сприяє глибшому засвоєнню знань учнями.
Досвід дає позитивні результати, його можна рекомендувати для поширення серед учителів історії.

Досвід роботи схвалений Радою районного методичного кабінету, протокол №6, від 10.04.2013 року

Завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Згурівської районної державної адміністрації К.В.Шипко
Анотація
Тема досвіду: Програма «Школа сприяння здоров’ю»
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Журавська І.М., соціальний педагог
Програма спрямована на впровадження здоров’язберігаючих, здоров’яформуючих та здоров’язміцнюючих технологій у навчально-виховному процесі. Розроблені нові форми навчально-виховної діяльності сприяють удосконаленню технології валеологізації навчально-виховного процесу, підвищенню рівня фізичного, психічного, духовного здоров’я учнів, формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.
Реалізація програми розширить в освітньому середовищі спектр профілактичних заходів щодо виховання у школярів культури здорового способу життя, забезпечить підвищення у підлітків самооцінки та навчить робити власний вибір у бік мотивації на здоровий спосіб життя, усвідомлення особистої і громадянської відповідальності за своє майбутнє.
Програма складена для учнів 1-11 класів та їх батьків, класних керівників та вчителів-предметників.
Програма схвалена Радою районного методичного кабінету, протокол №6, від 10.04.2013 року

Завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Згурівської районної державної адміністрації К.В.Шипко
Анотація
Тема досвіду: Гуманізація навчально-виховного процесу – ефективна умова розвитку учня. Програма морального виховання «Виховання серця»
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Висовень Валентина Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель етики.
Актуальність досвіду визначає формування гуманної особистості, готової жити у світі, що постійно змінюється, здатної до самоосвіти та самовдосконалення, до прийняття ефективних рішень.
 Новизна досвіду полягає в створенні цілісної моделі навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі на основі ціннісного ставлення до людини.
Даний досвід гуманістичного виховання забезпечує:
 • створення культурно-виховного середовища, у якому відбувається вільний вибір особистістю способів творчої самореалізації, її саморозвиток у гармонії із собою і суспільством;
 • творчий пошук змісту, методів, форм і засобів виховання;
 • свободу і творчість як вихованців, так і вихователів;
 • глибоку духовну єдність у взаєминах учителя й учня;
 • посилення діалогічного характеру спілкування з учнями;
 • єдність поваги і вимогливості у спілкуванні з учнями.
Досвід заступника дає позитивні результати. 80 % учнів НВК мають високий рівень вихованості, високий рівень культури мають учителі, що сприяє інтерактивній організації навчально-виховної діяльності закладу.
Досвід адресований заступникам директорів з навчально-виховної та виховної роботи, класоводам, класним керівникам, учителям-предметникам.
Досвід роботи схвалений Радою районного методичного кабінету, протокол №6, від 10.04.2014 року
Програма морального виховання «Виховання серця» спрямована на реалізацію гуманістичної системи виховання і ґрунтується на цінностях добра, доброзичливості, поваги до гідності дитини.
У програмі «Виховання серця» присутні ідеї гуманізації, здійснення виховання в контексті культури, підтримка й розвиток індивідуальності.
Мета й основні завдання програми:
 • формування ціннісного ставлення до природи як спільного дому людства, до норм культурного життя, до соціального устрою людського життя;
 • формування способу життя, гідного людини, активної життєвої позиції;
 • розвиток здатності до індивідуального вибору життєвого шляху.
Реалізація програми дасть змогу навчити учнів любити Батьківщину, людей, здатних своєю працею самовіддано служити народу; виховувати в собі волю, мужність, цілеспрямованість, доброту, уміння тримати слово; боротися з виявленими в собі, своїх товаришах марнославством, пихатістю, жорстокістю, байдужістю; берегти свою гідність і честь, допомагати безкорисливо всім, хто потрапив у біду, виявляти доброту й турботу про людей у повсякденному житті; розвивати свої творчі здібності.
Зміст програми:
1-4 класи «Азбука моральності»
5 клас «Світ починається з мене»
6 клас «Прагнення до самовдосконалення»
7 клас «Даруй людям равдість»
8 клас «Краса врятує світ»
9 клас «Життя людини – найвища цінність»
10 клас «Сенс мого життя»
11 клас «Вершина успіху».
Актуальні форми проведення уроків моральності: години спілкування, ігри-заняття, ігри-вправи, свята, виховні години, відверті розмови, уроки милосердя, конкурси, практикуми, скринька побажань, уроки рідної землі, родинні зустрічі, дні творчості і фантазії, створення Книги дружби, Книги людей із чистою совістю.
Програма рекомендована для вчителів етики, класоводів, класних керівників.
Програма схвалена Радою районного методичного кабінету, протокол №6, від 10.04.2014 року

Завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Згурівської районної державної адміністрації К.В.ШипкоАнотація
Тема досвіду: Програма «Правоосвітньої та правовиховної роботи»
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Мурдід Ольга Олексадрівна, педагог-організатор.
Мета програми: удосконалення правового виховання школярів, формування соціально активної особистості, яка знає і реалізує свої права.
Завдання програми:
 • проведення науково-обгрунтованої організаторської діяльності по розповсюдженню правових знань;
 • забезпечення підвищення рівня знань неповнолітніх українського законодавства;
 • виховання у молодого покоління поваги до закону;
 • формування знань, умінь і навичок прийняття правильних правових рішень;
 • захист прав дітей і підлітків, прав і свобод людини і громадянина.
Зміст програми реалізується на класних годинах, загальношкільних заходах. Основною формою є бесіда, у процесі якої учні отримують теоретичні знання. Поряд з бесідою використовуються такі форми як ділова гра, практикум, усний журнал, конкурс малюнків і газет, вікторина, круглий стіл, захист проектів, конкурс творів, рольові ігри, зустрічі з представниками правоохоронних органів, тренінги, моделювання, тестування.
Основні напрямки програми:
1.Правила спілкування
2.Правила поведінки
3.Я – громадянин
4.Права дитини
5.Адміністративна і карна відповідальність
6.Асоціальна поведінка
7.Шкільне самоврядування як засіб правового виховання учнів
Для батьків на основі даної програми розроблений цикл лекцій з правової тематики.
Програма розрахована на 11 років і призначена для учнів 1-11 класів, класоводів, класних керівників.
Програма схвалена Радою районного методичного кабінету, протокол №6, від 10.04.2013 року

Завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Згурівської районної державної адміністрації К.В.ШипкоАнотація досвіду роботи
учительки української мови та літератури Згурівської гімназії
Циганок Людмили Василівни
Тема досвіду. Нетрадиційні прийоми конструювання сучасного уроку за методиками розвитку критичного мислення та особистісно орієнтованого навчання.
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Циганок Людмила Василівна, учитель української мови та літератури.
Актуальність досвіду полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови; у формуванні особистості, готової до активної, творчої діяльності у всіх сферах життя демократичного суспільства.

Новизна досвіду полягає у створенні моделей уроків української мови та літератури, які передбачають розробку індивідуальної освітньої траєкторії розвитку для кожної дитини.

Даний досвід роботи забезпечує:
 • розвиток і вдосконалення загальнопізнавальних, контрольно-оцінних та творчих умінь учнів;
 • розвиток уміння користуватися різними способами інтегрування інформації;
 • розвиток уміння творчо інтерпретувати наявну інформацію;
 • уміння вибудовувати конструктивні взаємовідносини з іншими людьми;
 • адекватне ставлення до критики;
 • активну життєву позицію;
 • створення умов для варіативності і диференціації навчання.
Досвід учителя дає позитивні результати. Учні мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, вирізняються високим рівнем критичного мислення і загальної ерудиції. Беруть активну участь у олімпіадах та конкурсах різного рівня. Результатом цього є участь та призові місця учнів у І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з української мови та літератури. У 2010 році її учениця зайняла І місце в ІІІ турі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика.
Циганок Л.В. ділиться досвідом з колегами гімназії, району. Виступає на різноманітних методичних заходах з питань самореалізації учня, організації профільного навчання, проектування в навчально-виховній і методичній роботі, інноваційних підходів до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою виховання в них стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності.
Циганок Л.В. не лише викладач свого предмета, а й краєзнавець і народознавець, психолог і майстер художнього читання, розуміється на музиці, малярстві, скульптурі, інших творах мистецтва і людської духовності. ЇЇ головне завдання – вивільнити, розкути думку учня, виховати з нього творчу людину, естета, окрилити талант.
У 2011 році створила навчальний посібник «Диктант як форма контролю навчальних досягнень учнів з української мови для 9 класу». У посібнику соціокультурна лінія навчання мови реалізується через систему текстів, які слугують меті оволодіння школярами національними й загальнолюдськими культурними і духовними цінностями, а також нормами, що регулюють стосунки між поколіннями, націями, сприяють естетичному й морально-етичному розвиткові особистості, що забезпечує соціокультурну компетенцію. Зміст текстів сприяє осягненню світогляду українського народу, його історії, культури, таких рис української ментальності як працьовитість, доброзичливість, толерантність, віра в свій народ.
Досвід роботи схвалений Радою районного методичного кабінету, протокол №6, від 10.04.2013 року

Завідуюча РМК відділу освіти Згурівської РДА К.В.Шипко


Ректору Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів Клокар Наталії Іванівні
Подання
З метою експертної оцінки щодо представлення на обласну педагогічну виставку «Освіта Київщини» та атестації автора на присвоєння педагогічного звання «Учитель – методист» методичний кабінет відділу освіти Згурівської районної державної адміністрації подає матеріали з досвіду роботи вчителя фізики Згурівської гімназії Бойко Лариси Григорівни:

Дослідницькі задачі на уроках фізики
 Матеріали були розглянуті, схвалені і затверджені радою райметодкабінету ( Протокол № 6 від 17. 02. 2011року) та рекомендовані для використання учителями фізики.

Начальник відділу освіти Згурівської райдержадміністрації В. А. Бойко 

Анотація досвіду роботи учительки фізики Згурівської гімназії Бойко Лариси Григорівни
Тема досвіду. Формування навичок дослідницької діяльності учнів у навчально – виховному процесі на уроках фізики
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Бойко Лариса Григорівна, учитель української мови та літератури.
Актуальність досвіду визначає впровадження таких методів навчання, які сприяють розвитку вміння розв’язувати задачі, експериментувати, технічно мислити і в сукупності – розвивати творчі здібності школярів в умовах впровадження нової парадигми освіти.
Новизна досвіду полягає у створенні моделей формування навичок дослідницької діяльності. Ефективними методами та прийомами дослідницької діяльності є аналіз фактів та явищ, формулювання дослідницьких завдань, висування гіпотези, розв’язання цього завдання тощо. Крім цього, у процесі роботи учень оволодіває експериментальним методом дослідження, методом моделювання досліджуваних явищ і закономірностей та іншими науковими методами.
Даний досвід роботи з формування дослідницької діяльності забезпечує:
 • формування універсальних способів навчальної діяльності, що дає імпульс до саморозвитку, до самоаналізу, самоорганізації, самоконтролю та самооцінки;
 • озброєння учнів раціональним підходом до пізнання й практичної діяльності;
 • мимовільне запам'ятовування навчального матеріалу і засвоєння алгоритму наукового дослідження;
 • розвиток творчих здібностей.
Досвід учителя дає позитивні результати. Переважна більшість учнів має високий та достатній рівень навчальних досягнень. Вони стають переможцями та призерами І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики, щорічно беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі «Левеня» та інших природничих конкурсах.
Бойко Л. Г. охоче ділиться своїм досвідом з питань профільного навчання, використання інформаційних технологій, роботи з обдарованими учнями з колегами гімназії та інших шкіл району під час проведення відкритих уроків, на засіданнях педагогічної ради, на семінарах. На допомогу вчителям фізики у 2011 році Бойко Л. Г. створила навчальний посібник «Дослідницькі задачі на уроках фізики».

Завідуюча РМК відділу освіти Згурівської РДА К. В. Шипко


Анотація

Тема досвіду: Розвиток у старшокласників узагальненого експериментального вміння вести природничо-наукові дослідження методами фізичного пізнання.
Адреса досвіду: Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня», Київської області, Бойко Віктор Анатолійович, учитель фізики та астрономії.
Актуальність досвіду визначає формування в учнів наукового світогляду й відповідного стилю мислення, екологічної культури, розвитку в них експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення.
Новизна досвіду полягає в організації освітньої діяльності на засадах гуманітаризації й демократизації освіти, врахування пізнавальних інтересів і намірів учнів щодо обрання подальшого життєвого шляху, диференціації змісту і вимог щодо його засвоєння залежно від здібностей і освітніх потреб старшокласників.
Даний досвід роботи забезпечує:
 • максимальне оволодіння учнями методологією природничо-наукового-пізнання і науковим стилем мислення;
 • високий рівень формування в учнів загальних методів та алгоритмів розв’язування фізичних задач різними методами, евристичних прийомів пошуку розв’язку проблем;
 • високий рівень розвитку експериментальних умінь і дослідницьких навичок, формування в учнів особистісного досвіду експериментальної діяльності, оволодіння досвідом практичної діяльності людства;
 • демонстрацію прикладного спрямування фізики, розвиток політехнічного світогляду і конструкторських здібностей учнів.
Досвід учителя дає позитивні результати. Під час проведення дослідницького фізичного експерименту учні виявляють високий рівень пізнавальної самостійності, обирають адекватні методи й засоби дослідження, планують та здійснюють експеримент, обробляють його результати й роблять висновки.
Досвід учителя рекомендований для вчителів фізики та астрономії.
Досвід роботи схвалений Радою районного методичного кабінету, протокол №6, від 10.04.2013 року

Завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Згурівської районної державної адміністрації К.В.Шипко


Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz