Субота, 08.05.2021, 21:15
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344 затверджено Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Серед основних завдань Національної стратегії є побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім»ї за освіту і виховання дітей.

Ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року №1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Відповідно до Орієнтирів виховання учнів здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави. На основі Орієнтирів діє в Згурівському НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня» гуманістична виховна система.

Модель гуманістичної виховної системи гімназії відбиває розуміння виховання не як штучно вигаданої «роботи» (певної кількості заходів), а як способу життя класного, гімназійного колективів з певними законами, традиціями, з чітко окресленою структурою прав і обов»язків. Виховна система ґрунтується на цінностях добра, доброзичливості, поваги до гідності дитини.

Вирішальним фактором впровадження принципу гуманізму в реальне життя гімназії є створення в ній особистісно орієнтованого виховного середовища, яке визначається як сукупність ціленаправлено створених соціальних і педагогічних умов, які забезпечують розвиток духовно збагаченої особистості з гармонійним поєднанням загальнолюдських та національних цінностей, здатної до соціального самовизначення та самореалізації.

Систематизуючим фактором, який визначає і утверджує виховну систему гімназії, є конкретизовані мета і завдання. З ними узгоджують дії вчителів та учнів, зміст, методи, організацію виховної роботи й інші компоненти. Вихідною позицією у визначенні принципів виховання в гуманістичній педагогіці є відмова від концепції формування особистості, а утверджується концепція сприяння розвитку особистості.

Особливої ваги набуває питання патріотичного виховання підростаючого покоління.

У 2012-2013 н.р. методичне об»єднання працювало другий рік над науково-методичною проблемою «Реалізація цілей, завдань, принципів індивідуальної підтримки морального розвитку особистості», продовжувало реалізовувати науково-методичну проблему гімназії (третій рік) «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя», реалізовувало мету і завдання гуманістичної системи виховання в гімназії. Класоводи працювали за Програмою виховної роботи Л.Цілик «Ти – людина», яку адаптували до умов класних колективів.

На початку 2012-2013 навчального року відбулася традиційна зустріч із керівником районного методичного об»єднання з питань технологій колективного планування виховної роботи класного колективу на рік.

У жовтні відбулося засідання МО (форма проведення: проблемний семінар) «Інноваційні підходи до виховання творчої індивідуальності учнів. Індивідуалізація виховного процесу відповідно до формули «від саморозвитку – до самовиховання». Пройшов практикум «Тренінг як комплекс інтерактивних форм виховної роботи» та зустріч із практичним психологом «Секрети виховання. Рецепти для вихователя». Ухвалили розробити тематику лекторію для батьків «Уроки духовного оновлення».

У грудні відбулося засідання МО (форма проведення: семінар-практикум) «Трансформація закладу освіти в Школу сприяння здоров»ю. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя». Організували  взаємовідвідування годин класного керівника та позакласних заходів «Технології формування мотивації на здоровий спосіб життя. Позитивне емоційне забарвлення фізкультхвилинок». Спільно з дітьми і батьками створили міні-проекти «Життя – це творчість».

У січні відбулося засідання МО (форма проведення: «проблемний міст») «Реалізація цілей, завдань, принципів у системі гуманістичного виховання. Виховна система гімназії як середовище формування життєтворчих компетентностей учнів». Розглядалася гуманно-особистісна технологія Ш.Амонашвілі, обговорили актуальну тему «Криза духовності». Білявська Н.А. поділилася досвідом «Організація науково-методичної роботи із проблем гуманістичного виховання, дала практичні поради «Електронне портфоліо вихователя». Виступили психолог Савєльєва І.О. та соціальний педагог Журавська І.М. «Проблеми етики спілкування вчителя з учнями».

У березні відбулося засідання МО (форма проведення: педагогічний практикум) «Робота з батьками – запорука успішного впровадження виховної системи гімназії». Обговорили нові шляхи взаємодії вчителя з батьками учнів, керівник МО дала поради для молодих класоводів Якимович В.В. та Анатієнко О.В. «Виявлення й активізація виховних можливостей сім»ї». На батьківських зборах класоводи презентували виховні системи класів. До\свідом роботи з питання «Вплив особистого авторитету батьків на формування морально-ціннісних взаємин з дітьми» поділилися Білявська Н.А., Сита Т.В.

У травні члени МО оформили матеріали «Успішні учні – щасливі люди! Щаслива людина – щаслива Україна!»

У  2012 – 2013 навчальному році виховна діяльність педагогів була спрямована на формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального, природного довкілля та самої себе, з урахуванням основних положень Конституції України згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», Програмою «Основні орієнтири виховання» (1-11 класи). Продовжувалась робота щодо проектування та моделювання виховних систем класів із залученням батьків, громадськості. Класні керівники та класоводи створювали нові моделі виховної діяльності, здійснювали пошук ефективних технологій виховання та оригінальних ідей.

У лютому 2013 року пройшов Тиждень творчості класоводів «Дзвенить струмочком рідна мова». Особливою продуманістю, науковістю та творчістю традиційно вирізнялися методичні портфоліо класоводів 1-4-х класів. Це спосіб фіксації, накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму класовода і вміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності. Кожен класовод має власний стиль роботи,  усіх їх об’єднує спільна мета: шляхом використання оптимальних педагогічних форм, методів та прийомів виховання, особистим прикладом забезпечити процес набуття школярами соціального досвіду, формування особистісних рис громадян України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, трудової, екологічної культури.

 Також були представлені стінні газети-колажі «Знайомтесь – це ми!» Усі класоводи до презентацій учнівських колективів за допомогою фотогазет підійшли творчо, нестандартно, усі газети були різними, виконаними на високому естетичному рівні.

Протягом навчального року  змістовно було організовано дозвілля школярів. Керуючись інтересами і потребами учнів, в школі створені достатні умови, які дають кожній дитині можливість реалізувати свої здібності, самовизначитись у різних видах діяльності. Усі заходи були проведені в зазначені терміни й на достатньому організаційному та художньо-естетичному рівнях.

              Класне учнівське самоврядування як ланка виховної системи гімназії, забезпечувало  комплексний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої й  систематичної участі у вирішенні важливих  питань життя класу. 

У 2010-2011 н.р. учні початкових класів розпочали реалізовувати систему учнівського самоврядування через дитяче об»єднання «Країна барвінкова» і продовжували цю роботу в 2012-2013 н.р. Це гра-подорож. Кожен клас має Свою емблему і девіз. Основний принцип діяльності об»єднання – мандрівка по 7 стежинах: Стежина «Пам»яті», Стежина «Народної мудрості», Стежина «Доброти», Стежина «Радості», Стежина «Трудівниця», Стежина «Зелена», Стежина «Богатирська».

Мета гри-подорожі: об»єднати і спрямувати  зусилля на добро і корисні справи, розвиток творчих нахилів особистості, її талантів, виявляти обдарованих і здібних дітей, створювати сприятливі умови для самовираження дітей у різних видах діяльності, виховувати учнів на традиціях, звичаях, фольклорних джерелах свого народу, рідного краю, національної культури, мови.

Однією  з  основних  проблем  у  виховній  роботі  з  учнями  є  налагодження  індивідуального  підходу  до  кожної  особистості,  розвиток  творчого  потенціалу  дитини  та  профілактична  робота,  направлена    на  правовий  аспект  у  вихованні  учнів.  Адже  кожна  дитина -  це  особистість.  А  кожна  особистість  потребує  творчого  підходу,  великого  терпіння  і  любові  з  боку  вчителя,  вихователя.  Тільки  при  такому  підході  до  справи  є  шанс  розкрити   і  розвинути  усі  кращі  сторони  чутливої  дитячої  душі,  творчого  потенціалу  дитини.

Методична робота буде спрямовуватися на розвиток гармонійних стосунків учителя й учня, формуватимуться уміння учителів плідно працювати з учнями,  враховуючи індивідуальний підхід, інтереси й запити учнів та батьків.

У планах роботи класоводам слід передбачити заходи щодо відзначення важливих пам»ятних та ювілейних дат 2013-2014 навчального року, сланувати заходи до 200-річчя Т.Шевченка (2014 рік - рік Т.Г.Шевченка), під час планування врахувати накази та інструктивно-методичні листи Міністерства з питань виховної роботи.

Основними завданнями у 2013-2014 навчальному році будуть:

Формування  рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів.

Виховання духовної культури особистості, поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки.

Утвердження принципів гуманізму, загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам'яті.

Формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря.

Забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я.

Формування екологічної культури учнів.

Створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, допомога знайти кожному справу до душі.

Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.

Зміцнення служби соціального та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям.

Доцільне використання можливостей позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

А за результатами проведеного практичного і теоретичного аналізу діяльності в цілому класоводи знову роблять висновок, що основними положеннями сучасної концепції гуманізації виховання є:

визнання пріоритету особистості, її унікальності;

співробітництво всіх суб»єктів педагогічного процесу в розв»язанні навчально-виховних завдань;

опора на загальнолюдські і національні духовні цінності;

широкий культурологічний підхід до вибору виховних технологій;

гуманізація виховного середовища, міжособистісних стосунків у всіх підсистемах педагогічної навчально-виховної системи;

засудження і безумовне усунення з педагогічної практики методів адміністрування, примусу, авторитаризму, волюнтаризму;

звернення до скарбниці народної педагогічної думки і досвіду.

 

 

 

 

Відомості про членів методичного об»єднання

 

Прізвище вчителя

Освіта

Пед. Стаж

Категорія

Звання

Фах

Який предмет викладає

1.

Білявська Н.А.

вища

19

вища, «учитель-методист»

учитель початкових класів

класовод, учитель 2 класу

2.

Сита Т.В.

вища

6

спеціаліст ІІ категорії

учитель початкових класів

класовод, учитель 1 класу

3.

Анатієнко О.В.

вища

3

спеціаліст

учитель початкових класів

класовод, учитель 4  класу

4.

Якимович В.В.

молодший спеціаліст

2

 спеціаліст

учитель з початкової освіти

класовод, учитель 3 класу

 

 

 

 

Науково –методичні проблеми класоводів

2013-2014 н.р.

Прізвище, ім»я, по батькові вчителя

Науково-методична проблема

1.

Білявська Н.А.

Самовиховання учнів, саморозвиток їх суспільно цінних якостей та створення умов для самореалізації як неповторної індивідуальності

2.

Сита Т.В.

Виховання зацікавленості та допитливості учнів

3.

Анатієнко О.В.

Виховання в дітей почуття дружби і товаришування

4.

Якимович В.В.

Виховання на позитивному досвіді як шлях до особистісного зростання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема засідання

 

 

 

І засідання

Вступ

Комплексне планування – основа наукового управління виховною роботою

Форма проведення: семінар

Серпень

 

1.

 Технологія оновлення виховного процесу. Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у 2013-2014 н.р. (від 08.07.13 №1/9-480)

Перші кроки до вершин педагогічної майстерності. Методика організації позакласної роботи. Вимоги до плану виховної роботи, зміни в структурі плану

Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

Програма реалізації гуманістичної системи виховання в гімназії. Виховна система класу – структурний компонент виховної системи гімназії

Програми виховної роботи у початкових класах. 2013-2014 н.р. - Програма виховної роботи в 1-4 класах «Ти – людина», Програма морального виховання «Виховання серця» (другий рік впровадження).

Обговорення рекомендацій Міністерства освіти, серпневої конференції учителів

Дотримання Етичного кодексу вчителя

Корекція та затвердження плану роботи МО на 2013-2014 н.р. Портфоліо МО

Огляд освітянських науково-методичних журналів «Організація виховного середовища у початкових класах засобами навчальних предметів»

 

Сита Т.В.

Білявська Н.А.

Сита Т.В.

Сита Т.В.

Усі члени МО

Усі члени МО

Усі члени МО

Усі члени МО

Якимович В.В.

2.

Результати реалізації системи учнівського самоврядування для учнів 1-4 класів через дитяче об»єднання «Країна барвінкова»

 

Білявська Н.А.

3.

Створення умов для успішної адаптації учнів 1 класу до системи навчання і виховання в початковій школі в умовах гуманістичної системи виховання

 

Сита Т.В.

4.

Діагностика співпраці учителя і учня. Вхідне діагностування. Анкета №1

 

 

5.

Спланувати заходи до 200-річчя Т.Шевченка

Про участь у конкурсах учнів і вчителів

 

Усі члени МО

6.

Зустріч із керівником районного методичного об»єднання педагогів-організаторів «Технологія колективного планування виховної роботи класного колективу на рік»

 

Мурдід О.О.

7.

Бібліографічний огляд

Завдання:

1.Внести корективи у Програму реалізації системи учнівського самоврядування для учнів 1-4 класів «Країна барвінкова»

2.Скласти графік відкритих виховних годин

3.Підготувати презентації «Виховна система класу як спосіб організації життєдіяльності учнів»

 4.Брати участь у Школі передового педагогічного досвіду класних керівників району, Згурівського НВК

5.Врахувати в своїй діяльності результати перевірки планів виховної роботи адміністрацією гімназії

6.Визначити рівень вихованості учнів

7.Здійснити огляд інформаційних та класних куточків

8.Підготувати  звіт  про  відвідування  учнями Згурівського НВК  та  прийняті  міри,  щодо  попередження  пропусків  занять  без  поважних  причин

 

 

Сита Т.В.

Усі члени МО

Сита Т.В.

Усі члени МО

Усі члени МО

Усі члени МО

Усі члени МО

 

 

Тема засідання

 

 

 

ІІ засідання

Інноваційні підходи до виховання творчої індивідуальності учнів

Індивідуалізація виховного процесу відповідно до формули «від саморозвитку – до самовиховання»

Форма проведення:проблемний семінар

Жовтень

 

1.

Педагогічні аспекти виховання духовної культури особистості. Творча особистість – головна мета виховання

Взаємовідвідування виховних годин та позакласних заходів «Методи і прийоми вивчення особистості учня»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Усі члени МО

 

Усі члени МО

2.

Зустріч із психологом «Психологічні особливості формування класного колективу»

Практикум «Методика вивчення учнівського колективу»

 

Практ. психолог Савєльєва І.О.

Мурдід О.О., керівник МО класних керівників

3.

Огляд творчої лабораторії класовода Білявської Н.А. «Моделювання виховних заходів за особистісно орієнтованою технологією»

 

Усі члени МО

4.

Зустріч із практичним психологом «Проектування розвитку особистості в колективі»

 

Савєльєва І.О.

Члени МО

5.

Розробка тематики лекторію для батьків «Як виховати справжню Людину» (із творчої спадщини В.О.Сухомлинського)

 

Усі члени МО

6.

Новини психолого-педагогічної літератури «Психологічні вікові кризи дітей»

 

Анатієнко О.В.

Сита Т.В.

 

Завдання:

1.Провести лекторій для батьків протягом року «Психологічні вікові кризи дітей. Як виховати справжню Людину»

2.Провести моніторингові дослідження життєвих орієнтацій учнів початкових класів

3.Кожному класоводу підготувати проект «Система позакласної роботи в НВК як засіб формування творчих компетентностей учнів»

 

 

Усі члени МО

 

Тема засідання

 

 

 

ІІІ засідання

Трансформація закладу освіти в Школу сприяння здоров»ю

Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя

Форма проведення: семінар-практикум

Грудень

 

1.

Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя та культури здоров»я в учнів. Із досвіду роботи слухача ООЗО «Впровадження здоров»язберігаючих та здоров»яформуючих технологій у практику роботи Школи сприяння здоров»ю»

Панорама методичних перспектив «Створення освітньо-оздоровчого виховного простору в НВК». Взаємовідвідування виховних годин та позакласних заходів

 

Журавська І.М. – соц. педагог

 

 

 

 

Усі члени МО

2.

Практикум «Вирішення психолого-педагогічних проблем попередження шкідливих звичок у молодших школярів»

 

 

Соціальний педагог Журавська І.М.

Усі члени МО

3.

Розробка тематики бесід із батьками «Зміст, форми та методи виховної роботи з формування культури здоров»я молодшого школяра»

 

Усі члени МО

4.

Результати викладання предмета Основи здоров»я у початкових класах на засадах розвитку життєвих навичок

 

Усі члени МО

5.

 Презентація системи роботи класних колективів з формування культури здоров»я особистості

 Звіти по самоосвіті «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя»

 

Усі члени МО

 

Завдання:

1.Познайомится з Програмою психолого-валеологічних тренінгів

2.Змоделювати для учнів 1-4 класів цикл валеологічних занять, які спрямовані на формування потреб та навичок ведення здорового способу життя

 3.Організувати зустріч із практичним психологом Жиглій І.О. «Збереження психічного та психофізичного здоров»я, запобігання психічному перевантаженню»

 

 

 

 

Тема засідання

 

 

 

ІV засідання

Реалізація цілей, завдань, принципів у системі гуманістичного виховання гімназії.

Виховна система гімназії як середовище формування життєтворчих компетентностей учнів

Форма проведення – «проблемний міст»

Січень

 

1.

Зустріч із адміністрацією НВК та батьками «На шляху до гармонії розуму і серця. Гармонія краси духовного простору гімназії» («проблемний міст»)

 

Сита Т.В.

 

Усі члени МО

2.

Практичні поради «Все світле й вічне, чисте й тепле в нашому вчительському житті – від дітей»

 

Білявська Н.А.

3.

Із досвіду роботи «Гармонія інтересів особистості й колективу в процесі виховання»

 

Усі члени МО

4.

Зустріч із психологом «Мелодія починається з першої ноти. Саме вона визначає її характер. Початкова школа – своєрідна нота шкільного життя»

Анкетування учнів із метою вивчення сучасних дієвих форм співпраці учителів, учнів, батьків

 

Практичний психолог Савєльєва І.О.

 

Усі члени МО

5.

Сторінками авторського семінару академіка Ш.О.Амонашвілі «Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому процесі»

 

Усі члени МО

6.

Новини в світі психології

 

Практичний психолог

Савєльєва І.О.

 

Завдання:

1.Обробити результати анкетування

2.Обговорити результати «проблемного мосту»

 

 

Усі члени МО

Усі члени МО

 

Тема засідання

 

 

 

V засідання

Робота з батьками – запорука успішного впровадження виховної системи гімназії

Форма проведення – педагогічний практикум

Березень

 

1.

Проблема відносин між світом дитини і світом дорослих. Гуманізація педагогічної і батьківської позиції

 

Усі члени МО

2.

Практикум «Сім»я як колектив, що виховує підлітка»

 

Сита Т.В.

3.

Практичні поради «Виховуємо обдарованих дітей»

 

Білявська Н.А.

4.

Зустріч із практичним психологом і батьками «Говоріть дитині правду. Крапля брехні повертається морем недовіри»

 

Практичний психолог Савєльєва І.О.

5.

Із досвіду роботи з батьками «Форми взаємодії дорослих і дітей з метою розв»язання особистісно значущих проблем»

 

Якимович В.В.

Анатієнко О.В.

6.

День захисту виховних систем класів за участю батьківської громади

Взаємовідвідування виховних годин та позакласних заходів

Участь у щорічній районній педагогічній виставці

Звіти по самоосвіті

 

Усі члени МО

Усі члени МО

 

Усі члени МО

Усі члени МО

 

 

Завдання:

1.Провести батьківські збори:

1.1.Сімейні цінності

2.1.Сучасні дієві форми співпраці учителів, учнів, батьків

2.Практичному психологу підготувати і провести консультацію для батьків «Виховуємо обдарованих дітей»

3.Соціальному педагогу провести з батьками практичне заняття «Традиції родини у формуванні фізичного і морального здорового способу життя»

4.Визначити рівень вихованості учнів.

 

 

Усі члени МО

 

 

 

Савєльєва І.О.

 

 

Журавська І.М.

 

 

Усі члени МО

 

Тема засідання

 

 

 

VІ засідання

Підсумкове засідання

Травень

 

1.

Підсумки роботи методичного об»єднання за рік. Складання перспективного плану роботи на 2013-2014 н.р.

 

Сита Т.В.

2.

Захист авторських творчих розробок. Творчий звіт учителів методичного об»єднання «Виховувати – не значить тільки годувати й пестити, але й дати напрямок серцю і розуму»

Завдання: підготувати до друку колективну збірку матеріалів

 

Усі члени МО

3.

Вихідне діагностування. Анкета №2. Заповнення карток самооцінювання

 

Сита Т.В.

4.

Створення банку методичних ідей. Участь у гімназійній виставці «Мої творчі надбання»

 

Усі члени МО

 

 

 

Змістовий аналіз критеріїв моніторингу діяльності класних керівників

 

1.

Забезпечення життя  і здоров’я дітей

10

1.1.

Характеристика стану здоров'я та залучення учнів класу

до фізкультурно-оздоровчої діяльності
 

1.1.1

Наявність інформації про стан здоров'я учнів класу (захворювання, обмеження за станом  здоров'я)

1

1.2.

Формулювання завдань і принципів виховної роботи
 

1.2.1

Сформульовано конкретні і вимірні, вихідні з аналізу ситуації в класі

5

1.3

Наявність класних годин і заходів

1.3.1
 

Наявність в планах  не менше 3-х класних годин на семестр  та  3 класних заходів, тематика, форма і зміст яких адекватні поставленим завданням даної тематики, бесіди з безпеки життєдіяльності

4

2

Забезпечення позитивних міжособистісних відносин

10

2.1

 Психолого-педагогічна характеристика класу

 

2.1.2

Сформульовано специфічні проблеми міжособистісних відносин школярів, зумовлені особливостями класу (історія формування колективу)

3

2.1.3

Описано структуру міжособистісних відносин (лідери, аутсайдери, що віддаються перевага, мікро-групи, основа об'єднання в мікро-групи)

2
 

2.1.4

Описано міжособистісні проблеми в колективі класу (зіткнення між групами, причини, протиборство між лідерами, тиск на аутсайдерів, рівень дисципліни)

2

2.2

Формулювання завдань і принципів виховної роботи

 

2.2.1

Сформульовано конкретні і вимірні, вихідні з аналізу ситуації в класі

2

2.3

Наявність класних годин і заходів

 

2.3.1

  Наявність в планах  не менше 3-х класних годин на семестр  та  3 класних заходів, тематика, форма і зміст яких адекватні поставленим завданням даної тематики

1

3.

Сприяння освоєнню школярами програм

загальної і додаткової освіти

10

3.1

Характеристика особливостей освітньої програми

 

3.1.1

Сформульовано конкретні і вимірні завдання виховної роботи класного керівника щодо забезпечення гарної успішності учнів, засновані на аналізі ситуації в класі

4

3.3

Наявність класних годин і заходів

 

3.3.1

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz