Субота, 08.05.2021, 21:42
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Сьогодні мистецтво у системі сучасної освіти розглядається як суттєвий компонент загальної освіти школяра. Його могутній пізнавальний і виховний потенціал пов'язаний з естетичною природою, завдяки якій осягаються потаємні  найскладніші процеси духовного життя людини, її внутрішнього світу.

Сучасне навчання, і мистецьке, зокрема, ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах освіти – державних стандартах,  програмах, підручниках.

Нові реалії вимагають змін до методологічних засад вивчення предмета, визначення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів, використання адекватних форм та видів контролю.

Головною метою сучасного освітнього процесу гімназії є розвиток особистості учня, становлення системи цінностей людини: особистісних, загальнолюдських, професійних. Концепція освіти в гімназії – не зупинятись на здобутку на рівні, досягнутому учнем, а орієнтуватись на завтрашній день розвитку і саморозвитку.

Чи не найвищий виховний та розвивальний потенціал має мистецтво з притаманним йому впливом на свідомість і підсвідомість особистості, на інтелектуальну та емоційну сфери, на моральне і фізичне здоров»я людини.

Методична робота з учителями художньо-естетичних дисциплін забезпечувала повне освоєння ними змісту і вимог програм, розробку складних для вивчення тем, узгодження підходів і накопичення дидактичних матеріалів для проведення уроків і перевірки знань учнів.

У 2011-2012 н.р. учителі гімназії другий рік працювали над новою науково-методичною проблемою «Забезпечення умов для досягнення учнями рівня освіченості,  що відповідає їхньому особистісному потенціалу. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя». Методичне об»єднання другий рік працювало над реалізацією проблемного питання «Оздоровчо-естетичні технології у навчально-виховному процесі гімназії».

Для досягнення мети передбачалося виконання таких завдань:

виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, до власного здоров»я, розвиток естетичних інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати етичні та естетичні явища;

формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань і вмінь, яка відображає цілісність та видову специфіку мистецтва;

розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, їх естетичних здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування.

На другому етапі роботи визначили основні методичні позиції проведення уроків відповідно до обраних обов»язкових кроків, що спрацьовують на реалізацію основних положень науково-методичної проблеми (запозичений досвід, власний досвід). Метою цього етапу було створення банку методичних ідей, створення позитивного іміджу роботи вчителя щодо підвищення якості знань, умінь учнів на основі сучасних передових технологій. Взаємовідвідували уроки із наступним аналізом за обраною для всіх учителів схемою, провели узагальнену оцінку доробків учителів. Проводили майстер-класи із демонстрацією запозиченого та власного досвіду, скоригували Програму роботи на наступний рік. Члени МО провели в гімназії авторські семінари.

На засіданнях методичного об»єднання проводилися практикум «Нетрадиційні прийоми конструювання уроку за методикою особистісно орієнтованого навчання і виховання», зустрічі із практичним психологом «Психологія педагогічного оцінювання» та «Гуманне співробітництво всіх учасників навчально-виховного процесу», виробили алгоритм дій «Проектування вчителем і учнями індивідуальних досягнень учнів у всіх видах творчої діяльності», створили банк творчих і розвивальних завдань із предметів естетичного циклу, провели тестування «Культура педагогічного спілкування», Олійник Л.В. провела майстер-клас «Інтернет-технології на різних етапах уроку».

У 2011-2012 н.р. вивчався стан викладання трудового навчання (учитель Олійник Л.В., листопад, 2011 р., наказ). За результатами вивчення стану викладання вчителю Олійник Л.В. у 2012-2013 н.р. рекомендовано враховувати, що особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя, формування таких цінностей особистості, які допоможуть стати успішним у виборі свого життєвого шляху.

Учитель музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури Олійник Л.В. на серпневій конференції представила матеріали з досвіду роботи – посібник «Від подиву до успіху, від бажання до творчості».

Учениця 9 класу Білошапка А. стала переможцем районного етапу Всеукраїнських олімпіад із образотворчого мистецтва (учитель Олійник Л.В.) Учні Купріянчика О.М. брали участь у змаганнях із футзалу – 3 місце, легкої атлетики - 2 місце, Деркач А. – 1 місце, стрибки у довжину; Трав»янко Л. – 2 місце, стрибки у довжину; Тимченко М. – 2 місце, метання малого м»ячика; Демиденко А. – 1 місце, біг на 400 м; Сероветнік Д. – 1 місце з бігу на   60 м.

Отже, наслідками роботи вчителів художньо-естетичного циклу є підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів, всебічного і гармонійного розвитку учнів.

У 2012-2013 н.р. учителі гімназії продовжуватимуть роботу (3-ій рік роботи – результативний, запровадження) над науково-методичною проблемою «Забезпечення умов для досягнення учнями рівня освіченості,  що відповідає їхньому особистісному потенціалу. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя». Методичне об»єднання реалізовуватиме проблемне питання «Оздоровчо-естетичні технології у навчально-виховному процесі гімназії». Продовжуватиметься робота над науково-методичною проблемою освітян району «Реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання шляхом упровадження в практику роботи вчителів нових освітніх технологій».

Метою цього етапу буде акцентуалізація на вихованні в учнів відповідальності за результати своєї успішної діяльності як результату співпраці з учителем; адаптоване застосування технологій, що спрацьовують на результат – успішу діяльність учителя та учня з питань самореалізації, самовдосконалення особистості. Залучатиметься до роботи над розв»язанням науково-методичної проблеми учнівський колектив: анкетування, ранжування проблем, пошук ефективних шляхів їх подолання. На підставі аналізу ефективних та продуктивних доробків учителів із теми будуть визначені і адаптовані  найкращі матеріали до умов класних колективів. Мають бути створені рекомендації для вчителя, учня з питань самоорганізації, саморозвитку, самовдосконалення.

Третій етап роботи над проблемою передбачає взаємовідвідування уроків із наперед визначеним методичним завданням; самоаналіз уроків з метою з»ясування рівня їх продуктивності; спрямованості на зазначений результат; проведення методичної декади – презентація результатів педагогічного пошуку, зазначення досвіду роботи, який є ефективним для учнів гімназії; психолого-педагогічний супровід роботи; корекція Програми роботи на наступний рік. Передбачаються такі форми роботи: захист педагогічних ідей, панорама професійної майстерності, декада педагогічного пошуку, тренінги.

Державний стандарт початкової загальної освіти прийнятий Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року №462, розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.

Метою освітньої галузі “Мистецтво” є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища;

формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань і вмінь, яка відображає цілісність та видову специфіку мистецтва;

розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування;

робота з батьками – запорука успішного впровадження гуманістичної виховної системи.

Усім учителям у 2012-2013 н.р. враховувати, що суттєвий вплив на результативність навчального процесу має характер взаємовідносин між його учасниками. Отже, опрацювати і впроваджувати у свою діяльність технології індивідуально орієнтованого навчання і виховання, метою якого на всіх етапах навчання має стати не нагромадження знань і вмінь, а постійне збагачення учнів досвідом творчості, формування механізму самоорганізації та самореалізації кожного гімназиста. Враховувати, що результативність педагогічного впливу також залежить від характеру інформації, що впливає на учня, рівня вихованості, підготовленості учня, на якого спрямований вплив учителя, перешкод, що стають на шляху сприйняття та переробки учнем інформації, отриманої від учителя, форми педагогічного впливу.

Педагогам володіти такими уміннями: організовувати таке дослідження навчальної задачі, яке сприймається учнем як власна ініціатива; цілеспрямовано організовувати для учнів навчальні ситуації, які спонукають їх до інтеграції зусиль; зберігаючи свій науковий авторитет, допомагати учням не потрапляти під його залежність, яка скасовує їхню мислительну діяльність, а зберігати самостійність в інтелектуальній поведінці.

Відомості про членів методичного об"єднання

Прізвище вчителя

Освіта

Пед. стаж

Категорія

Звання

Фах

Який предмет викладає

1.

Олійник Л.В.

вища

15

вища,

«учитель-методист»

Учитель початкових класів і музичного виховання

Учитель музики та образотворчого мистецтва, художньої  культури, трудового навчання

2.

Купріянчик О.М.

вища

13

вища

Учитель фізичного виховання, тренер з волейболу

Учитель фізичної культури, основ здоров»я, захисту Вітчизни

3.

Висовень В.О.

вища

24

вища,

«старший учитель»

Учитель початкових класів

Учитель етики

 

 

 

 

Науково –методичні проблеми вчителів

2012-2013 н.р.

 

Прізвище, ім»я, по батькові вчителя

Науково-методична проблема

1.

Олійник Л.В.

Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів із метою виховання в них стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливого фактора формування соціально активної особистості

2.

Купріянчик О.М.

Особистісно орієнтоване спілкування як особлива взаємодія вчителя й учнів на заняттях з основ здоров»я та фізичної культури

3.

Висовень В.О.

Нетрадиційні прийоми конструювання уроку на основі врахування індивідуальних особливостей учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема засідання

 

 

 

І засідання

Вступ

Серпень

 

1.

Шляхи оновлення змісту художньо-естетичної освіти. Концепція розвитку гімназії

 Обговорення нових Державних стандартів загальної середньої освіти, нових навчальних програм, які почнуть діяти в 2013-2014 н.р., нового Державного стандарту початкової освіти, який діє з 2012-2013 н.р.

Аналіз навчальних програм та підручників, які будуть використовуватися у 2012-2013 н.р. (нові програми та підручники для 11-річної школи). Особливості викладання курсу  Художньої культури

Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах

Етичний кодекс учителя.

Обговорення рекомендацій Міністерства освіти, серпневої конференції учителів

Науково-методичні рекомендації по роботі над проблемою «Оздоровчо-естетичні технології у навчально-виховному процесі гімназії» (третій рік роботи)

Корекція та затвердження плану роботи МО на 2012-2013 н.р. Графік відкритих уроків, позакласних заходів

Портфоліо МО

 

Олійник Л.В.

Купріянчик О.М.

Висовень В.О.

2.

Досвід ефективної взаємодії та наступності у період адаптації

Створення умов для успішної адаптації учнів 5 класу до предметного навчання

 

Усі члени МО

3.

 

Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури

Модульне навчання з фізичної культури та трудового навчання. Особливості вивчення модулів

Вибір і погодження модулів з трудового навчання і фізичної культури

 

Олійник Л.В.

Купріянчик О.М.

4.

Результати участі учнів та вчителів у конкурсах, турнірах, професійних конкурсах

 

В.О.Висовень

 

5.

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури. Всеукраїнська олімпіада з фізичної культури у 2012-2013 н.р.

Заняття-інструктаж для вчителів початкових класів, які викладають фізичну культуру «Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури та трудового навчання»

 

Купріянчик О.М.

 

 

Купріянчик О.М.

6.

Діагностика співпраці учителя і учня. Вхідне діагностування. Анкета №1

 

Олійник Л.В.

7.

Участь у конкурсах учнів і вчителів.

 

Усі члени МО

 

 

Тема засідання

 

 

 

ІІ засідання

Інноваційні підходи до реалізації творчої індивідуальності учнів

Форма проведення – практичний семінар

Жовтень

 

1.

Шляхи вирішення проблеми розвитку чуттєво-емоційного сприйняття учнів

 

В.О.Висовень

2.

Організація методичної «скарбнички» «Реалізація нового змісту освітньої галузі «Мистецтво» у початкових класах»

 

Олійник Л.В.

3.

Підсумки проведення тижня фізичної культури і спорту (вересень)

 

Купріянчик О.М.

4.

Зустріч із практичним психологом «1.Проблеми етики спілкування вчителя з учнями.

2.Криза духовності»

 

Савєльєва І.О.

Члени МО

5.

Атестація навчального кабінету художньо-естетичного циклу. Створення кабінету здоров»я

 

Олійник Л.В.

Купріянчик О.М.

6.

Новини психолого-педагогічної літератури з теми «Визначення реальних можливостей кожного учня»

 

В.О.Висовень

7.

Відкритий урок-творчий звіт з етики в 5 класі «Моральні основи товаришування»

Листопад 27.11.2012

В.О.Висовень

 

 

 

 

 

 

Тема засідання

 

 

 

ІІІ засідання

Забезпечення особистісної значущості для кожного школяра здобутих знань, умінь та навичок.

Реалізація гуманістичної системи виховання гімназії

Грудень

 

1.

«Не готувати дитини до життя, а виховувати в ній саме життя» - основа гуманної педагогіки.

Психолого-педагогічне забезпечення творчого підходу до гуманізації навчально-виховного процесу з метою підвищення його ефективності

 

В.О.Висовень

Практичний психолог Савєльєва І.О.

2.

Вироблення алгоритму дій «Формування художньої культури особистості як невід»ємної частини духовної культури»

 

Усі члени МО

3.

Моделювання уроків «Інтеграція знань через культуру»

 

Усі члени МО

4.

Створення банку творчих і розвивальних завдань із предметів художньо-естетичного циклу, етики та основ здоров»я для учнів із метою реалізації творчого проекту «Життя – це творчість»

 

Усі члени МО

5.

Взаємовідвідування уроків «Забезпечення умов для досягнення учнями рівня освіченості,  що відповідає їхньому особистісному потенціалу»

Участь у конкурсі «Учитель року – 2013» (Музичне мистецтво)

 

Усі члени МО

 

 

В.О.Висовень

О.М.Купріянчик

6.

Тест для вчителів та батьків «Формування педагогічної культури сучасної сім»ї»

 

Усі члени МО

 

 

Тема засідання

 

 

 

ІV засідання

Трансформація закладу освіти в Школу сприяння здоров»ю

Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя

Січень

 

1.

Проблеми створення та функціонування фізкультурно-оздоровчої системи у загальноосвітньому навчальному закладі

 

О.М.Купріянчик

2.

Із досвіду роботи «Сучасні підходи до організації та удосконалення навчального процесу з фізичної культури з урахуванням вимог сьогодення»

 

Купріянчик О.М.

3.

Особливості організації навчально-виховного процесу на уроках музичного мистецтва, образотворчого мистецтва,етики з питань формування творчої особистості в умовах Школи сприяння здоров»ю

 

Олійник Л.В.

В.О.Висовень

4.

Зустріч із тренером проекту «Діалог» - тренінгової програми для підлітків «Формування навичок здорового способу життя»

 

Усі члени МО

Мурдід О.О. – педагог-тренер

5.

Відкритий урок із основ здоров»я

Відкритий урок із фізичної культури

 

О.М.Купріянчик

6.

Зустріч із психологом і соціальним педагогом «Дитина має право на цікаве та щасливе життя в школі». Дискусії за висловами В.О.Сухомлинського

 

Практичний психолог Савєльєва І.О.

Соціальний педагог Журавська І.М.

Усі члени МО

7.

Підсумки проведення І та ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з образотворчого мистецтва, фізичної культури

 

Л.В.Олійник

О.М.Купріянчик

 

Тема засідання

 

 

 

V засідання

Інтернет-технології на різних етапах уроку

Березень

 

1.

Новий інструментарій отримання знань за допомогою інтернет-технологій

 

Л.В.Олійник

2.

Майстер-клас «Інтернет-технології на різних етапах уроку». Відкритий урок

 

Л.В.Олійник

3.

Практикум «Урок як відкрита педагогічна система»

 

В.О.Висовень

4.

Відкриті уроки з етики, основ здоров»я «Інтернет-технології на різних етапах уроку»:

*як форма перевірки домашнього завдання;

* як спосіб створення проблемної ситуації;

* як спосіб пояснення нового матеріалу;

* як форма закріплення вивченого;

* як спосіб перевірки знань у процесі уроку.

  Взаємовідвідування уроків за обраною для всіх учителів схемою аналізу уроку

 

В.О.Висовень

О.М.Купріянчик

5.

Із досвіду роботи створення «Портфоліо вчителя (опис науково-методичної діяльності, узагальнення власного педагогічного досвіду, робота з обдарованими, план професійного зростання)

 

В.О.Висовень

6.

Методична декада – презентація результатів педагогічного пошуку

День захисту педагогічних проектів по роботі з обдарованими

Участь у щорічній районній педагогічній виставці

 

Члени МО

 

Тема засідання

 

 

 

VІ засідання

Підсумки роботи (третій рік) над науково-методичною проблемою

Результат роботи: запровадження авторських або скоригованих до умов навчального закладу запозичених методів, прийомів, технологій, що спрацьовують на зазначений результат

Травень

 

1.

Підсумки роботи методичного об»єднання за рік. Складання перспективного плану роботи на 2013-2014 н.р. із врахуванням нових Державних стандартів освіти

 

Л.В.Олійник

2.

Творчий звіт учителів методичного об»єднання «Панорама професійної майстерності вчителя»

 

Усі члени МО

3.

Вихідне діагностування. Анкета №2. Заповнення карток самооцінювання.

 

Л.В.Олійник

4.

Захист педагогічних ідей. Участь у гімназійній виставці «Мої творчі надбання»

 

Усі члени МО

 

Інформаційно-методична картка вчителів МО естетичного циклу

2012-2013 н.р.

1.Слухачі школи передового педагогічного досвіду

 

2.Науково-дослідна експериментальна робота

 

3.Апробація підручника

 

4.Поширення передового педагогічного досвіду в гімназії та в районі Олійник Л.В. "Впровадження сучасних інформаційних технологій на уроках музики та образотворчого мистецтва, художньої культури"

Вивчення відділом освіти (методист – Потапчук В.М.) передового педагогічного досвіду Олійник Л.В. «Впровадження нових освітніх технологій на уроках «Художньої культури»

5.Атестація членів МО естетичного циклу 2012-2013 н.р., курсова перепідготовка --------------------------------------------------------

6.Відвідування обласних семінарів.

Олійник Л.В. – серпень 2012 року

Купріянчик О.М. – серпень 2012 року

7.Вивчення стану викладання предметів естетичного циклу

8.Участь у районних методичних структурах

Купріянчик О.М. – методист відділу освіти Згурівської РДА

Олійник Л.В. – керівник РМО учителів художньої культури

Олійник Л.В. – керівник консультпункту для учителів предметів художньо-естетичного циклу «Використання інформаційних технологій на уроках предметів художньо-естетичного циклу»

9.Учитель року – 2013 (Музичне мистецтво)

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz