Субота, 08.05.2021, 21:30
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Наказ

                        30 серпня       2010 року                                           №70

“Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами  Згурівської гімназії  у 2010- 2011 навчальному році”

 

Із метою виконання Закону України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Державної Національної Програми “Освіта (Україна- ХХІ століття)”, Державної Національної Програми “Учитель”, Концепції профільного навчання, наказу відділу освіти №55 від 17.08. 2010 року   в умовах розбудови національної школи (перехід на 11-річний термін навчання) методична служба гімназії ставить перед собою мету - забезпечувати зростання науково- теоретичного, психолого- педагогічного рівня підготовки вчителів.

У 2009- 2010 н.р. Згурівська гімназія закінчила роботу над науково- методичною проблемою “Індивідуалізація навчально-виховного процесу, забезпечення високого рівня розумового розвитку та інтелектуального росту обдарованих дітей шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій. Педагогічні проблеми управління позакласною виховною діяльністю учнів гімназії, психолого-педагогічне керівництво самовихованням учнів”.  Підсумки роботи були проведені на науково-практичній конференції 23 березня 2010 року. Концепція освіти в гімназії – не зупинятись на здобутку на рівні, досягнутому учнем, а орієнтуватись на завтрашній день розвитку і саморозвитку.    

 Оформлено довідково-інформаційні матеріали з визначеної проблеми, складено перелік рекомендованої літератури з проблеми, удосконалювалася система роботи вчителів у контексті роботи над проблемою, активізувалася діяльність психолого-педагогічного семінару, проведені засідання педагогічної ради з визначеної проблеми, організовувалося взаємовідвідування уроків учителів, випущено серію методичних бюлетенів з досвіду роботи над проблемою.

Дана проблема комплексна, пронизувала всі ділянки внутрігімназійної методичної роботи. У ході роботи над проблемою постійно здійснювався аналіз проміжних результатів, вироблення методичних рекомендацій, спрямованих на вирішення проблеми та отримання нової якості. Узагальнювався та впроваджувався в практику роботи вчителів перспективний педагогічний досвід з даної проблеми, відбувалися творчі звіти вчителів за результатами роботи над науково-методичною проблемою. Проводилися навчання педагогічного колективу управлінської рефлексії, техніки корекції суб»єктивного стану в проблемній ситуації, розробці індивідуальних карт-планів науково-дослідницької, експериментальної, методичної, громадсько-педагогічної роботи педагога.

Наслідками роботи гімназії над науково-методичною проблемою є підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів, високий рівень навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів.

 

Протягом 2009-2010 навчального року педагогічний колектив досяг вагомих результатів у навчально- виховній діяльності, дещо нижчих, ніж у попередні роки (Згурівська гімназія посіла ІІІ місце серед шкіл району за результатами участі учнів та вчителів у предметних олімпіадах та конкурсах).

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання у 2009-2010 навчальному році Згурівська гімназія посіла І місце в області серед гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл.         

            Слід зазначити, що вчителям слід активніше співпрацювати з учнями щодо підготовки та презентації проектів на уроках та в позаурочний час, оформити навчальні кабінети відповідно до Положення про навчальний кабінет, активізувати роботу в МАН.    

Якість навчально-виховного процесу гімназії, результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності. Методична робота організовувалася на діагностичній основі (учителі, учні, батьки).

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у гімназії проводилася методична робота, яка спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня, сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, давала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у досвідчених колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Протягом 5 років у системі методичної роботи гімназії вирішувалися такі завдання: удосконалення структури та змісту науково- дослідницької та методичної роботи; вивчалися питання методики організації та проведення сучасного заняття; дослідження методів стимулювання досягнень у навчальній діяльнсті учнів; вивчення педагогічної теорії та методики навчання та виховання, психології, етики та естетики; збагачення педагогічних кадрів надбанням української етнопедагогіки, науки, культури; грунтовне вивчення та практична реалізація нових програм і підручників; удосконалення методики застосування інформаційних технологій на заняттях; своєчасне інформаційно- методичне забезпечення; формування навичок науково-дослідницької роботи в учнів; впровадження передового педагогічного досвіду вчителів області.

Аналіз стану методичної, навчально-виховної роботи за 2009-2010 н.р., результати підсумкової щорічної науково-практичної конференції дають підстави вважати, що загальногімназійна науково-методична проблема педагогічним колективом успішно реалізувалася.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2010-2011 навчальному році передбачатиме початок роботи над новою науково-методичною проблемою, над цілісною й динамічною системою підвищення науково- теоретичного і загальнокультурного рівнів, психолого- педагогічної підготовки:

виявлятиме, пропагуватиме та здійснюватиме нові підходи до організації навчально- виховного процесу (новітні інформаційні технології);

створюватиме умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх необхідним науково- методичним матеріалом;

організація вивчення педагогічної теорії і методики навчання та виховання, психології, етики та естетики, основ комп'ютерної грамотності, підвищення мовної та загальної культури педколективу;

збагачення змісту роботи вчителів надбаннями української етнопедагогіки, сучасної науки, світової культури;

удосконалення методики затосування сучасних наочних та електронних посібників;

систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики навчально-виховної роботи, випуск методичних бюлетенів;

впровадження у практику роботи педагогічного колективу активних методик, передового педагогічного досвіду, сучасних інформаційних технологій;

організовуватиме консультації з питань психології, соціальної педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;

організовуватиме обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

здійснюватиме координацію діяльності з райметодкабінетом, КОІПОПК.

З метою організації та проведення науково- методичної роботи в 2010-2011 н.р.

наказую:

У 2010-2011 н.р. розпочати роботу над науково- методичною проблемою “Забезпечення умов для досягнення учнями рівня освіченості, що відповідає їхньому особистісному потенціалу. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя ”.

Затвердити наступну мережу методичної роботи:

 

№ п/п

Форми методичної роботи

Члени педагогічного колективу

Проблемні питання

1.

Школа вищої майстерності «Досвід»

Апьонкіна В.І. Макаревич О.А.

Олійник Л.В.

Методи і засоби розширення сфери самоактивного навчання й регулювання учнями своєї освітньої діяльності.

2.

Методична рада

 

 

 

 

 

Чужа В.М.

Висовень В.О.

Макаревич О.А.

Апьонкіна В.І.

Мурдід О.О.

Сухенко В.В.

Олійник Л.В.

Білявська Н.А.

Управління системою роботи гімназії над новою науково-методичною проблемою. Організація профільного навчання в інноваційному навчальному закладі.

3.

Психолого- педагогічні читання

Весь педагогічний колектив.

Психолого-педагогічні фактори розвитку творчої особистості.

4.

Науково- практична конференція

Весь педагогічний колектив, запрошені науковці

Інноваційний підхід до процесу становлення особистості учня засобами технологій творчого мислення.

5.

Проблемний семінар

Весь педагогічний колектив

Створення портфоліо досягнень учня і вчителя як вид творчої діяльності.

Удосконалення системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

6.

Теоретичні семінари та семінари- практикуми

Весь педагогічний колектив

Технологія розвитку критичного мислення.

Організація навчання, що сприяє здоров»ю.

7.

Психолого- педагогічний семінар

Весь педагогічний колектив

Імпульс розвитку обдарованого учня.

8.

Семінар- практикум з впровадження інформаційних технологій

Макаревич О.А.,

Олійник Л.В.,

Сухенко В.В.,

Остапенко В.М.

Комплексне застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес гімназії.

 

9.

Лінгвістичний семінар- практикум.

Висовень В.О.,

Мотузко С.Б.

Журавська І.М.

Підвищення мовної культури педагогічного та учнівського колективів.

10

Трибуна передового педагогічного досвіду.

Презентація педагогічних новинок

Весь педагогічний колектив

Мої творчі знахідки (Гімназійна постійно діюча педагогічна виставка).

 

11.

 

Методичне об’єднання учителів гуманітарного циклу предметів

Сухенко В.В.

Мотузко С.Б.

Журавська І.М.

Мурдід О.О.

Крюкова О.М.

Чужа В.М.

Остапенко В.М.

Міждисциплінарна інтеграція як засіб формування ключових компетентностей.

Методичне об’єднання учителів природничо- математичного циклу предметів

Апьонкіна В.І.

 

Завертайло Є.Ф.

Макаревич О.А.

 

Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою виховання в них стійкої мотивації навчальної діяльності як важливого фактора формування соціально активної особистості.

Методичне об’єднання учителів предметів естетичного циклу

Олійник Л.В.

Висовень В.О.

Купріянчик О.М.

Оздоровчо-естетичні технології у навчально-виховному процесі гімназії.

Методичне об’єднання учителів з виховної роботи

Мурдід О.О.

Олійник Л.В.

Остапенко В.М.

Журавська І.М.

Купріянчик О.М.

Сухенко В.В.

Прокопенко І.О.

Білявська Н.А.

Сита Т.В.

Анатієнко О.В.

Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя.

12.

Методичне об»єднання вчителів початкових класів

Білявська Н.А.

Сита Т.В.

Анатієнко О.В.

Творче спрямування діяльності вчителів на всебічний розвиток юної особистості, формування її базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних, творчих можливостей, інноваційної діяльності.

13.

Творча група з краєзнавства

Макаревич О.А.

Висовень В.О.

Сухенко В.В.

Позакласна робота з краєзнавства та її роль у розвитку пізнавальної активності обдарованих дітей.

14.

Творча група вчителів «Впровадження сучасних інформаційних технологій в навчально-виховний процес гімназії»

Макаревич О.А.

Олійник Л.В.

Сухенко В.В.

Остапенко В.В.

Управління ефективною діяльністю учнів та вчителів.

15.

Наставництво, стажування

Остапенко В.М.

Крюкова О.М.

Чужа В.М.

Мотузко С.Б.

Журавська І.М.

Білявська Н.А.

Сита Т.В.

Анатієнко О.В.

За індивідуальними планами.

16.

Школа молодого вчителя

Висовень В.О.

Сита Т.В.

Анатієнко О.В.

Педагогічна майстерність і педагогічна техніка.

Набуття та вдосконалення педагогічних навичок виховної роботи з дітьми.

17.

Самоосвіта вчителів

Усі вчителі

( За індивідуальними планами).

18.

Предметно- методичні тижні

Усі вчителі

( Згідно річного плану роботи).

19.

Творчі звіти, відкриті уроки

Усі вчителі

Забезпечення умов для досягнення учнями рівня освіченості, що відповідає їхньому особистісному потенціалу.

20.

Психолого-педагогічний консультпункт (для учнів, батьків, вчителів)

Журавська  І.М.-соц. педагог

Макаревич О.А.-заступник

Висовень В.О.-заступник

Роль індивідуальних, зовнішніх, соціальних факторів, що впливають на навчання та поведінку учнів гімназії.

21.

Інструктивно- методичні наради, індивідуальні консультації, методичні оперативки, співбесіди

Висовень В.О., Макаревич О.А.

 

22.

Випуск методичних бюлетенів. Публікації методичних знахідок.

Висовень В.О., Макаревич О.А.

 

23.

"Круглий стіл"

Весь педагогічний колектив

Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя.

24.

Гімназійний конкурс професійної майстерності

«Учитель року – 2011»

 Білявська Н.А.

Журавська І.М.

Чужа В.М.

Сухенко В.В.

Крюкова О.М.

Олійник Л.В.

 

 

25.

Інформативна група

За окремим графіком. Усі вчителі.

 

 

Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників з навчально- виховної роботи Висовень В.О., Макаревича О.А.

Директор гімназії             В.М.Чужа

                                                      

 

 

 

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz