Неділя, 16.05.2021, 12:00
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

2010-2011 н.р.

Програма реалізації науково-методичної проблеми

«Забезпечення умов для досягнення учнями рівня освіченості, що відповідає їхньому особистісному потенціалу.

Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя»

1.Підготовчий період.

Мета етапу.

- Аналіз результатів роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою (попередньою).

- Анкетування, аналіз результатів, пропозиції для наступної роботи.

Форми роботи: співбесіди, заповнення анкет, побудова Програми самовдосконалення та самореалізації вчителя.

Результати роботи: створення творчих груп, Програма самовдосконалення та самореалізації вчителя, організація роботи груп.

2.Обговорення та затвердження науково-методичної проблеми.

Мета етапу.

- Аналіз зробленого та впровадженого за результатами попередньої роботи.

- Оприлюднення переліку науково-методичних проблем педколективу за останні роки з метою запобігання повторенню.

- Вибір прямим голосуванням нової науково-методичної проблеми, узгодження з індивідуальними науково-методичними проблемами.

- Співбесіда з учителями, систематизація отриманої інформації.

- Планування роботи усіх методичних підрозділів.

3.Перший рік роботи. Інформаційно-аналітичний.

Мета етапу.

- Призначення керівника інформаційного центру з питань ознайомлення вчителів гімназії з науково-методичною літературою з теми.

- Підготовка та проведення майстер-класів з викладом теорії питань, що є складовими теми.

- Співбесіда з учителями за результатами роботи протягом року та корекція Програми на наступний рік, оформлення методичних карток.

Форми роботи: складання переліку літератури, презентації з теорії питання (педагогічні засади, тезаурус), майстер-класи, теоретико-практичні семінари, виступи на засіданні МО, виступи на засіданні педради, психолого-педагогічні тренінги, семінари, взаємовідвідування уроків.

Результат роботи: накопичення банку даних – методик, програм, систем (узагальнення теорії, запозиченого досвіду) щодо реалізації науково-методичної проблеми: створення комфортних умов для самореалізації, самовдосконалення особистості вчителя, учня.

4.Другий рік роботи. Визначення основних методичних позицій проведення уроків відповідно до обраних обов»язкових кроків, що спрацьовують на реалізацію основних положень науково-методичної проблеми (запозичений досвід, власний досвід).

Мета етапу. Створення банку методичних ідей. Створення позитивного іміджу роботи вчителя щодо підвищення якості знань, умінь учнів на основі сучасних передових технологій.

- Взаємовідвідування уроків із наступним аналізом за обраною для всіх учителів схемою, узагальнена оцінка доробків вчителів на засіданнях МО.

- Підготовка та проведення майстер-класів з демонстрацією запозиченого та власного досвіду (на прикладі уроків з підготовки до к.р. – узагальнення знань, умінь та навичок та контролю рівня навчальних досягнень учнів з теми).

- Створення комфортних умов для розвитку та вдосконалення всіх учасників НВП.

- Створення схеми-бачення кінцевого результату роботи, внесення відповідних корекцій.

- Співбесіда з учителями про результати роботи протягом року та корекція Програми на наступний рік, оформлення методичних карток.

Форми роботи: взаємовідвідування уроків, презентації результатів роботи вчителя-предметника, методична педрада-семінар, авторські семінари вчителів гімназії, акції «Урок очима батьків.

Результат роботи: вибір найефективніших і найрезультативніших технологій організації творчого педагогічного та навчально-педагогічного процесів.

5.Третій рік роботи. Результативний. Запровадження авторських або адаптованих  до умов навчального закладу запозичених методів, прийомів, технологій, що спрацьовують на зазначений результат.

Мета етапу. Акцентувати увагу на вихованні в учнів відповідальності за результати своєї успішної діяльності як результату співпраці з учителем. Адаптоване застосування технологій, що спрацьовують на результат – успішну діяльність учителя та учня з питань самореалізації, самовдосконалення особистості.

- Залучення до роботи над розв»язанням науково-методичної проблеми учнівського колективу: анкетування, ранжування проблем, пошук ефективних шляхів їх подолання.

- Створення рекомендацій для вчителя, учня з питань самоорганізації, саморозвитку, самовдосконалення, оформлення схеми аналізу та самоаналізу уроку, виховного заходу.

- Взаємовідвідування уроків з наперед визначеним методичним завданням, самоаналіз уроків з метою з»ясуваннярівня їхньої продуктивності, спрямованості на зазначений результат, можливості запровадження їх як методичного досвіду.

- Проведення методичної декади – презентація результатів педагогічного пошуку, зазначення досвіду роботи, який є ефективним для учнів гімназії, психолого-педагогічний супровід роботи. Пошук ефективних управлінських рішень.

- Співбесіда з учителями за результатами роботи протягом року та корекція програми на наступний рік, оформлення методичних карток.

Форми роботи: захист педагогічних ідей, панорама професійної майстерності вчителів, відкриті уроки, взаємовідвідування уроків, декада педагогічного пошуку, тренінги.

Результат роботи: пошук, апробація технологій, що спрацьовують на результат, формування єдиної схеми аналізу уроків.

6.Четвертий рік роботи. Удосконалення, аналіз та корекція доробків, педагогічних, методичних, управлінських знахідок.

Мета етапу. Впровадження переходу на нову філософію методичної роботи, нові засади управління, формування та апробація системи роботи з учнем як особистістю, націленою на саморозвиток, самовдосконалення, самореалізацію.

- Залучення до роботи над розв»язанням науково-методичної проблеми батьківської громадськості: анкетування, ранжування проблем, пошук ефективних шляхів подолання.

- Створення нових засад управління, в основі яких лежить мотиваційно-системний підхід, завдання, зорієнтовані на саморозвиток, самовдосконалення вчителя, підвищення фахової та методичної майстерності.

-  Розробка мотиваційних чинників навчальної діяльності учня як особистості, націленої на саморозвиток, самовдосконалення, самореалізацію.

- Організація декади педагогічної майстерності за єдиною схемою аналізу та самоаналізу уроку за таким графіком: учителі-методисти, старші вчителі, учителі вищої категорії, учителі 1 категорії, учителі 2 категорії, молоді вчителі. Презентації основних методичних доробків учителів.

- Співбесіда з учителями з елементами аналізу та самоаналізу за результатами роботи протягом року, корекція Програми на наступний рік, оформлення методичних карток.

Форми роботи: декада педагогічної майстерності, майстер-класи, відвідування уроків за єдиною схемою аналізу, презентація основних методичних доробків.

Результат роботи: відбір найефективніших і найрезультативніших технологій організації творчого педагогічного процесу. Відбір результативних форм управлінської діяльності.

7.П'ятий рік роботи. Заключний (узагальнення та систематизація). Через творчого вчителя, націленого на саморозвиток і самовдосконалення, до натхненного учня, впевненого в своїх силах, відповідального за себе, гімназію, державу.

Мета етапу. Узагальнення накопиченого досвіду педколективу, учнів, батьків над проблемою.

- Навчання вчителів гімназії системного аналізу своєї діяльності, опису особистого досвіду роботи.

- Створення системи вимірів, опису результатів, отриманих всіма та кожним учасником навчально-виховного процесу, рефлексія діяльності.

- Узагальнення досвіду роботи вчителів, усіх методичних підрозділів, опис цього досвіду за результатами роботи над проблемою.

- Визначення шляхів переведення нововведень у режим функціонування, оформлення відповідних змін у законодавчих гімназійних документах (правилах внутрішнього розпорядку, режиму роботи, Статуту навчального закладу тощо).

-Підготовка до друку матеріалів (теорія і практика) за результатами описаного досвіду.

- Проведення в рамках фестивалю-огляду педагогічних ідей конкурсу педмайстерності, конференції.

- Інформаціно-рекламне оформлення досягнень колективу.

- Створення групи експертів з метою визначення проблем, що залишилися нерозв»язаними або розв»язаними не до кінця, переведення їх у завдання діяльності.

Організація роботи з визначення нової теми науково-методичної роботи гімназії на наступні роки.

Форми роботи: узагальнення передового педагогічного досвіду, опис та оприлюднення найефективніших технологій, публікації в педагогічній пресі, конкурс педмайстерності, фестиваль педагогічних ідей.

Результат роботи: різні варіанти узагальнення та поширення найцікавіших ідей, творчих прийомів, методичних розробок учителів, спрямованих на самореалізацію, самовдосконалення особистості вчителя, учня, результативних форм управлінської діяльності.

 

 

АЛГОРИТМ РОБОТИ НАД ЄДИНОЮ МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ

І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА КОЛЕКТИВУ

1. Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи в школі.

2. Вивчення реального рівня професійної майстерності педагогів, творчих здібностей, потреб та інтересів як всього колективу, так і кожного вчителя:

відвідування уроків, позакласних заходів;

методи експертних оцінок;

анкетування, бесіди;

аналіз змісту педагогічних рад,  творчих конференцій,  методичних об'єднань;

аналіз вчителем власної діяльності.

3. Регулярне вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до рівня діяльності педагогічних колективів.

4. Діагностика педагогічних умов, що спричинили такий розрив.

5. Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки та інформаційними педагогічними технологіями, що стосуються проблем,

визначених у системі підвищення кваліфікації вчителів району.

II. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ШКОЛИ

1. Вибір і формування теми (проблеми) школи на основі результатів підготовчого етапу: опрацювання творчою групою 3-4 проблем (мети, форм та методів їх впровадження);

підготовка діагностичного матеріалу для обговорення його   педагогічним колективом школи.

2. Ознайомлення всіх членів колективу з обраними варіантами тем та вибір одного з них для колективу школи.

3. Обговорення методичної теми, планування форм роботи над нею: розробка пла­ну теоретичної підготовки педагогів до виконання даної теми; підготовка членів методичного об'єднання до практичної реалізації теми.

4. Ознайомлення всіх членів педагогічного колективу з проектом реалізації єдиної методичної теми, її обговорення та затвердження педагогічною радою школи.

III. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕМИ

1. Загальна теоретична підготовка педагогічного колективу до впровадження  в

практику нових наукових ідей, концепцій, рекомендацій:

лекційно-практичні заняття з питань впровадження науково-методичної теми в школі;

обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі науково-мето­дичної роботи школи.

2. Аналіз літератури з теми.

3. Аналіз досвіду впровадження цієї теми у практиці.

4. Опис власного досвіду кожного члена педколективу у межах обраної теми.

5. Розробка творчою групою моделі впровадження:

виділення основних положень, рекомендацій, прийомів, методів роботи;

визначення змін у функціях усіх категорій педагогічних кадрів;

коригування діяльності учасників;

виявлення специфічних засобів реалізації завдань моделі;

експертна оцінка реального досвіду.

IV. ТВОРЧИЙ ЕТАП

1. Творче опрацювання кожним учителем педагогічної ідеї у своїй навчально-виховній діяльності.

2. Самоосвіта педагогів:

сформування особистої педагогічної проблеми з науково-методичною проб­лемою школи;

вибір, аналіз, експериментальна перевірка нових методів роботи, застосу­вання їх на практиці;

осмислення, узагальнення своєї діяльності та порівняльний аналіз позитив­них результатів з рекомендаціями.

3. Звіт про хід виконання науково-методичної теми:

використання масових форм методичної роботи (цільові семінари, науково-методичні конференції);

оформлення постійно діючої педагогічної виставки; проведення відкритих уроків.

4. Варіанти організаційних форм роботи колективу школи над проблемою: кожний вчитель вивчає на різних об'єктах одне питання; різні групи опрацьовують різноманітні аспекти даної теми; вивчення та розв'язання членами творчої групи складних науково-педаго-1 гічних питань.

5. Створення банку даних щодо результатів науково-методичної роботи в школах,

 

V. ПОТОЧНИЙ АНАЛІЗ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВПРОВАДЖЕННЯ

1. Аналіз та самоаналіз учителями результатів впровадження: як впливає викори­стання пропонованих методів та прийомів на якість знань учнів.

2. Контроль адміністрацією шкіл роботи колективу над науково-методичною те мою:

аналіз інформації про стан реалізації;

планування контролю за виконанням науково-методичної теми;

координація роботи над темою колективу школи та науково-дослідницькі груп, закладів освіти (інститут, райметодкабінет);

організація семінарів, лекцій, конференцій, відкритих уроків з метою узагальнення досвіду роботи над єдиною проблемою.

3. Контрольно-аналітична діяльність методичних служб школи в процесі вико­нання теми:

порівняльний аналіз проблематики та ходу роботи педагогічного колективу над темою зі станом її розробки в науці та практичними результатами; координація та об'єднання зусиль усіх ланок системи освіти; забезпечення переходу від стихійного пошуку до моделювання та проекту­вання роботи колективу над темою;

посилення компетентного керівництва використанням науково-методичні інформації; стимулювання діяльності вчителів.

 

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ

1. Обговорення результатів роботи над єдиною темою на педагогічній раді.

2. Вироблення і прийняття рекомендацій.

 

 

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz