Середа, 23.06.2021, 18:55
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Наказ

29.10.2010 року                                                                       №

Про стан викладання фізичної культури,

курсу «Основи здоров»я», предмета «Захист Вітчизни»

Відповідно до плану роботи гімназії на 2010-2011 навчальний рік у жовтні 2010 року вивчено стан викладання фізичної культури, курсу «Основи здоров»я», предмета «Захист Вітчизни». Це питання вивчалося на основі розробленої пам»ятки, що дало можливість охопити всі питання та зосередити увагу на основних проблемах.

У ході вивчення відвідувалися та аналізувалися уроки і позакласні заходи, проводилися бесіди з учителями та учнями, вивчався рівень навчально-матеріального і методичного забезпечення та ефективність його використання в навчально-виховному процесі з фізичної культури, рівень фізичного розвитку учнів, проводилася перевірка стану ведення документації, аналізувався стан участі та результативності учнів у різних спортивно-оздоровчих заходах.

Фізичну культуру у 5-11 класах викладає Купріянчик О.М. (стаж – 10 років,  категорія – «І категорія», загальне педагогічне навантаження – 24 години), у 1 класі Анатієнко О.В. (стаж – 1 рік, категорія – «спеціаліст»), у 2 класі Сита Т.В. (стаж – 3 роки, категорія – «спеціаліст»), у 3 класі Білявська Н.А. (стаж 16 – років, категорія – «вища»).

На засіданні методичного об»єднання вчителів естетичного циклу та методичного об»єднання вчителів початкових класів було розподілено кількість годин на вивчення навчальних модулів.

Навчальні заняття проводяться на спортивному майданчику та на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу. На спортивному майданчику є ігровий майданчик: волейбольне, баскетбольне та футбольне поле, зона для бігу, стрибків та метання, турніки, смуга перешкод. У фізкультурно-оздоровчому комплексі є необхідне гімнастичне обладнання, дрібний спортивний інвентар. Переважна більшість уроків та позакласних заходів із фізичної культури проводяться на спортивному майданчику.

Належна увага приділяється питанням охорони життя та здоров»я учнів і вчителів у процесі проведення уроків і позакласних заходів. Учителями своєчасно проводяться та відповідно до вимог реєструються всі види інструктажів, у ході навчальних занять питання дотримання учнями норм безпеки постійно знаходиться в полі зору вчителів.

Учителі ознайомлені з навчальною програмою, методичними рекомендаціями щодо викладання фізичної культури у поточному навчальному році, окремими нормативними документами з предмета, з методичними посібниками та передовим педагогічним досвідом роботи педагогів району і області та на достатньому рівні реалізують їх у практичній діяльності.

Переважна більшість уроків характеризується раціонально вибраною структурою. Учителі дотримуються головних вимог до сучасного уроку фізичної культури: диференційований підхід до учнів з урахуванням стану їхнього здоров»я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі, формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами; оптимізація навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення між предметних зв»язків. Заняття характеризуються реалізацією принципів індивідуалізації та диференціації навчання.

На більшості уроках і позакласних заняттях виробляється в учнів краса рухів, постава, ритміка, пластика, виховується терпіння, загальна витривалість, самодисципліна, воля до досягнення гуманної перемоги. Вдало використовуються методи заохочення та покарання, проводиться дозування фізичних навантажень. На постійному контролі педагогів школярі, які за станом здоров»я не віднесені до основної групи з фізкультури, та ті, які недобре себе почувають на уроці. Учителі здійснюють систематичний контроль за частотою серцевих скорочень учнів, їхнім зовнішнім виглядом, самопочуттям.

На уроках учителі використовують різні форми перевірки засвоєння учнями теоретичних знань та сформованості практичних умінь: індивідуальний виклик, оцінювання в групах, вибіркове оцінювання, оцінювання учнями рухових дій, виконаних товаришами.

Результати вивчення рівня фізичної підготовки учнів 5-9 класів у жовтні місяці 2010 року такі: 5 клас – високий рівень, 6 клас – високий рівень, 7 клас – високий і достатній рівень, 8 клас – високий і достатній рівень, 9 клас – високий рівень, 10 клас – високий рівень.

Засобами фізичних вправ, змагань, спеціально проведеними заняттями, ритуалом нагородження кращих спортсменів гімназії з подальшим висвітленням у гімназійній та районній газетах учителі пропагують здоровий, гармонійний спосіб життя. Регулярно проводяться внутрігімназійні змагання. Традицією стало проведення в школі спортивних свят. Щоденно в гімназії проводиться зарядка.

Учні гімназії беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів. Мають такі результати на районному рівні: Важкий Я. з легкої атлетики 2 місце, Білокриницька К. з легкої атлетики 1 місце, Скринник В. з легкої атлетики 1 місце, Льодін Р. з легкої атлетики 1 місце. З футболу гімназійна команда виборола І місце, з футзалу – 1 місце, з волейболу – 1 місце.

Під час вивчення стану викладання виявлено, що недостатньо якісною є робота вчителів з учнями та їх батьками, класними керівниками щодо обов»язковості спортивної форми у всіх учнів. Суттєвого покращення вимагає ведення шкільної документації вчителем О.М.Купріянчиком.

Календарне планування з курсу «Основи здоров»я» складено вчителями Купріянчиком О.М., Анатієнко О.В., Ситою Т.В., Білявською Н.А. відповідно до діючої програми. У ході підготовки до уроків та в процесі їх проведення належна увага акцентується на розгляді найбільш актуальних питань, що виникають у повсякденному житті. Приділяється увага практичному навчанню дій учнів при виникненні екстремальних ситуацій. Учителі будують навчально-виховний процес на засадах творчого співробітництва, врахування думок школярів, що значно підвищує їхню пізнавальну активність, відповідальність за свої дії і дії товаришів.

Учителі використовують методи навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів: обговорення, мозковий штурм, розробка концептуальних карт, рольові ігри, дискусії, творчі проекти, навчальні контракти, інтерв»ю, розгляд і аналіз окремого випадку, екскурсії, розв»язання проблеми. Майже на кожному уроці проводиться ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров»я.

Об»єктом оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров»я є знання, уміння та навички, правила поведінки учнів у життєвих ситуаціях, емоційно-ціннісне ставлення до навколишньої дійсності. Спостереження за роботою учнів на уроках, співбесіди, проведені з ними, переконливо доводять, що у більшої частини школярів сформовані навички здорового способу життя, догляду за тілом, попередження захворювань. Анкетування, проведене у випускних класах, засвідчило недостатній рівень соціальної адаптації  учнів, їхньої підготовки до дорослого життя та професійного самовизначення.

Недостатньо активною і плідною є співпраця, партнерство всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, педагогів, сім»ї та громади для успішної реалізації програми інтегрованого предмета.

Спеціально обладнаного кабінету для занять із Захисту Вітчизни у гімназії немає. Відповідно до діючої програми, тематичного плану Купріянчиком О.М. складено календарне планування з урахуванням виділеної кількості годин та обраного напрямку викладання. На уроках і позакласних заходах з військово-патріотичного виховання стосунки між учнями і викладачем предмета «Захист Вітчизни» демократичні.

Кожен урок починається з шикування, перевірки готовності класу до нього та тренування за тематикою уроку. Під час проведення занять належна увага приділяється підготовці учнів до захисту Вітчизни, поясненню прав і обов»язків громадян України щодо захисту її незалежності та територіальної цілісності, професійної орієнтації молоді, підготовці до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством. У старшокласників на високому рівні сформовано життєво необхідні знання, уміння і навички щодо Захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання. Учитель має 0,5 ставки керівника гуртка військово-патріотичного виховання.

Практичні стрільби з пневматичної гвинтівки не проводяться у зв»язку з відсутністю матеріальної бази.

У викладанні предмета є низка недоліків: недостатньо сформовано у випускників навички користування топографічними картами, недостатньою є самоосвітня робота вчителя щодо вивчення передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій викладання.

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

 1. Учителям Купріянчику О.М., Білявській Н.А., Ситій Т.В., Анатієнко О.В.:
  1. . Дотримуватися правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури та інструкції з охорони праці під час занять.
  2. На уроках реалізовувати 2 інваріантні обов»язкові модулі та варіативні модулі за наявності матеріально-технічної бази, бажання учнів.
  3. Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури здійснювати за такими видами діяльності: засвоєння техніки виконання фізичної вправи, виконання навчального нормативу з урахуванням динаміки, виконання завдань вчителя під час проведення уроку, засвоєння теоретико-методичних знань.
  4. За результатами медичного огляду, на основі оцінки стану здоров»я і фізичного розвитку скласти списки медичних груп.
  5. У повному обсязі реалізовувати практичну частину навчальної програми з Основ здоров»я на основі інтегрованого поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров»я людини.
  6. Учителю Купріянчику О.М. забезпечити виконання навчальної програми із Захисту Вітчизни, оформити куточок допризовної підготовки.
 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи В.О.Висовень, О.А.Макаревича.

 

Директор гімназії                                            В.М.Чужа

З наказом ознайомлені всі вчителі.

 

 

 

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz