Понеділок, 21.06.2021, 00:23
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Наказ

26 лютого 2010 року                                                                 №

Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізики

Згідно з річним планом роботи гімназії та графіком внутрішкільного контролю у лютому 2010 року вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізики. У процесі вивчення відвідано уроки, проаналізовано стан матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення викладання фізики, рівень використання наявної бази, учнівську та вчительську документацію, вивчено рівень навчальних досягнень учнів.

Наявний фізичний кабінет в основному забезпечений навчальним обладнанням, матеріалами, що дозволяють проводити всі необхідні демонстраційні досліди, виконувати експериментальні завдання та передбачені навчальними програмами лабораторні роботи і роботи фізичного практикуму, практично відсутнє найсучасніше демонстраційне обладнання.

На достатньому рівні забезпечений кабінет наочними посібниками, роздатковим матеріалом, значну частину якого виготовлено вчителями та учнями. Зібрано для всіх класів достатньо матеріалу для тематичного оцінювання учнів.

Наявне обладнання, наочні посібники та роздатковий матеріал оптимально систематизовано, що сприяє економії часу під час підготовки до уроків та в процесі їх проведення. Навчально-матеріальна база кабінету добре зберігається, своєчасно проводиться ремонт обладнання, наочності, роздаткового матеріалу із залученням до цієї роботи учнівського активу кабінету.

Учителі дотримуються правил техніки безпеки та пожежної безпеки під час проведення навчальних занять і позакласних заходів, відповідно до діючого Положення проводять цю роботу зі школярами.

Учні забезпечені підручниками, у кабінеті зібрано довідники, збірники задач.

У 2009-2010 н.р. продовжується перехід до нової структури фізичної освіти (вивчення в 7-9 класах основної школи закінченого курсу фізики, що включає всі елементи базових знань про явища природи, розкриває суть фундаментальних наукових фактів, гіпотез, понять і законів фізики, їх історичний розвиток). У старших класах загальноосвітня підготовка здійснюється на засадах профільного навчання.

Фізику викладають у гімназії Бойко Лариса Григорівна (вища категорія, старший учитель, стаж – 26 років) та Бойко Віктор Анатолійович (вища категорія, старший учитель, стаж – 21 рік).

Учителі добре ознайомлені з навчальними програмами, нормативними документами з питань освіти, методичними рекомендаціями щодо викладання фізики. Належну увагу приділяють підвищенню освітнього і методичного рівнів. Впроваджують у навчально-виховний процес гімназії інноваційні педагогічні технології, використовують прогресивний педагогічний досвід учителів Жуківської ЗОШ І-ІІІ ст.. з питань впровадження сучасних інформаційних технологій на уроках фізики та в позакласній роботі з предмета.

Мають напрацювання з питань індивідуалізації навчально-виховного процесу, забезпечення високого рівня розвитку та інтелектуального росту дітей.

Календарно-тематичне планування складено відповідно до діючих програм. Систематично ведеться поурочне планування. Під час перевірки виконання навчальної програми виявлено, що у всіх класах за кількістю годин, лабораторних робіт, тематичних оцінювань програма виконана.

Відвідані уроки підтвердили, що вчителями доцільно визначаються та оптимально реалізуються навчальні, виховні та розвивальні завдання. На кожному уроці проводиться цілеспрямована робота з виділення із виучуваного матеріалу основного, його повторення безпосередньо на уроці, що певною мірою сприяло прогнозуванню навчальної діяльності учнів на кінцевий результат. У ході підготовки до уроків Лариса Григорівна і Віктор Анатолійович оптимально поділяють матеріал на основні опорні знання та допоміжну інформацію, що дає можливість передбачити раціональний вибір методів навчання на уроці. На уроках вивчення нового матеріалу повідомляються не тільки нові відомості з фізики, а й постійно проводиться навчання школярів прийомам оперування ними.

Висока науково-методична підготовка вчителів дає змогу проводити уроки з достатньо високим темпом, оптимально застосовувати методи, форми, прийоми навчальної роботи з учнями, ефективно проводити диференціацію та індивідуалізацію навчальної діяльності школярів. Учителі враховують характер матеріалу, що вивчається, можливості відповідного класу та фактичний рівень загальноосвітньої підготовки школярів. Виклад навчального матеріалу відзначається науковістю і доступністю, супроводжується використанням наочності, сучасних інформаційних технологій (демонстраційний експеримент, таблиці, моделі). У процесі ознайомлення учнів з явищами використовуються репродуктивні експерименти, а при встановленні характерних рис явищ – частково-пошуковий.

З метою перевірки і оцінки рівня навчальних досягнень школярів педагоги використовують різні форми, прийоми та засоби контролю: самостійна робота в класі і дома, пролонговані домашні завдання, реферати, повідомлення, тестова перевірка знань, тематичне оцінювання. Учні ознайомлені з тривалістю вивчення теми, тематикою і термінами проведення лабораторних робіт, терміном та формою проведення тематичного оцінювання, а вчителі у процесі вивчення теми вдало орієнтують учнів на завдання, подібні до яких будуть виноситися на тематичне оцінювання.

Аналіз відвіданих уроків дозволяє стверджувати, що більшість учнів успішно засвоює зміст шкільного курсу фізики, розуміє суть основних фізичних понять, законів і теорій, можуть застосовувати набуті знання і вміння у навчально-пізнавальній практиці при поясненні явищ природи.

Перевірка рівня навчальних досягнень школярів (тематичне оцінювання) засвідчила такі результати:

Клас/Учитель

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

7 клас, І сем.

Бойко Л.Г.

2

14

3

-

8 клас, 25.02.

Бойко Л.Г.

5

3

4

-

9 клас, 08.02

Бойко Л.Г.

4

8

1

-

10 клас, 05.02

Бойко В.А.

4

4

-

-

11 клас, 26.02

Бойко В.А.

9

8

-

-

 

Аналіз показав, що учні добре засвоїли поняття, знають формули, уміють застосовувати їх. Учні, які мають середній рівень навчальних досягнень ще не достатньо володіють основними поняттями, помиляються у найменуваннях, позначеннях та одиницях вимірювання фізичних величин.

Організована чітка система роботи з обдарованими дітьми, дітьми, які виявляють підвищений інтерес до фізики. Ведеться позакласна робота, організовуються конкурси та олімпіади з фізики. За останні чотири роки учні займали такі місця у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з фізики: у 2006-2007 н.р. – 3 учні – переможці, 1 – призер, у 2007-2008 н.р. – 4 учні – переможці, у 2008-2009 н.р. – 4 учні-переможці, 1 – призер, 2009-2010 н.р. – 3 учні – переможці.

На підставі зазначеного

НАКАЗУЮ:

1.Визнати досвід роботи вчителів фізики Бойко Л.Г. та Бойка В.А. таким, що заслуговує узагальнення і має бути визнаним перспективним.

2.Визначити достатній рівень виконання програми з фізики вчителями.

3.Заступникам директора:

3.1. Узагальнити перспективний педагогічний досвід учителів фізики і видати бюлетень передового досвіду.

3.2.На засіданні педагогічної ради довести до відома педагогічного колективу досвід роботи вчителів фізики.

4.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи Висовень В.О., Макаревича О.А.

Директор гімназії                                  В.М.Чужа   

З наказом ознайомлені всі вчителі.

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz