Неділя, 20.06.2021, 23:04
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 Довідка

30.12.2010 року                                                                            №

Про результати вивчення роботи класоводів, класних керівників

Згідно з річним планом роботи Згурівської гімназії та планом контролю за якістю навчально-виховної роботи у грудні 2010 року дирекція гімназії вивчила роботу класоводів, класних керівників з питань реалізації гуманістичної системи виховної роботи, науково-методичної проблеми  "Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя" (перший рік роботи над проблемою). Уся система орієнтована на творення щастя кожного вихованця, доброго ставлення до дітей, створення умов для індивідуально-творчого розвитку кожної особистості.

Навчальний заклад – це складна соціально-педагогічна система, що виконує замовлення суспільства – формувати інтелектуальну, творчу особистість, здатну жити і творити в умовах, що постійно видозмінюються і розвиваються, забезпечуючи прогрес культурного розвитку країни.

План виховної роботи гімназії на рік складено на основі гуманістичної системи виховання у вигляді цільової програми, яка містить 9 напрямків діяльності, а також тематичні періоди. Напередодні складання плану провела педагог-організатор Мурдід О.О. анкетування серед учнів і вчителів з метою виявлення побажань щодо змісту та визначення зацікавлених осіб в організації та проведенні заходів.

У гімназії методичне об»єднання з виховної роботи (керівник Мурдід О.О.) у 2010-2011 н.р. розпочало роботу над вирішенням проблеми «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне, духовне і соціальне благополуччя». Засідання проводитимуться за блоками: «Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості», «Превентивне виховання учнів – пріоритетний напрямок виховання. Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів розв»язання конфліктів», «Зміцнення і профілактика здоров»я дітей шляхом практичного втілення в навчально-виховний процес здоров»язберігаючих технологій», «Я»-концепції учня-творця на основі самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення, моральної самозавершеності».

Для того, щоб прогнозувати свою діяльність, успішно здійснювати організацію та управління виховним процесом, класоводи (1 клас – Анатієнко О.В., спеціаліст, стаж – 1 рік; 2 клас – Сита Т.В. спеціаліст, стаж – 3 роки; 3 клас – Білявська Н.А., вища категорія, стаж – 16 років), класні керівники (5 клас – Купріянчик О.М., І категорія, стаж – 11 років; 6 клас – Журавська І.М., ІІ категорія, стаж – 7 років; 7 клас – Мурдід О.О., вища категорія, стаж – 20 років; 8 клас – Прокопенко І.О., вища категорія, стаж – 25 років, 9 клас – Олійник Л.В., вища категорія, стаж – 13 років; 10 клас – Остапенко В.М., вища категорія, стаж – 18 років; 11 клас – Сухенко В.В., вища категорія, стаж – 22 роки) аналізують тенденції, процеси, що відбуваються у суспільному житті країни, досконало вивчають внутрішні потенційні можливості і ресурси свого навчального закладу, використовують найбільш раціональне й оптимальне для даного закладу, оперують чіткими механізмами здійснення контролю і моніторингу.

Класні керівники використовують у своїй діяльності інтелектуальні джерела виховного процесу: Конституцію України, моральні цінності суспільства, загальнолюдську та національну культуру, наукові знання, події та факти навколишньої дійсності; методи та форми виховання: 1)інформаційно-освітні методи, 2)організація життя учнівського колективу, 3)індивідуальна підтримка морального розвитку особи, 4)колективна та індивідуальна творча діяльність; допоміжні методи: створення спеціальних ситуацій, спрямування громадської думки учнів, стимулювання (схвалення і покарання). Враховують і фактори позашкільного впливу на учнів: суспільні відносини, масова культура, позашкільне спілкування, внутрішній світ дитини.

На високому рівні проведені відкриті години класного керівника: «Сторінками мудрої книги» (Сита Т.В., 2 клас), «Наш скарб – рідна мова» (Білявська Н.А., 3 клас), «У колі сім»ї та друзів» (Журавська І.М., 6 клас), «Дружба» (Мурдід О.О., 7 клас), «Книга і комп»ютер на межі тисячоліть» (Прокопенко І.О., 8 клас), «Професії» (Остапенко В.М., 10 клас). Аналіз відвіданих виховних заходів, годин класного керівника, вивчення рівня вихованості учнів усіх класів показав, що виховна робота організовувалася і проводилася на належному рівні, використовувалися в практиці роботи сучасні технології виховання.

Слід відмітити роботу класних керівників і класоводів: Остапенко В.М., Прокопенко І.О., Мурдід О.О., Білявської Н.А. За рейтингом участі учнів у позакласній роботі вихованці цих класів взяли найактивнішу участь.

Одним із найважливіших джерел визначення мети і проектування виховної справи є соціальна ситуація того періоду, коли здійснюються виховні справи. Ця ситуація обумовлена подіями в державі і світі, державними і народними святами, ювілейними датами, суспільно значимими ідеями, а також подіями місцевого значення. Другим важливим джерелом є педагогічний діагноз сформованості необхідних якостей і рис проектованого типу особистості. І ще одне джерело – загальне спрямування роботи навчально-виховного закладу на певний період. Разом ці джерела наповнюють виховні справи життєвою силою, безпомилково визначають їх актуальність і спрямованість.

Домінуюча виховна мета – це, як правило, мета морально-естетичного виховання, визначає завдання конкретних справ. У кожній справі класні керівники, класоводи виділяють стрижневу ідею, яка співпадає з одним із загальних напрямів виховання (розумове, моральне, естетичне, трудове та ін.) На етапі визначення мети класоводи, класні керівники враховують соціальну ситуацію, підпорядковують свою виховну діяльність домінуючій меті, діагностують рівень вихованості колективу та окремих його членів, а потім вже здійснюють детальний аналіз рівня підготовки вихованців до сприйняття тієї системи впливу, що передбачається в майбутньому виховному заході. Звертають також увагу на аналіз недоліків, що виявлені практикою виховної роботи в минулому. Будь-який виховний захід проектується на основі діяльнісного і комплексного підходів.

Під час проведення виховних заходів класоводи, класні керівники не сковують дітей своєю присутністю, не заважають їм вільно висловлювати свої думки і почуття. Разом з тим уважно стежать за розвитком подій, запобігають тому, щоб вони набули небажаного спрямування і вийшли з-під контролю.

На завершальному етапі виховної справи підводять підсумки. Це колективне обговорення або індивідуальний педагогічний аналіз з дотриманням апробованої схеми аналізу виховної справи.

Класні керівники, класоводи активно впроваджують у практику роботи методику колективних творчих справ. Колективні творчі справи приносять радість і користь оточуючим і класному колективу. Планують, готують, реалізують, оцінюють спільно вихованці та вихователі, разом здійснюють пошук найкращих шляхів виконання життєво важливих завдань. Така діяльність є творчою, бо її не можна організовувати відповідно до певної догми чи шаблону, завжди обираються різні варіанти її проведення, виявляються нові можливості учнів, ці заходи є частиною їхнього життя. Залежно від досвіду, віку, можливостей і взаємин з дітьми, класний керівник є консультантом, експертом, керівником одного з мікроколективів.

Здійснюють порівняння загальних виховних завдань гімназії і рівня вихованості учнів.

Щорічно проводиться моніторинг соціального розвитку школярів: 1)рівень сформованості морально-духовних і етичних якостей, 2)рівень громадянської активності, 3)визначення типу взаємодії між класним керівником та учнями; 4)визначення рівня вихованості учнів; 5)моніторинг відвідування учнями навчальних занять; 6)моніторинг фізичного здоров»я учнів; 7)рівень сформованості в учнів навичок здорового способу життя.

Проводяться анкетування, опитування: загальні відомості про дитину, самооцінка, ціннісні орієнтації (індивідуальні цінності, сімейні цінності, соціальні цінності, духовні цінності), визначення рівня відповідальності за доручену справу, ступінь інформованості про професії, стосунки в колективі, згуртованість учнівського колективу, стосунки між дорослими і підлітками, рівень громадянської активності.

Рівень вихованості вивчається за такими показниками: доброта, чуйність; чесність і правдивість, простота і скромність; ставлення до оточуючих; дисциплінованість; обов»язок і відповідальність; бережливість; відповідальне ставлення до навчання; колективізм і товариськість; ставлення до суспільно-корисної праці (працьовитість); соціальна активність.

Правопорушень і проявів недисциплінованості учнів не було. На внутрішкільному обліку, на обліку у справах неповнолітніх дітей, схильних до правопорушень, немає.

Результативність виховання підтверджується високим рівнем творчої самореалізації педагогів і учнів: творчий педагог виховує творчого учня, вибір гуманістичної активної життєвої стратегії, розвинута самосвідомість, здатність до саморозвитку.

У 2010-2011 н.р. основний акцент у виховній діяльності педагогічного колективу гімназії спрямовано на процеси формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя: формування фізично, психічно, соціально, морально здорової особистості з високим рівнем громадянської відповідальності; високоерудованої і культурної особистості, яка має гуманістичний світогляд та гуманістичні якості, веде здоровий спосіб життя, прагне до самовдосконалення.

У 2010-2011 н.р. класний керівник учнів 7 класу Мурдід О.О. взяла участь у конкурсі «Класний керівник року – 2011». Матеріали конкурсу були представлені на щорічній районній педагогічній виставці у відділі освіти.

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1.Класним керівникам:

1.1.Дотримуватися етики взаємовідносин з учнями, бути добре інформованим про участь вихованців у різних видах діяльності, відносинах у групах, про характер і зміст спілкування, потреби, інтереси, стимули і мотиви поведінки. Постійно.

1.2.Привести в систему психолого-педагогічну діагностику рівня інтелектуального розвитку та моральної вихованості учнів з метою корекції навчально-виховного процесу в класі. До 10.01.2011 року.

1.3.Спільно з бібліотекарем гімназії з метою розвитку в учнів інтересу до читання запланувати форми роботи: аналіз читацьких формулярів, бібліотечно-бібліографічні заняття; захист читацьких формулярів, прем»єри книги, вечори поезії та інші форми пропаганди книги. До 10.01.2011 року.

1.4.До джерел планування роботи класного керівника включати науково-методичну і педагогічну літературу, кращий педагогічний досвід, аналіз роботи за минулий рік, результати співбесід з учнями.

2.Заступникам директора з навчально-виховної роботи:

2.1.Узагальнити і поширювати передовий досвід виховної роботи класного керівника Мурдід О.О. ІІ семестр 2010-2011 н.р.

2.2.З метою підвищення рівня турботи про стан здоров»я учнів, їхньої працездатності удосконалити діючу прогаму «Я і моє здоров»я». До 10.01.11.

2.3.Створити систему здоров»язберігаючої позакласної виховної роботи з учнями.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи В.О.Висовень, О.А.Макаревич.

 

Директор гімназії                      В.М.Чужа

 

З наказом ознайомлені всі вчителі.

 

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz