Неділя, 20.06.2021, 23:25
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Наказ

  30.01. 2013 року                                                            №

 

Про стан викладання, дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень з математики в  Згурівській гімназії

Відповідно до плану роботи гімназії на 2012-2013 н.р. у січні місяці вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики, рівень дотримання психолого-педагогічних вимог до уроку, відповідність рівня навчальних досягнень учнів державним вимогам щодо математичної підготовки, сукупність форм, методів, прийомів, властивих учителю, які дають змогу отримувати результати у навчанні й вихованні учнів. Відвідувалися уроки та позакласні заходи.

Математику в гімназії викладають учителі Апьонкіна  Віра Іванівна (викладала у 5-11 класах, із 14.01.2013 року викладає у 5, 7,8,9,11 класах, стаж роботи 29 років, вища категорія, звання «учитель-методист»), із 14.01.2013 року у 6,10 класах математику викладає Косян Катерина Василівна (у 2012 н.р. закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальностями магістр математики, викладач вищого навчального закладу, вчитель математики, стаж – 0 років).

Кабінет математики обладнаний навчальними посібниками, дидактичним матеріалом. Це допомагає вчителям у підвищенні інтенсивності уроку та підготовці до нього. Кабінет не обладнано згідно з вимогами «Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів».

Апьонкіна Віра Іванівна постійно працює над підвищенням свого освітнього та методичного рівнів (індивідуальна науково-методична проблема: «Розвивальні домашні завдання»), є керівником методичного об»єднання вчителів природничо-математичного циклу, керівником районного проблемного семінару «Розв»язування задач підвищеної складності». У гімназії поширюється досвід роботи вчительки з питань диференціації та індивідуалізації навчально-виховного процесу на уроках математики.

Наслідки вивчення та результати проведених контрольних робіт свідчать про те, що вчителька показала себе фахівцем своєї справи, має добру науково-теоретичну підготовку, володіє методикою викладання предмета. Забезпечує засвоєння учнями основних математичних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок. На уроках використовуються сучасні форми і методи навчання, що активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню інтересу до вивчення математики, працюють над розвитком математичного мислення.

Календарні плани вчителькою складені з урахуванням вимог програми та методичних рекомендацій щодо викладання математики, у них передбачені самостійні і контрольні роботи, форми проведення уроків тематичного контролю рівня навчальних досягнень учнів. Поурочні плани відображають роботу вчителів з виконання державних програм, індивідуальну та диференційовану роботу з учнями. На уроках учні працюють на рівні високої розумової напруженості. Це забезпечується великою кількістю навчально-пізнавальних дій, які виконуються на уроці. Виконанню такого обсягу роботи на уроці сприяють майстерність учителя, чітко продумані етапи уроку, раціональне використання кожної його хвилини, правильність добору матеріалу.

Учителька приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов»язково враховуючи індивідуальні особливості, нахили, інтереси. Основою процесу навчання традиційно на уроках Віри Іванівни є рівнева диференціація. Це дає змогу реалізувати базову математичну освіту з різним рівнем обґрунтованості та повноти на основному (обов»язковому для всіх учнів) та підвищеному (для тих, хто має здібності та інтерес до математики) рівнях, які визначають мінімальний і максимальний обсяги навчального матеріалу програми. Учителька виробила систему підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання з математики.

На уроках учні працюють на рівні високої розумової напруженості з урахуванням їхніх навчальних можливостей. Це забезпечується достатньо великою кількістю навчально-пізнавальних дій, які виконуються на уроках. При цьому належна увага приділяється як розумінню, так і осмисленню учнями виконуваних операцій. Завдання вибираються різної складності з урахуванням індивідуальних особливостей школярів. Виконанню такого обсягу роботи на уроці сприяє майстерність учителя, чітко продумані етапи уроку, раціональне використання кожної хвилини, правильність добору матеріалу.

Особливістю практичних занять є постійне залучення учнів до самостійної роботи. Учитель спільно з учнями обговорює ідеї та алгоритми розв»язування задач. Обсяг самостійних робіт добирається з метою відпрацювання необхідних загально навчальних та предметних умінь та навичок. Формуванню відповідних мотивів до самостійної роботи сприяє застосування завдань на рисунках, контрольних запитань, зокрема прикладного характеру, домашніх контрольних робіт з дослідження функцій, геометричних конструкцій тощо.

У процесі вивчення математики вчителька достатню увагу приділяє формуванню в учнів загальнонавчальних умінь, культури мовлення, чіткості й точності думки, критичності мислення, здатності відчувати красу ідеї, методу розв»язання задачі або проблеми, таких людських якостей, як наполегливість, сила волі, здатність до переборення труднощів, працелюбство. Учні Віри Іванівни у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з математики зайняли такі місця: Чубук Д. (7 клас) – ІІ місце, Кононенко В. (9 клас) – І місце. У ІІІ етапі Кононенко В. зайняв ІІІ місце.

 Істотного значення в процесі викладання вчителька надає текстовим задачам, використання яких сприяє розвитку логічного мислення учнів та є наочною ілюстрацією практичного застосування математичних знань. Вдало підібрана В.І.Апьонкіною система усних вправ сприяє розвитку логічного мислення учнів, підвищує їх математичну культуру, формує навички тотожних перетворень, підвищує творчу активність, привчає до уважності, формує вміння планувати свою діяльність.

Вивчення математики в середніх класах здійснюється на наочно-інтуїтивному рівні із залученням практичного досвіду учнів і прикладів з довкілля, особливо в процесі вивчення геометричного матеріалу. Вивчення геометричних фігур проводиться з використанням наочних ілюстрацій, прикладів із довкілля, життєвого досвіду учнів.

Використання вчителькою міжпредметних зв»язків з фізикою, хімією, біологією, трудовим навчанням сприяє забезпеченню прикладної спрямованості навчання математики.

Належне місце у навчально-виховному процесі з математики посідає тематичний контроль. Учителькою розроблено різнорівневі завдання відповідно до вимог навчальних програм та критеріїв оцінювання школярів.

Аналіз робочих зошитів засвідчує, що існує певна система письмових робіт (домашніх та класних). Зміст робіт, їх складність відповідають вимогам програм. Здійснюється індивідуальний та диференційований підхід до робіт школярів. Обсяг і характер домашніх завдань за рівнем складності відповідають змісту вивченого матеріалу на уроці. Приділяється увага зовнішньому вигляду зошитів, дотриманню єдиного орфографічного режиму. Учителі перевіряють зошити відповідно до вимог і один раз на місяць виставляють оцінки за їх ведення у класні журнали.

Проведені контрольні роботи, самостійні роботи показали такі результати:

Учитель

Клас

(Учнів)

Тематичне оцінювання

 

Вис. рівень

 

Дост. рівень

 

Сер. рівень

 

Поч. рівень

 

Якість знань

Апьонкіна В.І.

5(16) відс. 1

Математика

25.12.2012

5

5

5

-

66%

 

6(18)

відс. 2

Математика

30.01.2013

4

8

3

1

75%

 

7(14)

відс. –

відс. 2

Алгебра

24.12.2012

Геометрія

19.12.2012

4

 

1

4

 

5

4

 

6

2

 

-

57 %

 

50 %

 

8(11)

відс. 3

відс. -

Алгебра

21.12.2013

Геометрія

31.01.2013

1

 

1

1

 

4

5

 

6

1

 

-

25%

 

45%

 

9(11)

відс. 1

відс. 1

Алгебра

19.12.2012

Геометрія

17.01.2013

2

 

1

4

 

6

4

 

2

-

 

1

60%

 

70%

 

10(11)

відс. 2

відс. 1

Алгебра

19.12.2013

Геометрія

17.12.2013

3

 

5

4

 

3

2

 

1

-

 

1

77%

 

80%

 

11(9)

Алгебра і початки аналізу

21.01.2013

Геометрія

І семестр

3

 

 

3

6

 

 

6

-

 

 

-

-

 

 

-

100%

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Як свідчать результати зрізу знань та оцінювання  за І семестр учнів 5-11 класів з математики програмовий матеріал загалом засвоєно задовільно. Найнижчий рівень знань з математики в учнів 8 класу. Найвищий рівень знань в учнів 11 класу.

         Учні помиляються при спрощенні виразів, розкритті дужок, розв'язуванні рівнянь, трапляються труднощі у математичних обчисленнях, розв'язуванні рівнянь. Причинами помилок у дітей є недостатнє використання таблиць, моделей, опорних схем, зворотного зв'язку, особливо під час закріплення знань на уроці.

Водночас аналіз результатів показав, що відсутність чіткої системи роботи над задачею, починаючи з початкової ланки освіти, є причиною того, що деякі учні не оволоділи навичками аналізу та розв»язування задач.

Мало уваги приділяється самостійному конструюванню нових алгоритмів і дій, що ведуть до шуканого результату.

На підставі вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1.Учителям математики Апьонкіній Вірі Іванівні та Косян Катерині Василівні:

1.1.Обладнати кабінет математики  згідно з новими вимогами «Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів». До 24.05.2013 року.

1.2.Систематизувати роботу із підвищення рівня навчальних досягнень учнів. До кінця лютого 2012-2013 н.р.

1.3.Провести поглиблене повторення не засвоєних учнями розділів програми.

1.4.Упроваджувати в навчально-виховний процес сучасні засоби навчання та новітні інформаційні технології, співпрацювати з учителем інформатики Щербаком Ю.Ю. щодо використання навчальних програм з математики.

1.5.Брати участь у щорічному конкурсі виготовлення наочних посібників для уроків природничо-математичного циклу.

1.6.Під час організації навчально-виховного процесу враховувати, що майбутнє викладання математики у виявленні потреб учнів та їх задоволення, діалог з учнями, гуманна диференціація та індивідуалізація навчання.

1.7.Активно залучати учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, МАН.

 2.Заступникам директора:

2.1.Організувати наставництво Апьонкіна В.І. – Косян К.В, внести корективи у план роботи Школи молодого вчителя.

2.2.На наступний навчальний рік (2013-2014) продовжити проведення творчих консультацій,  «Майстер-клас» з питань індивідуалізації, диференціації навчально-виховного процесу (керівник- Апьонкіна Віра Іванівна).

2.3.Провести семінар-практикум «Підвищення мотивації учнів до вивчення математики», організувати семінар-практикум для вчителів математики та вчителів початкових класів з питань наступності у викладанні математики.

3.Керівнику методичного об»єднання, учителю-методисту Апьонкіній В.І.:

3.1.Провести взаємовідвідування уроків із Косян К.В. з метою забезпечення належного методичного рівня викладання, застосування ефективних форм та методів для розвитку творчих здібностей школярів (проблемні ситуації, проблемно-наслідковий аналіз умов задач, формування в учнів прагнення до самостійного пошуку розв'язання тощо).

3.2.Розробити систему заходів щодо науково-методичного забезпечення і підтримки індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня.

3.3.Розглянути на засіданні методичного об»єднання питання підготовки до друку матеріалів учителів природничо-математичного циклу з досвіду роботи з обдарованими учнями.

4.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи.

 

 

Директор гімназії                           В.М.Чужа

 

Із наказом ознайомлені всі вчителі.

 

 

 

 

                                              

                                                        

                                                                         

 

 

 

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz