Понеділок, 21.06.2021, 00:53
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

На шляху до гармонії розуму і серця

Школа – вічне вогнище краси. У спогадах кожного вона зберігається як краса дитинства, світу, думки, мудрості, пізнання. Школа – своєрідний оберіг, теплий і затишний дім, в який хочеться повертатися знову і знову.

Калейдоскоп десятиріччя гімназії – калейдоскоп поколінь. Годинник гімназії відлічує час уроками, змінюються методики і підручники, на зміну рахівниці прийшов комп»ютер. А дзвоник так само кожен ранок кличе нас у гімназію. Кожен, хто обрав непросту професію служіння Учневі, мріє працювати в хорошій школі. У хорошій школі чисто, затишно, комфортно та психологічно безпечно як учневі, так і вчителю. У хорошій школі учні – виховані та розумні, батьки – коректні, а вчителі – професійно компетентні та відповідальні. У хорошій школі адміністрація кваліфікована, організована, не амбіційна. Такою хорошою школою є Згурівська гімназія.

У центрі навчально-виховного процесу стоїть дитина як головна мета діяльності педагогічного колективу. Учні поспішають щодня до гімназії, яка стала для них Храмом знань і вічних істин: Добра, Краси, Духовності.

А для нас, учителів? Вона стала нашою любов»ю до життя і людини, вірою у велику місію та призначення вчителя – забезпечити гідне майбутнє сьогоднішнім учням, надією на здійснення освітянських реформ, які допоможуть вивести освіту на європейський рівень.

Золотий фонд є в кожної держави – у золоті, валюті, корисних копалинах, цінних паперах. «Золотий фонд» школи» - це її учні та вчителі. Гордістю гімназії є високий якісний склад педагогічних працівників (основних і сумісників): «учителів-методистів» - 8, «старших учителів» - 6, «спеціалістів вищої категорії» - 18, «спеціалістів І категорії» - 1, «спеціалістів ІІ категорії – 1, «спеціалістів» - 4 молоді вчителі, нагороджених нагрудним знаком « Відмінник освіти України» - 8. Бойко В.А., учитель фізики, нагороджений Нагрудним знаком «Антон Макаренко», Макаревич О.А., учитель географії, нагороджений нагрудним знаком «Василь Сухомлинський». Майже щороку вчителі гімназії мають вагомі успіхи у І і ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Учитель року». Першою в історії гімназії успішною учасницею цього конкурсу була вчитель-методист, учителька  музики та образотворчого мистецтва Олійник Людмила Василівна.

 Концепція освіти в гімназії – не зупинятися на здобутку на рівні, досягнутому учнем, а орієнтуватися на завтрашній день розвитку і саморозвитку, забезпечувати високу якість освіти і виховання учнів гімназії, що є запорукою майбутньої конкурентоспроможної, успішної особистості, впроваджувати у діяльність технології індивідуально-орієнтованого навчання, метою якого на всіх етапах навчання має стати не нагромадження знань і вмінь, а постійне збагачення учнів досвідом творчості, формування механізму самоорганізації та самореалізації особистості кожного гімназиста. Із метою, щоб освітні зміни мали успіх, кожний учитель гімназії став реформатором особистого щоденного навчального досвіду.

А дирекція гімназії дбає про високий рівень розвитку професійно важливих якостей і теоретичної підготовки, лідерських рис, новаторського підходу до професійної діяльності, високий рівень готовності до самоосвіти, постійний процес самовдосконалення. І ми з гордістю можемо сказати: ми пишаємося своєю історією, своїми випускниками, вчителями, тим, що сьогодні святкуємо свій ювілей.

Школа це не тільки стіни. Насамперед, це – дух, пам»ять, традиції, наступність поколінь. Це ті, хто щодня переступають поріг, сіючи зерна доброго, розумного і вічного, і вчителі-ветерани, для яких найвища нагорода в житті – успіхи колишніх вихованців, їхні щирі слова подяки, і ті, кого вже немає сьогодні, але завжди  живуть вони у пам»яті учнів, колег.

У гімназії розроблені  і постійно використовуються різні форми співпраці з батьками, програма педагогічної просвіти гнучка і доповнюється залежно від конкретних умов її реалізації. Сьогодні неможливо уявити пошукову, дослідницьку роботу учнівських колективів і вчителів без участі батьків.

Орієнтовна схема повного аналізу навчального заняття

 

I.      Аналіз мети заняття

Питання до аналізу

 1. Правильність і обґрунтованість мети заняття з урахуванням:

а)  програмних вимог;

б)  змісту матеріалу;

в)  необхідного рівня досягнень учнів;

г) місце заняття в системі занять з даної теми;

д)  підготовленість класу

 1. Можливості самого вчителя
 2. Прогнози на кінцевий результат навчання
 3. Форми і методи доведення мети до учнів. Цілеспрямованість цих форм і методів
 4. Ступінь досягнення поставленої мети

 

II.  Аналіз структури і організації навчального заняття

Питання до аналізу

 1. Відповідність структури заняття його меті й темі
 2. Логічна послідовність і взаємозв'язок етапів заняття
 3. Раціональний розподіл часу по етапах
 4. Раціональність використання обладнання кабінету
 5. Наукова організація вчителя і учнів
 6. Організація початку і кінця заняття
 7. Оптимальний темп ведення заняття
 8. Наявність плану і ступінь його виконання
III.           Аналіз змісту заняття

Питання до аналізу

 1. Відповідність змісту заняття вимогам стандарту
 2. Логічність
 3. Доступність (чи відповідає рівень складності викладу матеріалу учителем рівню розуміння учнями)
 4. Науковість (чи відповідає рівень складності викладу матеріалу вчителем рівню складності викладу змісту в підручнику)
 5. Виділення провідних ідей з даної теми
 6. Зв'язок змісту заняття з життям, професійна направленість матеріалу
 7. Зв'язок змісту заняття із запитами та інтересами учнів
 8. Формування самостійного мислення,  активної навчальної діяльності, пізнавальних інтересів учнів засобами самого матеріалу
IV.            Аналіз роботи учнів на занятті

Питання до аналізу

 1. Актуальність і працездатність учнів на різних етапах заняття
 2. Зацікавленість до теми чи до заняття
 3. Чи володіють учні раціональними прийомами роботи. Культура праці на заняттях
 4. Виконання учнями єдиних вимог (чи є вимоги вчителя до учнів під час вивчення предмета, як вони виражені, чи є дані вимоги єдиним для всіх предметників школи)
 5. Наявність навичок самоконтролю
 6. Рівень учнівських досягнень (глибина, усвідомленість знань, вміння виділити головне, застосовувати знання і вміння в різних ситуаціях)
 7. Вміння самостійно здобувати знання, самостійність суджень
 8. Реакція на вчителя
V.   Аналіз домашнього завдання

Питання до аналізу

 1. Методи і прийоми перевірки домашнього завдання
 2. Мотивація домашнього завдання на даному занятті, його мета і усвідомленість її учнями
 3. Об'єм домашнього завдання
 4. Характер домашнього завдання (тренувальний,   творчий, закріпляючий, розвиваючий, диференційований)
 5. Методика заданого завдання додому, інструктаж
 6. Результат домашнього завдання (чи ставить учитель перед собою питання: "Для чого я задаю учням домашнє завдання?")
VI.            Аналіз методики проведення заняття (діяльність учителя)
 1. Правильність відбору методів, прийомів і засобів навчання з урахуванням:

а)  теми;

б)  мети;

в)  можливостей класу;

г)  можливостей самого вчителя;

д)  навчально-матеріальна база

 1. Різноманітність методів і прийомів, які застосовуються на занятті
 2. Формування в учнів нових понять (як учитель визначив нові поняття для даної теми і як визначити, чи є дані поняття для учнів дійсно новими)
 3. Актуалізація знань
 4. Засвоєння   нового   матеріалу  
 5. Використання  засобів  навчання  (наочних посібників,  ТСО,  особистісних особливостей засвоєння)
 6. Організація  учителем   самостійної роботи  учнів  (характер  тренувальних занять,    види    самостійних    робіт,    ступінь    складності,    варіативність, індивідуальний підхід до знань, інструктаж)
 7. Педагогічна техніка вчителя: темп мовлення, дикція, емоційність викладу думок,     точність     використання     спеціальної    термінології,     вміння     в міжособистісному спілкування, прийоми впливу на учнів
VII.        Оцінка санітарно-гігієнічних умов заняття

Питання до аналізу

 1. Класна дошка (форма, колір, чистота, відповідність роботи з крейдою, для закріплення наочності)
 2. Відповідність меблів віковим особливостям учнів
 3. Рівень освітлення, чистота приміщення
 4. Розміщення учнів в навчальній аудиторії з урахуванням їх особливостей здоров'я
 5. Прийом і методи роботи над поставою учнів
 6. Режим провітрювання, проведення фізкультхвилинок, фрагментів релаксації, елементів аутотренінга
 7. Застосування наочності, яка відповідає нормам (величина букв, їх колір, чіткість написання)
 8. Дотримання правил охорони праці і техніки безпеки на відповідних заняттях
VIII.     Психологічний аналіз заняття (проводиться зі шкільним психологом або при наявності відповідної освіти)

Питання до аналізу

 1. Психологічний стан учнів перед початком заняття, зібраності (настрій і його причини
 2. Розвиток уваги, прийоми привертання уваги, випадки відволікання уваги і його причини
 3. Розвиток і тренування пам'яті учнів, організація основних процесів пам'яті -запам'ятовування, збереження і відтворення сприймання
 4. Розвиток мислення учнів: створення проблемних ситуацій, використання завдань, аналізу, синтезу, узагальнення, конкретизації

 

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Тематичне оцінювання — це засіб контролю навчальних досяг­нень учнів, визначення рівня його компетенцій з певної теми пред­метного курсу.

Функції тематичного оцінювання:

—              контрольна;

—        навчальна, тому що під час проведення тематичного оціню­вання відбувається подальше по­глиблення й систематизація знань учнів;

—            підготовка до тематичного оцінювання та його чітко організо­ване відповідальне проведення — найважливіший мотиваційний чин-

ник, який спонукає учнів до міцно­го засвоєння необхідних знань, умінь, навичок;

—         тематичне оцінювання вико­нує функцію психологічного тренін­гу, сприяє розвитку в учнів важли­вих особистісних якостей: волі, цілеспрямованості, витримки тощо;

—         розвивальна функція;

—         виховна функція.

Усі функції тематичного оціню­вання тісно пов'язані між собою. Тому їх комплексна реалізація, без сумніву, призводить до розвитку особистості учнів, виховання в них важливих соціальних якостей.

Технологія підготовки тематичного оцінювання

Для чіткішого уявлення про підготовку учнів до тематичного оцінювання необхідно виділити такі його форми: поточне оціню-

вання (або проміжне) і підсумко­ве оцінювання за тему.

Також підготовку до тематич­ного оцінювання слід здійснювати у двох напрямах: організаційному і психолого-педагогічному.

Поточне (проміжне) оцінюван­ня охоплює певну логічно скомпо­новану частину навчальної теми. Наприклад, у 5-му класі під час вивчення великої теми «Десяткові дроби» її доцільно розбити на такі підтеми: «Поняття про десятковий дріб», «Додавання і віднімання де­сяткових.дробів», «Множення і ділення десяткових дробів», «Се­реднє арифметичне. Дії з десят­ковими дробами», «Відсоток — вид десяткового дробу. Задачі на відсотки».

Тематичне оцінювання являє собою цілісний контроль знань з певного блоку предметного курсу. Проводиться наприкінці вивченої теми.

Види підготовки до поточного і тематичного оцінювання.

1. Організаційна підготовка до оцінювання включає:

—         складання графіка тематичного оцінювання;

—      дату тематичних і проміжних оцінювань записують учителі-предметники в календарному плані й затверджує адміністрація;

—                         тематичне  оцінювання здійснюють після закінчення великої теми або об'єднуючи декілька малих тем;

—       під час затвердження календарного планування заступник директора стежить за раціональним плануванням тематичних оцінювань;

—           учитель заздалегідь планує перелік питань і завдань до тематичного і проміжного оцінювання на підставі навчальних програм, перелічених у них вимог до навчальних досягнень учнів;

—         учитель ознайомлює учнів з цими питаннями і завданнями на початку вивчення теми.

2 Психолого-педагогічна підготовка до тематичних і проміжних оцінювань — це передусім робота вчителя з якісної підготовки учнів до них, досягнення учнями високих навчальних результатів:

—             на початку вивчення предметного курсу вчитель доброзичливо, детально і чітко роз'яснює учням особливості свого предмета, рівень вимог до ЗУН; ознайомлює їх з строками проведення проміжних І тематичних оцінювань;

—        під час доведення учням обсягу вимог до ТО (питання, типи вправ, задач тощо) вчитель так організовує пізнавальний процес, щоб усі учні були готові до ТО. Передусім — це ефективна навчальна робота вчителя в системі: урок—домашнє завдання—додаткові індивідуальні заняття, використання можливостей навчального предмета.

Під час психолого-педагогічної підготовки до тематичного оцінювання вчитель вирішує три важливі завдання:

1.              Формування в учнів стійкої мотивації досягнень, намагання якомога успішніше здати ТО.

2.                Забезпечення учнів необхідними для успішної здачі тематичного оцінювання знаннями, вміннями і навичками, а також можливостями їх отримання.

Тут передусім слід розуміти

індивідуальну роботу з учнями, які досягли початкового рівня навчальних досягнень на додаткових індивідуальних заняттях, відпрацювання пропущених занять, оцінок 1, 2, 3 бали, виконання пропущених практичних, лабораторних, інших видів письмових робіт. Учитель має змогу використати всі можливості 12-бальної системи щоб підвести учнів до тематичного оцінювання.

3. Формування в учнів почуття психологічної захищеності перед тематичним оцінюванням — упевненості в собі, в своїх знаннях, упевненості в доброзичливій, але справедливій вимогливості вчителя.

Учителю слід уникати двох можливих крайнощів: по-перше — намагання перекласти відповідальність на учнів, залишаючи 70—80 % дітей на повторне тематичне оцінювання (коли вчитель ставить перед учнями надто високі вимоги, але нічого не робить для їх реалізації); по-друге — намагання сфальсифікувати результати тематичного оцінювання, тобто показати гарні підсумкові бали за низького рівня навчальних досягнень.

Слід пам'ятати, що результативність, якість, психологічна атмосфера кожного тематичного оцінювання є прекрасним показником професіоналізму вчителя.

Професійні якості вчителів, учні яких мають високі результати:

—         знання свого предмета;

—         уміння вчити;

—         вимогливість;

—         справедливість;

—         контактність у спілкуванні з учнями;

—          позитивне ставлення до дітей;

—        кропітка, турботлива стосовно учнів робота вчителя з організаційної та психолого-педагогічної підготовки до тематичних оцінювань.

Проведення тематичного оцінювання

Форму і методику проведення тематичного оцінювання вчитель визначає, виходячи з особливостей свого предмета, вікових, індивідуальних і психологічних особливостей учнів.

Можна рекомендувати наступне:

•           зміст матеріалу, винесений на ТО, розбити на 4—6 запитань з таким розрахунком, щоб добре підготовлений учень міг відповісти на кожне з них протягом 5—7 хвилин;

•             з предметів, під час вивчення яких велике значення мають практичні навички (грамотного письма, розв'язування задач, робота з лабораторним обладнанням, картографічним матеріалом тощо), в питання тематичного оцінювання обов'язково вводити контроль теоретичних знань контроль сформованості практичних умінь І навичок;

•              обов'язково  вказувати кількість балів, якою буде оцінено правильну відповідь на кожне запитання;

•               вчитель має використовувати прийоми, які стимулюють якісну роботу учнів та інтенсифікують процес їх навчання протягом всієї теми;

•                слід практикувати автоматичне зарахування тематичного оцінювання для учнів, які встигають на високому і достатньому рівні;

•              учнів, яким автоматично зараховано ТО, вчитель може залучати помічниками в проведенні тематичного оцінювання;

•            проміжне оцінювання вчитель планує в різних формах: контрольні, самостійні, практичні роботи, тестування, усне та письмове опитування тощо;

•            підсумки тематичного оцінювання вчитель фіксує в класному журналі під датою проведення у вигляді письмової роботи на уроці або в окремій колонці, поруч залишається порожня клітинка для повторного оцінювання;

•            учень, який прагне підвищити свій бал під час тематичного оцінювання, може це зробити протягом тижня на наступних уроках або на додатковому індивідуальному занятті;

•               учні, відсутні під час проведення тематичного оцінювання, так само здають його протягом тижня на наступних уроках або на ДІЗ;

•              семестрові оцінки виставляють на підставі тематичних атестацій;

-        учні, не згодні з семестровою оцінкою, протягом 10 днів можуть перездати матеріал;

-      річні бали виставляють на підставі семестрових за результатом максимально досягнутого учнями рівня.

 

Вимоги до сучасного уроку

 

 • Урок спрямований на високі кінцеві результати, на підвищення рівня якості й ефективності навчання, на всебічний розвиток особистості.
 • Урок – відносно самостійна ланка у системі навчання.
 • Урок будується як цілісна система взаємодії учителя і учнів на основі співробітництва.
 • Урок будується на основі: програмних вимог, урахування можливостей учнів, урахування можливостей учителя, його творчого потенціалу.
 • Кожен урок має таке дидактичне призначення: засвоєння нових знань, формування умінь і навичок, контроль і оцінювання знань та ін.
 • На уроці комплексно розв”язуються завдання освіти, виховання і розвитку.
 • Урок має раціональну структуру.
 • Зміст навчального матеріалу відповідає основним принципам (науковість, зв”язок з життям, системність, наступність)
 • Застосовуються різноманітні форми проведення уроку.
 • Використовуються нестандартні форми проведення уроку.
 • Здійснюються диференціація й індивідуалізація навчання.
 • Забезпечуються міжпредметні зв’язки.
 • Учитель розвиває навчальну, пізнавальну діяльність учнів і керує нею, здійснюючи стимулювання, організацію, контроль, оцінювання діяльності, озброює учнів прийомами самостійної роботи, формує навички самоконтролю.
 • Для проведення уроку створені необхідні умови: матеріальні, морально-психологічні, гігієнічні, естетичні.
 • Урок проводиться за планом — творчим робочим докумен­том учителя.
 • Проводячи урок за планом, учитель готовий переструктуру-вати його в разі потреби.
 • Висока результативність уроку.
 • Учитель самоаналізує проведення і результати уроку.

 

 

 

 

 

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz