Неділя, 20.06.2021, 23:10
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Довідка

13 лютого 2015 року                

Про національно-патріотичне виховання учнів

Згурівського НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня»

на уроках та в позакласній роботі

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про освіту», «Про державний Гімн України», Указу Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи», Указу Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України», Указу Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України», Указу Президента України від 24.09.2014 № 744 «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності», Указу Президента «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та про увічнення пам»яті Героїв Небесної сотні», наказу Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2011 року №1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», листа Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9-530 «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи», листа Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році», проекту Концепції національно-патріотичного виховання у Згурівському НВК «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня», річного плану роботи НВК організоване і проводиться патріотичне виховання учнів на уроках і в позакласній роботі, педагогічний колектив працює над створенням діяльнісної системи національно-патріотичного виховання.

В умовах утвердження української державності, інтеграції України у світове та європейське співтовариство, значно зростає роль навчального закладу у партнерстві з батьківською громадськістю у формуванні свідомого громадянина України, патріота своєї держави. Виникла соціальна потреба у виробленні нової наукової концепції патріотичного виховання молоді, формування національної самосвідомості. Самовідданість захисників України є результатом патріотичного виховання. Відтак, патріотичне виховання учнівської молоді стає важливою складовою частиною процесу формування зрілої особистості.

Патріотичне виховання наскрізно пронизує весь навчально-виховний процес, органічно поєднує національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання, базується на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни.

Сформованість патріотичних почуттів педагога є передумовою його готовності до патріотичного виховання. Педагогу мають бути притаманні любов до Батьківщини та українського народу, усвідомлення безперечної цінності своєї країни, віра в її майбутнє, спроможність безкорисно радіти досягненням, сприяти становленню й утвердженню її як правової, демократичної, соціальної держави; досконале володіння державною мовою, ціннісне ставлення до історії та культури власного народу, готовність до плідної праці на користь рідної землі, турбота про збереження природи країни та її багатств. У НВК із 2008-2009 н.р. функціонує гуманістична система виховання, метою якої є виховати не просто учня, а Людину. Зрозуміти багатогранний світ гуманної педагогіки під силу кожному, хто цього з вчителів забажає.

Військово-патріотичне виховання організується та здійснюється за такими напрямками (державний, соціальний, військовий, психолого-педагогічний, правовий) : 1)формування і виховання в учнів загальнолюдських цінностей, орієнтацій, національної гідності, культури міжнаціональних відносин, морально-психологічних якостей громадянина-патріота; 2)вивчення героїчної історії українського народу, духовної спадщини, національних традицій, символів, звичаїв, вірувань; 4)вивчення та роз»яснення учням ідейно-теоретичних засад державної незалежності та суверенітету, ролі і місця Збройних Сил України, значення військової служби та військового обов»язку в забезпеченні територіальної цілісності держави; 5)пропаганда життя і діяльності видатних державних, військових та громадських діячів, борців національного визвольного руху; 6)співробітництво з державними органами влади, громадськими та творчими організаціями, засобами масової інформації з питань військово-патріотичного виховання, військово-фахової орієнтації молоді та підготовка її до служби в лавах Збройних Сил України; 7)розвиток військово-шефської роботи, надання допомоги ветеранам війни.

Основними формами патріотичного виховання школярів є: інформаційно-масові, діяльнісно-практичні, інтегративні, діалогічні, індивідуальні, наочні.

 У процесі організації патріотичного виховання усі члени педагогічного колективу дотримуються таких принципів: національної спрямованості, гуманізації виховного процесу, самоактивності і саморегуляції, культуровідповідності, полікультурності, соціальної відповідності.

Педагогічний колектив вирішує такі проблемні питання національно-патріотичного виховання: особливості та інноваційні технології виховання патріотизму підростаючої особистості у сучасних умовах; теоретичні підходи до визначення сутності морально-духовного виховання молодших підлітків; формування громадянськості особистості в процесі її соціалізації; формування громадянина-гуманіста і його національної свідомості; національно-патріотичне виховання як складова формування у старшокласників ціннісного ставлення до людини в сучасних умовах.

Особливе місце в національно-патріотичному, громадянському вихованні посідають такі предмети:  Я у світі (3 клас), Я і Україна. Громадянська освіта (4 клас), інтегрований курс «Історія України. Всесвітня історія» (6 клас), Історія України (5-11 класи), Всесвітня історія (7-11 класи), Вчимося бути громадянами (8 клас), Правознавство (практичний курс, 9 клас), Права людини (10 клас), Громадянська освіта (11 клас), Правознавство (10 клас), Філософія (людина і світ, 11 клас), Захист Вітчизни (10-11 класи).

У молодшому шкільному віці формується здатність дитини пізнавати себе як члена сім»ї, родини, дитячого угрупування, як учня, жителя села, селища, виховується любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій.

У підлітковому віці виховується духовно осмислений, рефлексивний патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав і свобод.

У старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і дієвість. Старшокласники прагнуть жити в Україні, пов»язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її становлення як суверенної і незалежної, демократичної, правової і соціальної держави, поважати свободу, демократію, справедливість.

Директор НВК Чужа В.М. несе відповідальність за організацію та стан допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання, створення і вдосконалення навчально-матеріальної бази, підготовки юнаків до навчально-польових зборів; забезпечує виконання програми Захист Вітчизни і створення безпечних умов навчання; спрямовує діяльність педагогічного колективу і керує всією роботою з військово-патріотичного виховання в НВК; планує основні заходи з військово-патріотичного виховання, організовує і контролює їх виконання; контролює проведення занять вчителем, який викладає Захист Вітчизни, виносить на обговорення педагогічної ради питання щодо стану допризовної підготовки не менше як один раз на рік; організовує методичну допомогу особам, що займаються військово-патріотичним вихованням, направляє їх на курси, семінари тощо; організовує військово-патріотичні свята.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Висовень В.О. організовує заходи з військово-патріотичного виховання; контролює і координує діяльність класних керівників, надає їм постійну допомогу в організації військово-патріотичної роботи з учнями; допомагає у проведенні масової патріотичної роботи, залучаючи до неї актив, батьків і громадськість; підтримує зв»язок з посадовими особами військкомату; контролює роботу гуртків.

Учитель із Захисту Вітчизни повинен знати вимоги щодо підготовки молоді до військової служби, постійно підвищувати свій професійний рівень; надає методичну і практичну допомогу класним керівникам; бере участь у складанні характеристик на юнаків допризовного і призовного віку, проведенні заходів, пов»язаних з припискою громадян до призовних дільниць, а також забезпечує своєчасне прибуття юнаків за викликом у військові комісаріати.

У НВК діють гуртки «Патріот» (9 год, керівник гуртка – Сухенко В.В., учитель історії та правознавства), «Українське народознавство» (3 год, керівник гуртка Висовень В.О., учитель етики, заступник директора з навчально-виховної роботи). На реалізацією завдань національно-патріотичного виховання планують і організовують свою роботу класоводи, класні керівники, педагог-організатор Лихацька Л.В., соціальний педагог Журавська І.М., практичний психолог Жиглій І.О.

Учні НВК брали участь у Всеукраїнських акціях «Лист пораненому», «Врятуй країну! Допоможи армії!», обласних акціях «Діти Київщини – воїнам АТО», «Надійний тил», організували фотовиставку, присвячену подвигу українського народу під час АТО. З метою формування сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави, виховання громадянського обов»язку та відповідальності учнівської молоді у листопаді 2014 року організовано та проведено цикл «Уроків мужності», створена папка «Пам»яті вдячні нащадки».

Річний план виховної роботи педагога-організатора та учнівського самоврядування (Президентська республіка «Злагода», педагог-організатор Лихацька Л.В.) включає в себе низку заходів з національно-патріотичного виховання у рамках Тижня рідного краю (вересень 2014 р.), Тижня патріотичного виховання (жовтень 2014 р.), Тижня національно-патріотичного виховання (жовтень  2014 р.), Тижня пам»яті жертв голодомору та політичних репресій (листопад 2014 р.), місячника українознавства «Я, родина, Україна», Тижня військово-патріотичного виховання (грудень 2014 р.), Тижня народознавства (грудень 2014 р.), Тижня української державності (січень 2015 р.), Тижня рідної мови (лютий 2015 р.), Тижня сім»ї (березень 2015 р.), Місячника довкілля «Земля – наш спільний дім» (квітень 2015 р.), Місячника національно-патріотичного виховання,Тижня Пам»яті (травень 2015 р.), Тижня дітей (травень 2015 р.).   

Із 22.09.2014 року по 29.09.2014 року проходив Тиждень рідного краю. До 70-річчя визволення Згурівки від німецько-фашистських загарбників і Дня партизанської слави були проведені лінійка-реквієм, уроки пам»яті і уроки мужності (створена колективна папка «Уроки мужності»), похід до Алеї Слави, привітали ветеранів, переглянули хронікально-документальні, художні фільми про події Другої світової війни, документальні фільми про події на Майдані та на Сході України, організували фотовиставку, присвячену подвигу героїв «Небесної сотні», створили буклет «Прогулянка моїм селищем».

Із 06.10.2014 року по 10.10.2014 року пройшов Тиждень патріотичного виховання. Відбулися спортивні змагання «Нащадки козацької слави», фотовиставка «Подвиг українського народу під час АТО», конкурс плакатів «Моя рідна Згурівщина!», розпочалася Всукраїнська естафета пам»яті «Слава визволителям України!»

Із 20.10.2014 року по 24.10.2014 року пройшов Тиждень національно-патріотичного виховання. Відбулася виставка-конкурс фоторобіт «Заповідні та унікальні місця Згурівки», «Чарівний світ флори і фауни мого краю», вікторина для учнів 1-4 класів «Чи знаєш ти свій рідний край?», тематичні години національної єдності «Україна – єдина держава», флеш-моб «Україна – моя Батьківщина», інформаційні хвилини пам»яті до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників.

Із 24.11.2014 року по 28.11.2014 року пройшов Тиждень пам»яті жертв голодомору та політичних репресій. Пройшла лінійка-реквієм «Минуле стукає в наші серця», переглянули документальні фільми, оформили виставку документальних та історичних матеріалів.

У грудні пройшов місячник українознавства «Я, родина, Україна», Тиждень народознавства,  Тиждень військово-патріотичного виховання. До дня Збройних Сил України відбулася урочиста лінійка, спортивно-розважальне шоу для старшокласників, виготовили листівки і написали листи воїнам АТО, спортивні змагання для учнів 5-9 класів «Нумо, хлопці!», зустріч із працівниками військкомату, воїнами Збройних Сил України, взяли участь у І етапі мистецько-патріотичного конкурсу «Афганська війна очима дітей», у районному етапі виставки-конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва «Скарби рідного краю», у районному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край», акцію до Міжнародного дня людей з особливими потребами «Селище, де зручно всім».

Із 19.01.2015 року по 23.01.2015 року проведений Тиждень української державності. Сухенко В.В. провів тематичні лінійки до Дня Соборності і Дня пам»яті героїв Крут, історичний брейн-ринг між учнями 10-11 класів, переглянули із середніми і старшими класами документальні фільми «День Соборності – свято України», «Собор на крові», «Крути: кров і вогонь», тематичні політінформації «Моя Україна – вільна держава, я з нею пов»язую долю свою».

У 2013-2014, 2014-2015 навчальних роках в плани виховної роботи класоводів та класних керівників введено новий розділ «За єдину Україну» (національно-патріотичне виховання). У цьому розділі плануються заходи на рік, на місяць, на кожен тиждень.

У початкових класах це такі заходи: зустріч-знайомство «Я, родина, Україна», урок мужності»Обпалені війною», конкурс речень «Моя Батьківщина – це …» (Анатієнко О.В., 1 клас); подорож «Стежиною Доброти», правознавча лотерея, година державності «Мово моя, ти – чарівна зірниця!», зустріч із ліквідаторами аварії на ЧАЕС, подорож «Стежиною пам»яті» (Сита Т.В., 2 клас); конкурс «Малюнок у госпіталь пораненим», похід по місцях бойової слави, конкурс «Хто найбільше збере прислів»їв про рідний край», конкурс «Нумо, хлопці», пошукова робота «Наша вулиця носить ім»я героя війни!» (Білявська Н.А., 3 клас); мистецько-художня виставка «Усе це зветься Україна», читацька конференція «Відомі люди нашого краю», конкурс української пісні «Ой є в лісі калина», ігри-заняття «Ми – українці! Ми все зможемо! Ми переможемо!» (Якимович В.В., 4 клас)

У середніх класах такі заходи: родинна зустріч «З бабусиної скриньки: тут все священне, все твоє, бо зветься просто краєм рідним», бесіди біля книжкової полиці «Україно, Україно, славний край козаччини!», «Лиха коса голодомору» (Прокопенко І.О., 5 клас); конкурс малюнків «Символи мого народу», бесіда «Рушник – символ праці та краси», конкурс «Українська народна пісня – краплина душі народу», презентація «Люблю тебе, мій рідний краю» (Косян К.В., 6 клас); КТС «Створення карти України з різнобарвних клаптиків паперу «Мої друзі з усієї України», проведення акції по збору коштів воїнам АТО «Торбинка щастя», акція «Напишу листа солдату… Хай короткий… та напишу!», акція «Допомога ветерану», конкурс читців творів Т.Шевченка «Братання словом», проведення пошукової роботи «Героїчні будні земляків» (Остапенко В.М., 7 клас);  день спортивних звитяг «Молодь обирає здоров»я», день батька (виготовлення вітальних листівок), година спілкування «Законодавство України про освіту», класна година «Твої обов»язки перед суспільством», година спілкування «Виховання маляти в українській родині», диспут «Моральна краса твого друга – дзеркало твоєї душі».

У старших класах такі заходи: твір-роздум «Я – громадянин України і пишаюся цим», проект «Люди, які прославили мій край», конкурс декламаторів «Любове моя – Вкраїно!» (Купріянчик О.М., 9 клас); зустріч «Герої для нас як приклад», Тренінг «Проблеми міжособистісного спілкування», диспут «Активна життєва позиція: чи кожен її має?», конференція «Толерантність та політична культура» (Журавська І.М., 10 клас); брейн-ринг «Конституційні основи держави», усний журнал «Українці за кордоном», складання особистої шкали цінностей (Олійник Л.В., 11 клас).

Програма гуртка «Патріот»  (керівник гуртка – Сухенко В.В., програма адаптована до програми національно-патріотичного виховання «Цілюще джерело», автор – Мурдід О.О.) є одним із механізмів формування в учнів високої національно-патріотичної свідомості, готовності до виконання конституційних обов»язків;  передбачає закріплення знань зі шкільного курсу Основ здоров»я, Захисту Вітчизни, історії, фізичного виховання, географії, біології та здобуття практичних навичок для використання в повсякденному житті та в екстремальних умовах.

Під керівництвом Володимира Вікторовича учні 8 класу та вчителі НВК зібрали грошову допомогу (1410 грн.)  учаснику АТО Драю В.В., організовані зустрічі із Зозулею О.М. - сином нині покійного Почесного громадянина Згурівки, ветерана війни і праці Михайла Павловича Зозулі,  полковником у відставці, колишнім працівником Міністерства оборони, учасником бойових дій в Афганістані, батьком учасника АТО, старшини військової служби за контрактом Андрія Зозулі, Щербатенком В.І. – керівником історично-патріотичного клубу «Пошук», Драєм В.В. – учасником АТО. Проведений брейн-ринг між учнями 10-11 класів «Українське державотворення» до Дня Соборності, переглянули історико-документальний фільм до Дня пам»яті героїв Крут. Систематично поповнює матеріалами змінний інформаційний стенд «Історія. Події. Факти.», історичний вісник. Висвітлюють разом з учнями  свою діяльність на шпальтах районної газети «Панорама».

Основна мета гуртка «Українське народознавство» (керівник гуртка – Висовень В.О.): формування національної самосвідомості учнів шляхом створення умов для самореалізації особистості; систематизація знань про духовну та матеріальну культуру українців; створення умов для широкої інтеграції українознавчих дисциплін з метою формування світоглядної освіченості особистості. Члени гуртка створили і розповсюдили по класах посібник «Велична й трагічна історія пісні-гімну «Ще не вмерла Україна», взяли участь в патріотичній акції «Миколайчики для героїв»,  взяли участь у вечорі-реквіємі військово-патріотичної пісні (листопад 2014 року), провели лінійку-реквієм до дня вшанування жертв голодомору в Україні «Непідкорені голодом у 33-ому – непереможні сьогодні», провели читацьку конференцію за книгою Роберта Конквеста «Жнива скорботи», систематизували краєзнавчі матеріали з метою вшанування 70-річниці вигнання нацистських окупантів з України, беруть участь у Всеукраїнській акції «Естафета Пам»яті» до 70-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, висвітлюють свою діяльність на сторінках газети «Панорама». 17 лютого 2015 року, напередодні Дня Героїв Небесної сотні (20 лютого), запланована зустріч із воїнами-інтернаціоналістами та учасниками АТО.

Успішній реалізації завдань щодо виховання у дітей духовних і патріотичних цінностей сприяють учителі-предметники, соціальний педагог, практичний психолог.

Важлива роль у формуванні патріотизму належить сім’ї. Особливу увагу педагогічний колектив приділяє педагогізації батьків, ознайомленню їх із сучасними психолого-педагогічними знаннями. З цією метою використовують активні методи: тренінги, дискусії, аналіз виховних ситуацій, які сприяють усвідомленню батьками ролі сім’ї у вихованні дітей, формуванні патріотичних почуттів та готовності служити своїми знаннями, працею Україні.

Усі заходи наповнені громадянсько-патріотичним змістом, стверджують ідею спільності інтересів та взаємоповаги усіх громадян України, підтримують прагнення кожної особистості до духовного, інтелектуального, творчого та фізичного розвитку задля розквіту держави в цілому.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи В.О.Висовень

 

 

 

 

 

 

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz