Понеділок, 21.06.2021, 01:09
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Характеристика

діяльності учителя початкових класів Згурівської гімназії

Ситої Тетяни Володимирівни
у міжатестаційний період

          Сита Тетяна Володимирівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель початкової школи та образотворчого мистецтва основної школи, працює в Згурівській гімназії вчителем початкових класів з 2009 року.

Сита Т.В. має кваліфікаційну категорію "спеціаліст". У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  21 годину на тиждень.

          Сита Т.В. обізнана з нормативними документами та методичними рекомендаціями з питань організації навчально-виховного процесу в початкових класах, уміє реалізовувати їх у практичній діяльності. Учителька проводить активну роботу з виготовлення навчально-наочних посібників, постійно поповнює навчально-матеріальну базу кабінету. Розробила роздатковий, наочно-ілюстративний матеріал, набір пам'яток-орієнтирів для організації самостійної роботи учнів, різнорівневі картки та тематичні контрольні роботи за темами із математики, української мови, природознавства, основ здоров'я. Створила тематичні папки "Робота з обдарованими дітьми", "Робота з батьками", надрукувала збірник "Система творчих завдань для підсумкових уроків у 3 класі з українського читання".

          Під час планування і організації навчально-виховного процесу враховує те, що у дітей молодшого шкільного віку закладаються основи подальшого інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку. Уміння вчительки організувати діяльність учнів у поєднанні зі здібностями виступають якісним показником професіоналізму. На уроках і в позакласній роботі створює такий освітній простір, у якому може реалізуватися прагнення дитини до розвитку, і є можливість для подолання труднощів у процесі навчання. Така робота вселяє віру у власні здібності кожного.

          Сита Т.В. розв'язує науково-методичну проблему "Інтерактивні методи навчання на уроках у початкових класах", при цьому поєднує різні моделі навчання. Досвід роботи вчительки підтверджує, що інтерактивне навчання сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості, надає можливості в повному обсязі реалізувати особистісно орієнтоване навчання. Відбирає для уроків такі інтерактивні вправи, які охоплюють весь необхідний матеріал і дають змогу глибоко його вивчити, що сприяє високій ефективності спільної діяльності вчителя і учнів.

          Сита Т.В. в процесі гуманно-особистісного підходу до дітей виховує терпіння і наполегливість, прагнення долати труднощі, уміння самостійно мислити, міркувати, аналізувати, робити висновки. Заохочує сміливість висловлювання, прагнення обмірковувати і ставити пізнавальні питання, бажання знати більше. Особливого значення надає утвердженню гуманістичних цінностей: добра, справедливості, честі, гідності, совісті, обов'язку, відповідальності. Вірить у можливості кожної дитини, прагне розкрити її самобутню природу, спрямовує діяльність на служіння добру й справедливості.

          Основною метою позакласної роботи вчительки з учнями є розвиток інтелектуально-творчих умінь, емоційно-вольового та комунікативного компонентів у структурі його особистості.

           Сита Т.В. вивчає передовий педагогічний досвід вчителів, елементи його впроваджує в практику роботи. На засіданнях методичного об'єднання вчителів початкових класів бере активну участь у вирішенні питань мотивації навчальної діяльності, збереження здоров'я молодших школярів, формування загальнонавчальних умінь та навичок, організації гри у навчанні і вихованні дітей. Підсумки тижня педагогічної майстерності вчителів початкових класів підтвердив творче спрямування діяльності вчительки на всебічний розвиток юної особистості.

          Учителька щира і добра, з відкритою душею легко вступає в контакт з людьми і розкривається у глибокій людській сутності.

          Доброзичлива підтримка та допомога батьків сприяє особистісному підходу до кожної дитини, створенню атмосфери добра, взаєморозуміння та довіри.

Сита Т.В. відповідає займаній посаді та може бути атестована на кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії".

Директор Згурівської гімназії                                                              В.М. Чужа

(підпис)          (ініціали, прізвище)

З характеристикою ознайомлена:

 ___________            Т.В.Сита

          (підпис)          (ініціали, прізвище)

  30 березня 2012 року_

 

  (дата)

 

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

I. Загальні дані

Педагогічний працівник, що атестується,

Сита Тетяна Володимирівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження        24.07.1985

(число, місяць, рік)

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж  роботи на займаній посаді на час атестації          учитель початкових класів, 3 роки

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 4 роки

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) спеціаліст, вища, Національний педагогічний університет  ім.Драгоманова, 2007 рік, учитель початкової школи та образотворчого мистецтва основної школи

Науковий ступінь (вчене звання) _______________немає___________
Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації)__ початкове навчання, посвідчення №1938, 16 березня 2012 року, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. Захистила проект «Методична розробка навчального заняття з громадянської освіти».

Дата та результати проведення попередньої атестації _____не атестувалася_


Характеристика діяльності

педагогічного працівника у міжатестаційний період

               Сита Тетяна Володимирівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель початкової школи та образотворчого мистецтва основної школи, працює в Згурівській гімназії вчителем початкових класів з 2009 року.

Сита Т.В. має кваліфікаційну категорію "спеціаліст". У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 21 годину на тиждень.

               Обізнана з нормативними документами та методичними рекомендаціями з питань організації навчально-виховного процесу в початкових класах, уміє реалізовувати їх у практичній діяльності. Учителька проводить активну роботу з виготовлення навчально-наочних посібників, постійно поповнює навчально-матеріальну базу кабінету. Розробила роздатковий, наочно-ілюстративний матеріал, набір пам'яток-орієнтирів для організації самостійної роботи учнів, різнорівневі картки та тематичні контрольні роботи за темами із математики, української мови, природознавства, основ здоров'я. Створила тематичні папки "Робота з обдарованими дітьми", "Робота з батьками", надрукувала збірник "Система творчих завдань для підсумкових уроків у 3 класі з українського читання" і представила на щорічну районну педагогічну виставку.

               Під час планування і організації навчально-виховного процесу враховує те, що у дітей молодшого шкільного віку закладаються основи подальшого інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку. Уміння вчительки організувати діяльність учнів у поєднанні зі здібностями виступають якісним показником професіоналізму. На уроках і в позакласній роботі створює такий освітній простір, у якому може реалізуватися прагнення дитини до розвитку, і є можливість для подолання труднощів у процесі навчання. Така робота вселяє віру у власні здібності кожного.

               Сита Т.В. розв'язує науково-методичну проблему "Інтерактивні методи навчання на уроках у початкових класах", при цьому поєднує різні моделі навчання. Досвід роботи вчительки підтверджує, що інтерактивне навчання сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості, надає можливості в повному обсязі реалізувати особистісно орієнтоване навчання. Відбирає для уроків такі інтерактивні вправи, які охоплюють весь необхідний матеріал і дають змогу глибоко його вивчити, що сприяє високій ефективності спільної діяльності вчителя і учнів.

               Сита Т.В. в процесі гуманно-особистісного підходу до дітей виховує терпіння і наполегливість, прагнення долати труднощі, уміння самостійно мислити, міркувати, аналізувати, робити висновки. Заохочує сміливість висловлювання, прагнення обмірковувати і ставити пізнавальні питання, бажання знати більше. Особливого значення надає утвердженню гуманістичних цінностей: добра, справедливості, честі, гідності, совісті, обов'язку, відповідальності. Вірить у можливості кожної дитини, прагне розкрити її самобутню природу, спрямовує діяльність на служіння добру й справедливості.

               Основною метою позакласної роботи вчительки з учнями є розвиток інтелектуально-творчих умінь, емоційно-вольового та комунікативного компонентів у структурі його особистості.

                Ситта Т.В. вивчає передовий педагогічний досвід вчителів, елементи його впроваджує в практику роботи. На засіданнях методичного об'єднання вчителів початкових класів бере активну участь у вирішенні питань мотивації навчальної діяльності, збереження здоров'я молодших школярів, формування загальнонавчальних умінь та навичок, організації гри у навчанні і вихованні дітей. Підсумки тижня педагогічної майстерності вчителів початкових класів підтвердив творче спрямування діяльності вчительки на всебічний розвиток юної особистості.

               Учителька щира і добра, з відкритою душею легко вступає в контакт з людьми і розкривається у глибокій людській сутності.

               Доброзичлива підтримка та допомога батьків сприяє особистісному підходу до кожної дитини, створенню атмосфери добра, взаєморозуміння та довіри.

                               II. Результати атестації педагогічного працівника

 

Рішення атестаційної комісії: відповідає займаній посаді.

 

 

     (1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді                        за умови виконання певних заходів; 3) не відповідає займаній посаді)

 

За результатами атестації: присвоїти кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії".

 

                 («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії»            , «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»)                              

порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня

 

              (про присвоєння     кваліфікаційної категорії  «спеціаліст вищої категорії»; про присвоєння педагогічного звання)

          
Результати голосування:   кількість голосів:  за  ___5__, проти ____0__, утримались ___0____.                         

                  

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz