Неділя, 20.06.2021, 23:21
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

                                                                  Н А К А З

01.04.2013                                                                               №    

 

Про вивчення стану викладання, дотримання державних вимог

до змісту й обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів

з української мови та літератури

         Згідно з планом роботи гімназії у березні  поточного року   здійснювалось вивчення стану викладання, дотримання державних вимог до змісту й обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів з  української мови та літератури. 

         У процесі вивчення були відвідані уроки, проведені контрольні роботи, перевірено стан ведення учнівської та вчительської документації, проведено індивідуальні бесіди з учителями з питань удосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення процесу викладання предметів та вплив внутрішньогімназійної методичної роботи словесників на підвищення результативності урочної і позакласної роботи. Це дало змогу одержати об»єктивну характеристику роботи вчителів, виявити позитивне у викладанні української мови та літератури, внести певні корективи у систему викладання.

Українську мову та літературу викладають у гімназії 4 вчителі: Мотузко Світлана Борисівна (стаж - 24 роки, вища категорія, звання «старший учитель», індивідуальна навчально-методична проблема «Особистісно-орієнтоване навчання. Створення умов для розвитку і саморозвитку особистості учня, виявлення його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності»; Мурдід Ольга Олександрівна (стаж - 22 роки, вища категорія, індивідуальна навчально-методична проблема «Інноваційний підхід до процесу становлення особистості учня засобами технологій творчого мислення»), Журавська І.М. (стаж – 9 років, ІІ категорія, індивідуальна науково-методична проблема «Нетрадиційні прийоми конструювання уроку на основі врахування індивідуальних особливостей учнів»); Циганок Людмила Василівна (стаж - 37 років, вища категорія, звання «учитель-методист», індивідуальна науково-методична проблема «Індивідуальний підхід до учня у викладанні української мови та літератури»).   

         На засіданнях методичного об»єднання вчителі гуманітарного циклу (керівник - Сухенко В.В.) спрямовують свою роботу на вирішення таких завдань: сучасний урок в парадигмі компетентісного і здоров»язберігаючогог підходів (гімназія – Школа сприяння здоров»ю»), взаєморозуміння між педагогом і школярем – запорука високої результативності навчально-виховного процесу (гуманістична система виховання учнів гімназії); психологія педагогічного оцінювання; забезпечення особистісної значущості для кожного школяра здобутих знань, умінь та навичок. Учителі провели відкриті уроки «Аналітико-прогностичний супровід формування самоосвітніх компетенцій гімназиста»; організували взаємовідвідування уроків «Галерея портретів майстрів педагогічної праці: гуманне співробітництво всіх учасників навчально-виховного процесу; випустили збірник корисних порад та пам»яток для учнів.

Усі вчителі добре знають та творчо реалізують державні вимоги до змісту й обсягу навчальних програм, використовують методичні рекомендації щодо викладання предмету. На уроках спостерігається практична спрямованість навчання, орієнтація на засвоєння знань і умінь на уроці. Для всіх учителів характерна чітка мотивація навчальної діяльності, спрямованої на кінцевий результат, застосування міжпредметних зв’язків та ефективне використання виховних можливостей навчального матеріалу

Відповідно до вимог навчальних програм складено календарне планування, доцільно (з урахуванням методичних рекомендацій, рівня підготовки класів, складності тем тощо) проведено розбивку тем за тематичними оцінюваннями, передбачено форми їх проведення. Учителі ретельно готуються до уроків, практикують підготовку до навчальних занять цілої теми, що сприяє плануванню уроків різних типів із використанням ІКТ, більш якісній роботі з організації підготовки школярів до тематичних оцінювань. Мають у своєму арсеналі власні детальні поурочні плани, які включають різні типи уроків, що охоплюють усі аспекти навчально-виховного процесу: повторення, поглиблення й систематизацію, засвоєння знань, творче їх застосування на практиці, узагальнення, контроль і корекцію знань у процесі навчання.

Контроль виконання вимог щодо ведення шкільної документації показав, що вчителі української мови та літератури ведуть шкільну документацію з урахуванням усіх вимог і рекомендацій, охайно і чітко.

Із часу попереднього вивчення стану викладання рідної мови і літератури (2012 рік) чітко простежується тенденція щодо перебудови навчально-виховного процесу на уроках та позаурочних заняттях на засадах гуманізму, демократизму, що яскраво прослідковується у зміні взаємин між учителями та учнями. Результати відвіданих уроків свідчать про те, що належна увага приділяється визначенню мети уроків, чітко визначається ступінь реалізації навчальних, виховних та розвивальних завдань, цілеспрямованість кожного етапу уроку.

Мотузко С.Б. добре володіє навчальним матеріалом і методикою викладання предмета. На своїх уроках  намагається формувати ключові компетентності учнів шляхом використання інноваційних технологій. Завдання всебічного розвитку школярів вирішує завдяки методу проектів, критичного мислення, інтерактивних методів. Практикує форми роботи: «мозкова атака», «аналіз ознак», «взаємні запитання» та ін. Урокам Світлани Борисівни притаманна атмосфера співтворчості та якісна організація самостійної роботи учнів. Ділиться власним досвідом з колегами гімназії та району.

Учителька працює творчо, обирає оптимальну структуру уроку для реалізації поставлених в меті завдань, обирає цікаві форми подачі нового матеріалу, велику увагу приділяє актуалізації опорних знань учнів, як запоруці успішного старту при вивченні нової теми. На всіх етапах уроку присутня робота над новими поняттями і розвитком мовлення. Значне місце займає самостійна діяльність учнів, переважно в групах. Це дає можливість активізувати дітей, розбудити їх ініціативу, привчає до самоорганізації, роботи в колективі над спільною справою. Уроки насичені творчими завданнями.

Мурдід О.О. характеризує творчий підхід до викладання предмету, активне впровадження ІКТ, створення презентацій навчального матеріалу з використанням досвіду учнів. Аналіз відвіданих уроків свідчить, що головним напрямом діяльності вчителя є організація процесу навчання в такий спосіб, щоб оволодіння знаннями проходило в умовах розвитку пізнавальних здібностей учнів та на основі самоуправління процесом навчання. Метою її роботи над обраною проблемою є виховання  компетентних випускників гімназії.

Організацію роботи на уроці вчитель розпочинає формулами ( за допомогою мікрофону): «Я бажаю всім…», «Від сьогоднішнього уроку очікую…», «Я хотів би на уроці для себе з'ясувати…».

    Таким чином, інтерактивна технологія «незакінчених речень» дає можливість розвивати в учнів зв’язне мовлення, власні висловлювання,  порівнювати їх з іншими, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті і переконливо.

    В кінці уроку вчитель  пропонує дітям завершити думку (варіанти різні): «Сьогодні я збагнув…», «На сьогоднішньому уроці найважливішим відкриттям було…», «Найбільше мене вразило те…», «На цьому уроці я вдосконалив свої вміння…», «Мені треба більше попрацювати над…».    Діти вчаться аналізувати свої думки  та адекватно оцінювати свої досягнення і недоліки. Ольга Олександрівна проводить такі форми і методи роботи з учнями, які вимагають активної розумової  діяльності, збуджують інтерес до навчання, перетворюють учнів на активних учасників навчально – виховного процесу.

       Журавська І.М. володіє сучасними освітніми технологіями та методичними прийомами, які забезпечують якісну організацію навчально-виховного процесу, ефективно застосовує інноваційні технології, компетентно здійснює  особистісно орієнтований підхід з урахуванням особливостей навчального матеріалу та здібностей учнів. Формує навички самостійного здобуття знань, уміє лаконічно, образно і виразно подати навчальний матеріал. Вчитель цілеспрямовано працює над формуванням сталого інтересу до вивчення рідної мови. Уроки Інни Миколаївни відрізняються динамічністю, різноманітними методами роботи, що сприяє активізації діяльності учнів. Застосовує як традиційні, так і нестандартні форми проведення уроку, наприклад,: урок – подорож, урок-казка, розігрування діалогів, деформований текст, ведення бесіди, учнівські диспути, групова робота, розвиток уяви, творчих здібностей учнів. Важливу роль надає урокам, спрямованим на формування таких умінь, як оволодіння різними способами читання, робота з додатковою літературою, конспектування почутого та прочитаного. 

   На своїх уроках використовує ТЗН, комп’ютерні технології: демонструє ілюстративний матеріал в процесі пояснення нового матеріалу, відеофрагменти.   При поясненні нового матеріалу завжди залучає учнів до співбесіди, пояснює незрозуміле за допомогою конкретних прикладів, широко використовує друковану і саморобну наочність, кращі учнівські роботи минулих років. Під час підготовки до уроків використовує освітні сайти, впроваджує інновації в практику своєї роботи.

Циганок Людмила Василівна приділяє велику увагу створенню продуктивної творчої атмосфери, стимулює  інтерес учнів до навчального матеріалу шляхом творчих завдань, проблемних питань, залучення життєвого досвіду дітей, вироблення позитивної самооцінки, включення в роботу як активних, так і пасивних учнів. Здійснює міжпредметні зв’язки заданої теми з іншими предметами: світовою літературою, музикою, історією, образотворчим мистецтвом тощо.

         На своїх уроках з метою кращого пояснення матеріалу і якісного оволодіння ним учнями використовує сигнальні картки, опорні схеми, таблиці, ілюстрації, зразки матеріалів до уроку, портрети, допоміжний матеріал кабінету, електронні матеріали.  Майже до кожного уроку намагається дібрати епіграф, яскраві слова видатного педагога  В.О. Сухомлинського, які пов’язані з темою уроку; часто використовує «стратегію передбачення» теми; спрямовує урок на розвиток життєвої компетентності дітей; у підготовці до уроків української літератури застосовує творчу, пошукову роботу учнів, що стимулює учнів до роботи, активної продуктивності, розвиває творчі здібності учнів. На уроках української мови й літератури  створює позитивну атмосферу,

особливо з урахуванням індивідуальних особливостей дітей.

  У 2012-2013 н.р. високими є результати участі вчителів і учнів у предметних олімпіадах і конкурсах. У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови у Мотузко С.Б. із п»яти учасників – 2 переможці. Кононенко В. зайняв І місце, Шевчук А. ІІ місце в ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Твердохліб Я. зайняла ІІ місце, Ясеницька А. зайняла ІІ місце в районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Олійник Юлія зайняла І місце в І етапі і ІІІ місце в ІІ етапі конкурсу-захисту МАН в секції «Українська мова».

Учениця 11 класу Олійник Юлія зайняла І місце в районному етапі та брала участь в обласному етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, зайняла ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з української мови, ІІ місце в районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (учитель Мурдід О.О.).

Безрадній А. зайняв ІІІ місце в ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Кирпа Альбіна зайняла ІІІ місце в ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, ІІІ місце в ІІ етапі щорічного регіонального конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» (учитель Журавська І.М.).

Ткаченко І. зайняла ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови, І місце в ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, ІІ місце в ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

         Є у гімназії кабінет української мови та літератури – Світлиця рідної мови. Обладнання не повністю відповідає типовому переліку, недостатньо програмової літератури, роздаткового матеріалу. Кабінет оснащено технічними засобами навчання. Виготовляються саморобні навчально-наочні посібники. Поповнюються матеріали для організації роботи з обдарованими учнями. Словесники проводять ефективну роботу щодо збереження навчально-матеріальної бази кабінету. Усі навчально-наочні  посібники, роздатковий матеріал, аудіовізуальні та інші посібники систематизовано, що сприяє оптимальному плануванню використання їх у процесі підготовки до уроків. Словесники проводять ефективну роботу щодо збереження та розвитку навчально-матеріальної бази кабінету. Наявний перспективний  план розвитку кабінету, план роботи кабінету на місяць.      

Рівень навчальних досягнень учнів вивчався через проведення письмових робіт.

З української мови учні виявили такий рівень знань:

Учитель

Клас

(Учнів)

Тематичне оцінювання

Вис. рівень

Дост. рівень

Сер. рівень

Поч. рівень

1.

Мотузко С.Б.

6(18)

Тест 13.03 (відс. 2 учні)

4

9

3

-

 

 

7(14)

Тест+ауд.13.03 (відс. 2 учні)

3/8

7/4

2/-

-/-

 

 

8(11)

Тест 06.03 (відс. 2 учні)

1

2

6

-

 

 

9(11)

Тест+ауд.

04.03

1/10

6/1

2/-

2/-

2.

Мурдід О.О.

11(9)

Тест 07.03

1

8

-

-

3.

Циганок Л.В.

10(11)

Тест 14.03 (відс. 2)

8

1

-

-

4.

Журавська І.М.

5(16)

Тест+ауд. 07.03 (відс. 2)

1

8

5

-

З української літератури учні виявили такий рівень знань:

Учитель

Клас

Тематичне оцінювання

Вис. рівень

Дост. рівень

Сер. рівень

Поч. рівень

1.

Мотузко С.Б.

6(18)

Тест 25.02. (відс. 4 учні)

1

10

2

1

 

 

7(14)

Письм. відп. 05.03 (відс. 1)

3

7

3

-

 

 

8(11)

Письм. відп. 01.03 (відс.1)

1

2

5

2

 

 

9(11)

Тест 20.03 (відс. 2)

2

6

1

-

2.

Мурдід О.О.

11(9)

Твір 14.03 (відс. 1)

7

1

-

-

3.

Циганок Л.В.

10(11)

Твір 21.03 (відс. 2)

1

8

-

-

4.

Журавська І.М.

5(16)

Твір 01.03 (відс. 3)

2

10

1

-

Як свідчать результати, учні допускають ще чимало орфографічних, пунктуаційних, граматичних і стилістичних помилок. Типові помилки: двокрапка і тире при узагальнюючих словах, правопис прислівників, розділові знаки в складному реченні. При передачі змісту прослуханого тексту учні здебільшого розуміють мету висловлювання, причинно-наслідкові зв»язки, вміють давати оцінку прослуханому. Значна частина учнів розкриває тему твору, деякі мають труднощі в самостійності підходу до оцінки літературного твору в цілому і його персонажів. Достатній словниковий запас дозволяє учням передавати багатство думок і почуттів, закладених у якому-небудь творі.

На підставі вищезазначеного                                          

                                                      Н А К А З У Ю :

На підставі зазначеного

НАКАЗУЮ:

1.Відзначити результативну роботу вчителів української мови і літератури Мотузко С.Б., Мурдівд О.О., Журавської І.М., Циганок Л.В.

2.Учителям української мови та літератури Мотузко С.Б., Мурдід О.О., Журавській І.М., Циганок Л.В.:

2.1.Чітко визначати місце у змісті та структурі уроку, питому вагу самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів реконструктивного та творчого характеру. Постійно

2.2.Систематично, чітко послідовно й логічно повторювати раніше вивчений матеріал. Постійно

2.3.Провести цикл уроків «Управління процесом розвитку та саморозвитку учня. Моніторинг самоосвітньої компетентності учнів». (2013-2014 н.р.)

2.4.Узагальнити методичні та практичні матеріали «Використання мультимедійних засобів та інтеграція знань у культурологічному аспекті під час викладання гуманітарних дисциплін». До 15 квітня 2013 року

2.5.Із метою підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання відпрацьовувати у школярів навички виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності.

2.6. При підготовці до уроків більше уваги приділяти удосконаленню  орфографічної та пунктуаційної  грамотності учнів, проведенню словникової роботи на уроках літератури, активізації навчальної діяльності всіх учнів.

3.Керівнику методичного об»єднання гуманітарного циклу Сухенку В.В.:

3.1.Сприяти співпраці учителів української мови та літератури з учителями інших шкільних дисциплін (історія України, всесвітня історія, мистецтво, зарубіжна література) з метою поглиблення естетичної, пізнавальної, виховної функції.

3.2.Скласти пам»ятки-рекомендації для вчителів «Єдність навчально-дидактичної й виховної спрямованості уроків», «Аналітико-прогностичний супровід формування самоосвітніх компетенцій гімназиста», «Електронне портфоліо вчителя».

4.Заступникам директора з навчально-виховної роботи Макаревичу О.А., Висовень В.О.:

4.1.Провести психолого-педагогічний семінар «Психолого-педагогічне забезпечення творчого підходу до гуманізації навчально-виховного процесу з метою підвищення його ефективності».

4.2.Організувати у 2013-2014 навчальному році взаємовідвідування уроків та обмін досвідом «Валеологізація навчальних предметів та їх системний виклад».

4.3.Рекомендувати створення  особистого сайту з української мови та літератури та друкування кращих розробок та родзинок досвіду в педагогічній періодиці, створити  авторську базу  презентацій до уроків та їх систематизувати за темами курсу; накопичувати та використовувати на уроках кращі учнівські твори, вірш, малюнки.          

5.Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора Висовень В.О., Макаревича О.А.

Директор гімназії                                               В.М.Чужа

З наказом ознайомлені всі вчителі

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz