Понеділок, 21.06.2021, 00:39
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Наказ

29 квітня 2009 року                                                                          №

Про становлення і розвиток гуманістичної виховної системи гімназії

         На виконання «Національної програми виховання дітей та учнівської молоді» та з метою виховання і розвитку вільної, талановитої, високоморальної, громадсько-активної особистості, здатної до самостворення, готової до творчої діяльності в суспільстві у Згурівській гімназії створена гуманістична виховна система.

         Нинішні політичні та соціально-економічні умови в країні об»єктивно зумовлюють необхідність переорієнтації молодого покоління на принципово нові матеріальні та духовні цінності. За цих умов успішною і самодостатньою буде молода людина, сформована як особистість, яка відповідає викликам сучасного суспільства, його стрімкому, динамічному, ускладненому розвитку нині та в майбутньому.

         За структурою виховну роботу в гімназії можна поділити на чотири ланки: виховна робота адміністрації, робота соціально-педагогічної служби, робота класних керівників, робота вчителів-предметників.

Діяльність адміністрації визначає такі функції: організаційні (створення та підтримка життєдіяльності системи виховання, цілісності виховного процесу в гімназії); контролюючі (контроль усіх ланок виховного процесу залежно від посадових обов»язків); методичні (проведення методичної роботи в гімназії з педагогічними працівниками); координуючі (взаємодія школи, сім»ї, суспільства). Особливе місце в діяльності адміністрації у виховній роботі займає особистий приклад.

Основна мета діяльності соціально-педагогічної служби гімназії - визначення та корекція розвитку особистості учня в усіх сферах його діяльності.

Головне завдання класних керівників – створення умов для розвитку особистості учня. Досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять гурткова робота та робота за інтересами, вивчення умов життя учня, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в гімназії та поза нею, взаємини з батьками, проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів.

Для учителів-предметників це виховна робота на уроці, заняття в пізнавальних та розвиваючих гуртках, виховна робота під час предметних тижнів.

У 2008-2009 н.р. в Згурівській гімназії була створена гуманістична виховна система – складний комплекс компонентів, підпорядкований певним завданням, що забезпечує у процесі свого функціонування досягнення певних виховних завдань щодо кожної особистості і всього дитячого колективу. При цьому збереглася традиція планувати роботу по місячниках.

Модель виховної системи відбиває розуміння виховання не як штучно вигаданої «роботи» (певної кількості заходів), а як способу життя класного, шкільного колективів, з певними законами, традиціями, з чітко окресленою структурою прав і обов»язків.

Систематизуючим фактором, який визначає і цементує виховну систему гімназії, є конкретизовані мета і завдання. З ними узгоджують дії вчителів та учнів, зміст, методи, організацію виховної роботи й інші компоненти. Саме єдність, наступність, взаємозв»язок усіх цих компонентів і складають систему. Особливе місце у системі гуманістичного виховання займають погляди і досвід В.Сухомлинського, які ґрунтуються на цінностях добра, доброзичливості, поваги до гідності дитини.

Для досягнення завдань виховання адміністрація гімназії та вчителі аналізують  на що слід звернути увагу , виховуючи цих дітей у конкретних умовах. Ефективною і гуманістичною є логіка: опора у вихованні на спонтанно розвинуті моральні цінності дитини, їх підтримка, якщо вони мають позитивну спрямованість, їх збагачення і розвиток до рівня загальнолюдських і національних.

Здійснюється порівняння загальних виховних завдань гімназії і рівня вихованості учнів. Внаслідок такого порівняння учителі сформулювали конкретизовані завдання виховної системи. Вирішальне значення для функціонування виховної системи в гімназії має характер взаємин учителів та учнів. Учителі створюють умови для реальної, а не фіктивної участі самих учнів в організації своєї моральної діяльності, для їхнього права на фантазію і творчість у виборі форм досягнення виховної мети, їх відповідальності за результати. Саме створення сприятливих гуманних взаємин у дитячій спільноті є важливою умовою вільного індивідуального розвитку кожного і знімає проблему настирливого моралізування.

Створення в гімназії культу знань, освіти, створення учнівського наукового товариства, організація конкурсів знавців, ерудитів є одним з найважливіших шляхів виховання у дітей високої духовної культури, гуманізму, національної гордості, залучення до світових цінностей.

З цією метою заплановані класними керівниками і стали практично-дієвими (за підсумками виявлення рівня вихованості гімназистів) такі заняття: година спілкування «Твоє майбутнє у твоїх руках», індивідуальні бесіди: «Уміння бути «командиром» і «виконавцем», «Як встигати зробити якомога більше», «Як я виконую заповідь «Люби ближнього свого, як себе самого», міні-тренінг «Чинники активного тривалого життя», День довір»я «Самооцінка батьків з питань формування особистості дитини» (класний керівник 9 класу Сухенко В.В.); круглий стіл «Конфлікт. Уміння володіти собою», виготовлення та виставка сімейних гербів «Гордість моєї родини», практикум «Методи запобігання стресу. Способи відновлення і підтримання психологічної рівноваги», тренінг «Визнач свою позицію», батьківські збори «Важкі діти – це ті, у яких немає щиросердного контакту з дорослими» (класний керівник 8 класу Остапенко В.М.); диспут «Дружний колектив: який він?», ГКК «Стежиною добра», індивідуальні бесіди: «Хто для тебе авторитет і чому», «Чесний та прискіпливий аналіз своїх дій і вчинків – запорука твого становлення», «Вчимося слухати один одного», тренінг «Як стати творцем свого життя», батьківські збори «Виховання у дітей правильного оцінювання власних потреб і можливостей» (класний керівник 5 класу Мурдід О.О.); захист проекту «Хліб усьому голова», година відкритих думок «Мій клас», тренінг «Пізнай себе, щоб бути щасливим», презентація «Я і закон», родинне свято «Хай злагода і мир панують у родині» (класний керівник 6 класу Прокопенко І.О.); анкетування «Хто я, хто мій друг, мої кращі риси, я себе бачу», складання пам»ятки «10 заповідей здоров»я», лекторій для батьків «Виховання дітей на власному прикладі» (класний керівник 7 класу Олійник Л.В.); година спілкування «Людина і праця – ось мати і батько істини», індивідуальні бесіди «Умій відчути поруч із собою людину», «Закон і ти», «Мої здібності та мої можливості», родинний міст «Виховуємо громадянина».

Потребує вдосконалення у роботі вчителів індивідуальна підтримка морального розвитку особистості: духовне спілкування з учнем, вивчення особистих якостей учня та динаміки їх розвитку, підтримка позитивних тенденцій у моральному розвитку. Щоб серйозно проаналізувати наслідки індивідуальної підтримки і визначити наступні педагогічні дії, учителі несистематично визначають що змінилося в поведінці, в моральних поглядах дитини, чому змінилося, які мотиви цих змін; наскільки міцні і незворотні ці зміни, якою мірою дитина наблизилася до найвищих моральних цінностей, що робити далі.

На підставі зазначеного

НАКАЗУЮ:

1.Заступникам директора Висовень В.О., Макаревичу О.А.:

1.1.З метою більш докладного ознайомлення з творчою діяльністю класних керівників провести дослідження за такими напрямами:

організація конструктивної взаємодії класного керівника з учителями, батьками, учнями, позашкіллям, представниками громадських, державних організацій;

нетрадиційні методи та прийоми, виховні дії класного керівника щодо включення учнів у систему позитивної діяльності та відносин, їх суть і результативність;

створення сприятливих умов для самореалізації, самовдосконалення особистості школярів, розвитку позитивних рис характеру.

1.2.Розробити тематику семінарів-практикумів із вивчення питань планування виховної роботи з класними колективами з метою реалізації гуманістичної виховної системи. (2009-2010 н.р.)

1.3.Установити години і дні індивідуальних консультацій для класних керівників із питань покращення виховного процесу в гімназії.

2.Соціальному педагогу Журавській І.М.:

2.1.Зробити  підбірку інформаційних та методичних матеріалів  «Права дитини: сучасний досвід та інновації».

2.2.Забезпечувати процес соціалізації учнів у навчально-виховній діяльності, захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоров»я.

3.Учителям-предметникам, класним керівникам:

3.1.Реалізувати на практиці особистісно орієнтований підхід у навчально-виховній діяльності.

3.2.На уроках і в позаурочній діяльності використовувати інформаційні  методи виховання, методи організації діяльності вихованців для вироблення і відпрацювання у них відповідних способів діяльності, метод соціальних вправ.

4.Педагогу-організатору Мурдід О.О.:

4.1.Забезпечувати демократичний характер планування, поєднувати традиційне планування із ситуативним.

4.2.Оптимально охоплювати учнів таким змістом діяльності, яке відповідає їхнім інтересам і потребам, залучати батьків до виховного процесу.

5.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи Висовень В.О., Макаревича О.А.

 

 

Директор гімназії                                 В.М.Чужа

 

З наказом ознайомлені всі вчителі.

 

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz